fbpx

Zdrava Energija

Biogen

Živimo u svetu koji zrači !

Intervju dao Milan Rogulja, predsedinik udruženja "Biogen", časopisu medici.com, br. 77

Štetna zračenja su svuda oko nas

Štetna zračenja deluju na ljudski organizam ometajući metabolizam i normalan rad ćelija i tako dovode do bolesnih stanja i tegoba. ŽIVITE U SREDINI VISOKOG RIZIKA!

Kuće, stanovi, placevi, ... na tržištu nekretnina postižu nižu cenu - za kupovinu ili iznajmljivanje - upravo zbog toga što su u neposrednoj blizini VELIKIH EMITERA ELEKTROMAGNETNIH ZRAČENJA!!!

VIŠE NEMAMO GDE DA SE SAKRIJEMO!

 

Do sada neviđeni nivoi svih oblika EMZ-NJZ izazivaju zbrku u našem celokupnom organizmu, remeteći tako homeokinezu (homeostazu), ozbiljno ugrožavajući sposobnost našeg tela da ispravno funkcioniše i adekvatno reaguje na mnoge nadražaje -podražaje iz prirodnog okruženja. Uvreženi pojam homeostaza nije baš najpodesniji da objasni stanje uravnoteženosti stanja u ljudskom organizmu kao biološkom dinamičkom sistemu. Zbog toga, upotrebljeni pojam homeokineza adekvantnije i sveobuhvatnije opisuje stanja koja proističu iz dinamičnosti sveukupnih biohemijskih, biofi zičkih procesa u ljudskom organizmu najbolje opisujući stanje kompleksnosti biološkog sistema, koji ne miruje već se stalno menja, prilagođavajući se životnim uslovima, životnoj sredini - okruženju i to kroz uzajamnu interreakciju. Upravo zbog ovog principa, iako neprimetno, EMZ-NJZ ostvaruje mnogostruki udeo u remećenju zdravlja i izazivanju bolesti, čak više nego ijedan drugi vid zagađenja životne sredine. Prema nekim nalazima i rezultatima istraživanja čak preko 24-27% otpada na EMZ-NJZ a sve ostalo dele drugi zagađivači: hemija, otpad, čestice, radioaktivnost, industrijski otpad i dr.

Štetna zračenja deluju na ljudski organizam ometajući metabolizam i normalan rad ćelija i tako dovode do bolesnih stanja i tegoba. Ne postoji prostor u kome čovek radi, boravi ili spava u kome nema nikakvih štetnih zračenja. Najopasniji je uticaj zračenja na onim mestima gde se provodi najviše vremena: krevet i radno mesto. Od posledica štetnih zračenja svake godine umre više ljudi nego od svih infekcija i virusa zajedno. Većinu zdravstvenih problema mogu izazvati zračenja podzemnih voda, kućnih električnih aparata, trafostanica, ...

ONO ŠTO NE VIDITE, IPAK VAM MOŽE NAŠKODITI!

Mnogi zdravstveni problemi se povezuju sa izlaganjem EMZ-u (rak mozga, oka, uha, leukemija, spontani pobačaji, urođeni defekti, sindrom hroničnog umora, glavobolje, hronični stres, mučnina i srčani problemi, autizam, teškoće s učenjem, nesanica i Alchajmerova bolest).

IZVORI ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA (Veštački nastali delovanjem čovekovog rad):

 • Transformatori,
 • Dalekovodi,
 • Radio i TV prijemnici,
 • Mobilni predajnici i prijemnici (uređaji moblnih komunikacija),
 • Radarski sistemi,
 • Kompjuteri,
 • Televizori,
 • Mikrotalasne peći,
 • Bežični telefoni (kućni DECA telefoni),
 • Halogeno osvetljenje,

PRIRODNI (Bez uticaja (ili sa delimičnim uticajem) delovanja čovekovog rad):

 • Podzemni vodeni tokovi,
 • Poremećaji geomagentnih silnica (linija magnetnog polja Zemlje) usled tektonskih pomeranja (micanja) tla,
 • Pojava različitih šupljijna u tlu (bez: vrtače, špilje…; i sa učešćem čovekovog rada: tuneli, potkopi, prokopi…),
 • taloženje teških metala koje remeti strukturu i modus stacionarnog magnetnog polja Zemlje…

