fbpx

Tehničko zračenje

Tehničko zračenje odnosi se na elektromagnetna zračenja koja potiču od elektronskih uređaja kao što su mobilni telefoni, računari i bežične mreže. Ovo zračenje ima potencijalno negativan uticaj na ljudsko zdravlje, uzrokujući simptome poput glavobolja, umora i poremećaja sna.

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja.

Zaštita od profesionalnog izlaganja izvorima nejonizujućih zračenja nije predmet ovog zakona.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nejonizujuća zračenja jesu elektromagnetska zračenja koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV. Ona obuhvataju: ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine 100-400 nm), vidljivo zračenje (talasne dužine 400-780 nm), infracrveno zračenje (talasne dužine 780 nm - 1 mm), radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije 10 kHz - 300 GHz), eletromagnetska polja niskih frekvencija (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko zračenje. Nejonizujuća zračenja obuhvataju i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz;

Opširnije: Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Šta je nejonizujuće zračenje

Elektromagnetni spektar
Elektromagnetni spektar

Nejonizujuće zračenje je vrsta elektromagnetnog zračenja koje nema dovoljno energije da uklanja elektrone iz atoma ili molekula, što se naziva "jonizacija". Ovo zračenje obuhvata širok spektar elektromagnetnih talasa, uključujući:

  • Radio talase: Ovo su talasi koji se koriste za bežične komunikacije, kao što su radio i televizija.
  • Mikrotalase: Koriste se u mikrotalasnim pećnicama i za bežični internet (Wi-Fi).
  • Infracrveno zračenje: Infracrveno zračenje je poznato kao toplotno zračenje i često se koristi u daljinskim upravljačima, termografiji i drugim aplikacijama za detekciju toplote.
  • Vidljiva svetlost: Vidljiva svetlost je ono što čini svetlost koju vidimo, uključujući sve boje spektra.
  • Ultraljubičasto (UV) zračenje: UV zračenje dolazi od Sunca i koristi se u dezinfekciji i fluorescentnim svetlima. Visoka izloženost UV zračenju može izazvati opekotine i oštećenje kože.

Nejonizujuće zračenje obično se smatra manje štetnim za ljudsko zdravlje od jonizirajućeg zračenja (kao što su rendgenski zraci i radioaktivno zračenje) jer nema dovoljno energije da ošteti DNK ili izazove jonizaciju atoma. Međutim, produžena i preterana izloženost bilo kojoj vrsti zračenja može imati potencijalne zdravstvene posledice, pa je važno pridržavati se smernica za bezbednu izloženost zračenju i smanjiti rizik koliko je moguće.


 > Kako umanjiti zračenje mobilnog telefona

 > Da li mobilni zrači dok spavamo

Opširnije: Šta je nejonizujuće zračenje

Delovanje visokonaponskih i drugih električnih aparata, magnetskih i elektromagnetskih polja

U današnje doba razvitka tehnike, narocito u podrucju prenosa elektricne struje na velike daljine, sve su zemlje, pa i naša prožete gustom mrežom dalekovoda. Radi prenosa elektricne energije na vece i velike daljine, potreban je visoki napon, koji ce ovu elektricnu struju preneti na odredene daljine. Što je daljina do koje treba poslati elektricnu struju veca, time je i napon veci. Znamo da se elektricni napon meri u voltima. Obicna struja, koju kod kuce koristimo ima 220 volti. Za vece daljine imamo i vece napone (5 KV, 10 KV, 20 KV, 35 KV, 110 KV, 220 KV, 380 IT - IV -1000 Volti). Povecanje napona proporcionalno dužini prenosa vrši se radi gubitka energije na putu.

Opširnije: Delovanje visokonaponskih i drugih električnih aparata, magnetskih i elektromagnetskih polja

IZRAEL - ZAKON O NEJONIZIRAJUĆOJ RADIJACIJI, 2006. godine

Objavljivanje Zakona o nejonizirajućoj radiaciji u Službenom glasniku vlade (Reshu­mot), 1. januara 2006. godine, predstavlja značajan prodor regulacije izvora radijacije u Iz­raelu. Plansko, zakonsko regulisanje ove veoma važne oblasti temelji se na definisanoj ulozi zaštite stanovništva i prirode od štetnih uticaja koje prouzrokuje nejonizirajuća radijacija, uključujući i radijaciju mobilnih baznih stanica (antena) i instalacija električnih mreža. Za­kon reguliše uvođenje i praktične radnje u vezi sa izvorima nejonizirajućih radijacija, usluge merenja radijacije, između ostalog, i određivanjem zabrana i propisivanjem obaveza u sa­glasnosti sa primenjivim principima.

Preciznije rečeno, Zakon zabranjuje gradnju kon­strukcija sa izvorima radijacije ili obavljanje bilo kakvih usluga u vezi sa radijacijom bez saglasnosti Ministar­stva za zaštitu životne sredine: dozvolu građenja, doz­volu za rad ili dozvolu za obezbeđenje usluga. U vezi s tim, Zakon propisuje uslove za dobijanje svake od ovih dozvola, uključujući i mere o ograničenju izloženosti čoveka i prirodne sredine na predviđenu radijaciju , za­tim, merenja pre i posle dejstva izvora radijacije od strane profesionalno obučenih i licenciranih davalaca usluga. Zakon takođe precizno određuje zabrane, instrukcije za inspekcije, njihovo sprovođenje, kazne i naplate.

Opširnije: IZRAEL - ZAKON O NEJONIZIRAJUĆOJ RADIJACIJI, 2006. godine

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Prijavite se na našu mejling listu

Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

qhr mobicip banner

qhr biopiramida banner

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.