Zenergija

Štetno zračenje

Kerijeva mreža - Dr. Manfred Curry

Dr. Manfred Curry, kojem se pripisuje pronalaženje II. globalnje mreže nazvanje po njemu Kerijeva mreža bio je po zanimanju lekar, nemacko-americkog porekla, a istraživanja uticaja zracenja na zdravlje ljudi vršio je do svoje smrti u svom Institutu za istraživanje u Riederau na Ammersee-u (Bavarska). Danas ovaj institut više ne postoji. Da bi proucio delovanje atmosferskih i spoljnih uticaja na ljude, napravio je tzv. klimatest komoru u koju je stavljao pacijente i ustanovio je, da sadržaj atmosferskog ozona, a narocito promene njegove koncentracije u toj komori, dovode do toga, da se pacijenti, podvrgnuti ovom testu, ne ponašaju svi jednako. Pacijenti koji su osetljivi na dolazak vruce fronte, tzv. "W"-tipovi (warm = vruc) u klima-test komori prilikom smanjenja kolicinje ozona osecaju nelagodnost i reaguju razlicitim tegobama.
Kod povecanja koncentracije ozona, ovi W-tipovi se osecaju vrlo ugodno. Kod drugog tipa ljudi, tj. onih koji su osetljivi na dolazak hladne fronte, tzv. "K" tipovi (kalt = hladan), reagovanja su bila upravo potpuno drugacija. Oni se osecaju vrlo loše kod povecanja ozona u klima-test komori. S obzirom na dovod ili odvod ozona, može se i kod jednog i kod drugog tipa ("W" i "K") ustanoviti u kojoj se koncentraciji ozona oni najbolje osecaju pa se može odrediti i pojedina klimatska mesta sa vec poznatom koncentracijom ozona, koja bi mogla korisno delovati na pacijenta, da bi se njegovo zdravstveno stanje popravilo. U medicini su poznata dva tipa astme i to "W" i "K" astma. Pogrešno bi bilo poslati onog pacienta koji ima "W" astmu u mesto gde je sadržaj ozona mala i obratno, poslati pacienta sa "K" astmom u mesto gde je koncentracija ozona u vazduhu velika.
 
Danas je jasno da svako telo ima oko sebe jedno strujno polje, jer se celi organizam ponaša kao jedan generator, koji stvara to polje. Ovo je polje razlicitog intenziteta, ali se ono odmah menja prema tipu ili drugoj osobi koja dode u podruce delovanja ovog polja. Kako naše polje postoji oko našeg tela, tako isto postoje i polja oko svih drugih živih bica i drugih ljudi. Kada ova dva polja dodu u domet jedan drugog, dobijaju se odredena osecanja. Poznato je nama svima, da se dešava da susretnemo nama nepoznate ljude i da su nam odmah odbojni, da ne kažem cak da se u njihovoj blizini osecamo nelagodno, da nam smetaju i ne možemo se normalno koncentrisati. Ako se ovakve osobe približe, mi se povlacimo i nastojimo udaljiti od takvog coveka, jer osecamo kao da nam vlastitu energiju oduzima. S druge stranje postoje ljudi, pa i životinje, koje su nam pri susretu odmah simpaticni, ulivaju nam poverenje, osecamo da nas smiruju, da želimo da smo što bliže njima, da želimo da se upoznamo i sprijateljimo.  Tako reaguju i životinje. Uzmimo pse. Oni odmah osecaju svojim poljem, koji im je pas prijatelj, a koji nije. Prvima prilaze odmah s poverenjem, a od drugih se odmah brzo udaljavaju, ili reaguju munjevito da odmah navaljuju jedni na druge. Dakle možemo reci da postoji jedna kriticna tacka, na kojoj se, cim se razmak izmedu dveju živih bica prekoraci, tj. skrati, ili bolje reci kad delovanje polja jednoga ude u delovanje polja drugog, dolazi do odredenih ugodnih ili neugodnih reakcija u organizmu.
 