BIOGEN inicijalno započinje da realizuje projekte, samostalno sopstevenim snagama ili uz pomoć i podršku resornih ministarstava - sa ciljem da u duhu preporuka: WHO, ICNIRP, ITU i drugih svetskih autoriteta, poboljša - INFORMISANJE I EDUKACIJU GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE i ZEMALJA IZ OKRUŽENJA NA POLJU UTICAJA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA – ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU (svih frekvencija) TE DA RAZVIJANJEM SISTEMA VREDNOSTI I KRITERIJUMA ZA PROIZVODE ZA ZAŠTITU OD EMZ.NJZ OBEZBEDI KONKRETIZACIJU MERA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA. Širenje misije i vizije udruženja osmišlejno je tako da se prisustvo na lokalnom nivou, na nivou gradova, opština i regiona intenzivira realizujje formiranjemm podružnica i aktiva koji će aktivno biti uključeni u rad osposoblajvanjem članova po podružnicama aktivnim i dinamičkim proceseom edukacije u ovoj oblasti. Jedino tako možemo očekivati da spoznaja blagovremeno i u izvornom obliku može dopreti do većeg broja građana naše zemlje.

Ostvarivanje misije, stvaranje bazičnog fronta najširih osnova, na temeljima naučno utvrđenih, usvojenih principa modernih humanističkih i tehničkih nauka, zbog specifi čnosti oblasti i materije koja predstavlja predmet interesovanja, temeljimo na aktivnoj saradnji referentnih institucija u zemlji i inostranstvu. Za sticanje neophodnih znanja i usvajanja navika za PRAVILNO KORIŠĆENJE, BEZBEDNO KORIŠĆENJE UREĐAJA KOJI EMITUJU EMZ formatirali smo jasne stavove i kriterijum ceneći da je nedostatak istog omogućio nekritično pisanje i tumačenje kako problema EMZ, NJZ, tako i pojavu promovisanja proizvoda koji nemaju ama baš nikakvu zaštitnu funkciju od ovih zračenja, a prisutni su na širem tržištu. Realizujući ovako visok cilj stvorili smo sistem vrednosti na bazi najnovijih naučnih zaključaka o efektima (termalnim i biološkim) EMZ –NJZ na ljudski organizam, na temelju kojeg profesionalno, odgovorno, moralno, stručno i na svakom drugom nivou, možemo brzo i efi kasno analizirati, prepoznati i defi nisati da li su proizvodi (pa makar imali i nagrade - jer jedno je nagrada za izum a drugo je na temeljima naučnih dokaza, sistemom i putem eksperimenata, uključujući tu i prilagođene metode bioloških i medicinskih, iz kliničke prakse). Na temelju toga Udruženje BIOGEN čini deo građanaskog proaktivnog društva koje se u svakom smislu te reči aktivno uključuje u rad strukovnih organa i u društvenim strukturama (elektrotehnika, telekomunikacije, od obrazovanja pa do: zaštite životne sredine, zaštite zdravlja, zdravstvene zaštite i zaštite potrošača).

Ovakav rad u skorijoj budućnosti omogućiće sistemsko rešavanje pitanje statusa proizvoda za zaštitu od EMZNJZ i time konačno dati trajno rešenje efi kasnom smanjenju efekata EMZ-NJZ. Svedoci smo, u poslednje vreme, pojave sve većeg broja veštačkih izvora nejonizuzjućeg zračenja na upotrebi u životnoj sredini (bazne stanice, emiteri i dr.) kao i kod ljudi u neposrednoj blizini (mobilni telefoni) jer...

Elektromagnetno zračenje može dovesti do trajnih posledica!

Elekromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncentracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjenu telesnu i psihičku aktivnost - tipične simptome jednog elektrostresa.

Elektrozagađenje je vrlo stvarna pretnja današnjim i budućim generacijama. Sviđalo nam se to ili ne, sve širi i nametljiviji elektromagnetni svet je tu i ostaje sa nama ekspanziono šireći svoje prisustvo, ne više iz dana u dan već iz sata u sat.

Efikasnost preduzimanja mera fizičko tehničke zaštite leži na svakom od nas, kao što leži i odgovornost za preduzimanje preventivnih koraka koji će zaštititi - nas, našu porodicu i buduće generacije !!! Što je društvo razvijenije - EMZ je prisutnije i intenzivnije

Delotvorne mere nisu luksuz, već SUŠTA POTREBA !

Opasnost je evidentna od EMZ mobilnih telefona, tableta, laptopa, mikrotalasnih pećnica, Wi-Fi rutera i generalno SVIH električnih uređaja i kablova, ali - POSTOJI I REŠENJE !!! JEDINO PROVERENO REŠENJE NUDI SIGURNU ZAŠTITU KAKO ZDRAVLJA, TAKO I SVAKOG GRAĐANINA KAO POTROŠAČA.

SVIMA TREBA - ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG- NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA - I KORISTI ZDRAVLJU! NAŠE, A ZA NAS I SVET!!!

PRIDRUŽITE SE MISIJI ZDRAVLJA ! - ZAŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU !

Prema stavu i ustanovljenom kriterijumu, Udruženje BIOGEN i njegovi stručni organi, u ovom trenutku, na osnovu ostvarenog uvida u analize i rezultate analiza, te na podlozi sistematskog poređenja dobijenih podataka iz analiza, sa strogo određenim i defi - nisanim kriterijumima, izdvaja neutralizatore štetnog EMZ-NJZ: KOJI IMAJU ZAŠTITNO DEJSTVO I ONE KOJI SU SAMO JAK MARKETINŠKI I DIZAJNERSKI PPROIZVOD. Snagu ovakvom stavu BIOGENU daje znanje stečeno iz aktivne saradnje (sa na početku teksta navedenim ustanovama i institucijama, svetskim autoritetima u ovoj oblasti. Zajednički, jasan, nedvosmisleni stav Stručne komisije Udruženja BIOGEN, Etičkog odbora i Programskog saveta jeste da svi proizvodi moraju proći neophodna ispitivanja bilo da su iz zemlje ili iz inostranstva. Sistematskim radom i željom da se potrošači na našem tržištu zaštite od prevelikog broja „novih fantastičnih zaštitnka“ (koji u stvari nisu ništa od toga što proizvođač navede, dok god nije dokazano i naučno potvrđeno) aktivno smo se kroz institucije sistema uključili u izradu strategije za registraciju i kategorizaciju ovih proizvoda na nacionalnom nivou.

Zaštita postoji i njena efi kasnost se može dokazati. Upravo na temelju toga, a u skladu sa kriterijumima za proizvode QHRS SISTEM-a možemo konstatovati da su FUNKCIONALNO PODOBNI, USKLAĐENI PREMA SVIM ZAHTEVIMA VISOKO POSTAVLJENIIH VREDNOSTI KRETERIJUMA ZA PROIZVODE OVE VRSTE. Takođe, ANALIZOM POTVRĐENIM SVOJSTVOM ističu se svojom efikasnošću, jednostavnošću upotrebe, karakteristikama i sofisticiranom načinu izrade koji je usaglašen takođe i sa svim principima kvantne fi zike i medicine. Za sada, ovo je jedini proizvod (na osnovu dobijenih podataka i rezultata testova na biopolje i biološku funkcionalnost na celokupnom organizmu) za koji možemo dati preporuku.  

 

Udruženje „BIOGEN”, prvo srpsko udruženje registrovano je u APR-u Republike Srbije kao udruženje za:

1. Zaštitu životnu sredine (ZŽS) - zaštita od nejonizujućeg zračenja (ZNJZ)

2. Zdravstvenu zaštitu, tradionalnu medicinu, kroz promociju zdravlja i zdravog načina života metodama tradicionalne medicine - savetovalište,

3. Međuresorno povezivanje ZŽS i ZZ na delu detekcije zračenja i zaštita od NJZ-radioestezija (DZiZNJJ-R) na proučavanju, razvoju i primeni, pružanju informacija i edukovanju članovima udruženja i građanima kao i stručno usavršavanje praktičara (DTZ-R) različitog obrazovnog profi la: zdravstveni – nezdravstveni, uz vođenje Registra praktičara-terapeuta priznate metode detekcije zračenja.

4. Podrška kroz saradnju državnih institucija i doprinos legislativom, na naučnim osnovama utvrđenim principima, analizama, sprovođenju i usaglašavanju zakonskih rešenja na polju zaštite zdravlja i životne sredine i organizacija civilnog društva.

Pogramski ciljevi Udruženja BIOGEN, od samog osnivanja, bazirani su na aktivnom prikupljanju, obradi najnovijih informacija u oblasti uticaja elektromagnetskog- nejonizujućeg zračenja (EMZ-NJZ) na ljudski organizam zbog sve većeg broja naučnih dokaza o njegovim biološkim efektima. Svrstavanje ovog zračenja, prema nalazima i odluci WHO i IARC – Međunarodne agencije za proučavanje tumorskih bolesti, kao stručnog tela WHO, u 2B GRUPU TUMORSKIH RIZIKA ZA ČOVEKA – MOGUĆI IZAZIVAČI TUMORA KOD LJUDI otvara mnoga pitanja i nedoumice koje se od strane korisnika izvora EMZ-NJZ ( na državnom i privatnom nivou) “prikrivaju” ili ne čine dostupnim običnim građanima.

Radi argumetovanijeg informisanja - edukacije članova i šire javnosti o štetnosti EMZ-NJZ (zračenja niskih i visokih frekvencija; prirodnih i veštačkih izvora ovog zračenja) uspostavili smo najtešnju saradnju sa svetskim autoritetima u ovoj oblasti i iz EU:

 • WHO – Svetskom zdrastvenom organizacijom i rukovodstvom projekta „EMF project“ koji se realizuje pod pokroviteljstvom ove svetske organizacije,
 • ICNIRP Međunarodnom komisijom za zaštitu od nejonizujućeg zračenja - (učestvovali smo na svim konferencijama i radionicama WHO i ICNIRP od 2011 do današnjeg dana: Ljubljana, Edinburg, Torino, Kejptown, Johanesburg, Varna...)
 • ITU Međunarodnom unijom teleoperatera (na čiji smo poziv aktivno učestvovali u radu 3. i 4. konferencije u Torinu i Montevideu)
 • INIS” (Institut za nejonizirano sevanje - Institut za nejonizujuća zračenja; nosioci projekta EMF u Sloveniji)
 • BION” (Institut za bioelektromagentizam i novu biologiju) Ljubljana, Republika Slovenija, realizuje istraživanja na polju uticaja EMZ- NJZ, analize uređaja za zaštitu od EMZ-NJZ, kao i njihovo sertifi kovanje. Radi realizacie projekata u ovoj oblasti, aktivno smo se povezali i sa resornim institucijama u Srbiji i to sa: • Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. • Ministarstvom zdravlja, • Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Srpskim lekarskim društvom (aktivno učestvovali u osnivanju i dalje radimo na razvijanju rada Sekcije za tradicionalnu medicinu formirajući Aktiv za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja, razvijajući i radeći na profesionalizaciji metode tradiconalne medicine priznate važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti građana R Srbije ((„Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015)
 • Kao i sa drugim naučnoistraživačkim i akreditovanim institucijama u ovoj oblasti u zemlji.

 

Pripremio: Milan I. Rogulja,

Predsednik Udruženja BIOGEN (suosnivač);

• Član saradnik Srpskog lekarskog društva
• Suosnivač Sekcije tradicionalne medicine Srpskog lekarskog društva (STM-SLD
• član Predsedništva STMSLD)
• Rukovodilac Aktiva za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja STM - SLD
• Član Nacionalnog konventa Republike Srbije za predpristupne pregovore o prisutpanju EU za poglavlje 27 (Zaštita životne sredine) i 28 (Zaštita zdravlja i potrošača)
• Član Mreže OCD ‚’Zelena stolica’’ u okviru Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije

 


Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Prijavite se na našu mejling listu

Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

qhr mobicip banner

qhr biopiramida banner

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.