Istraživanjima što ih je vršio Dr. Curry sa svojim saradnicima opazio je da polja koja se pružaju oko pojedinih ljudi nisu jednakog dometa. Kod "W" tipova ovo je pole iznosilo od 0 do 40 cm od tiela, kod mešovitih ("G") tipova (gemischt = mešovit) iznosi 40-60 cm, a kod "K" tipova je ovaj razmak iznosio 60 do oko 100 cm. Mogu biti manja kolebanja, zavisno o godišnjem dobu i klimatskoj situaciji mesta prebivanja. Ovaj razmak od tela do granice delovanja polja Keri je nazvao reakcionim razmakom (u daljem tekstu RR) (Reaktionsabstand). Interesantno je spomenuti da ljudi sa velikim reakcionim razmakom osecaju privlacnost prema onima sa malim RR. To znaci da se "W" i "K" tipovi medusobno privlace. Ispitivanjem bracnih parova u klima-test komori dobio se podatak da u 95% slucaeva, ako se RR-ovi supružnika zbroe, dobija se prosek od 120. Znacajno je da u brakovima gde je ovaj zbroj manji od 100 ili veci od 140 uglavnom nema dece, ili ako se deca i rode imaju zdravstvenih poteškoca vec od samog rodenja. Na RR se može utecati lekovima. Oni medikamenti koji dovode do suženja krvnih sudova produžuju ga, a oni koji ih šire skracuju ga. Isto tako sadržaj ozona u vazduhu  menja velicinu RR. Hladnije fronte sa puno ozona produžavaju ga, dok ga niske koncentracije, koje se javljaju u gradskim podrucjima sa mnogo smoga ili prilikom dolaska vetra osetno skracuju. Pomocu merenja RR-a može se ustanoviti i vrsta bolesti od koje neko boluje. Bolesti koje imaju upalni karakter, tj. one koje traju kratko, ili one koje izazivaju grceve daju duži RR. Kod napada angine pektoris ovaj se RR može povecati sve do 150 cm, pa cak i dalje rasti. Prilikom ubadanja zlatnih igala u akupunkturne tacke naglo se povecava RR, a ako se to radi srebrnim iglama, onda se smanjuje. Zato zlatne igle treba upotrebljavati kod "W" tipova, a kod "K" tipova srebrne. Zlatne plombe u zubima "W" tipova deluju pozitivno, dok kod "K" tipova prouzrokuju razne smetnje. Amalgamske plombe su povoljnje samo "K" tipovima. Prema opažanjima Dr. Kerija "W" tipovi imaju sklonost za metale kao što su zlato, bakar, med, a "K" tipovi za platinu, srebro i nikal. Zlatno i srebrno prstenje i narukvice izazivaju osetnu promenu RR-a i kod divljih naroda nisu nošeni kao ukrasni predmeti. Studij Dr. Curry-ja je statisticki dokazao, da - s manjim izuzecima  - uvek od raka oboljevaju "K" tipovi, a ne "W" tipovi. Ljudi koji su bolesni od raka imaju veliki RR. Kod njih nije nikada opažen manji RR od 80 cm, retki su oni koji imaju ispod 100, a u pravilu skoro svi imaju više od 100. Nekad se ovaj RR penjao i do 180 cm. Prosek je 120 cm. Jasno je stoga da ljude koji su oboleli od raka ne treba slati na lecenje tamo gde usled sadržaja ozona dolazi do povecanja RR. Kod bolesnih psihickih stanja, na pr. kod šizofrenicara postoji veliki RR, a kod depresivnih stanja mali. 
 
Dr. Curry je opazio da nekada RR kod neke osobe nije stalan, nego da se menja, ako je ta osoba boravila duže vreme u sedecem ili ležecem položaju na odredenim mestima. Svoju normalnu vrednost postiže tek nakon izvesnog vremena, ako se udalji sa tih mesta. To ga je navodilo na pomisao da u zatvorenim prostorima kao i u prirodi postoje izvesna mesta, koja se ponašaju tako da uticu na promenu RR-a kod ljudi. Ta mesta na neki nacin pune ili prazne organizam. Eksperimenti su pokazali da izvestan broj ljudi kada se krece po terenu dobija iste osecaje kakvi se javljaju kod ljudi sa prekoracenim RR-om kada se približavaju drugim osobama. Ovakva, na terenu opažena mesta dala su naslutiti da postoje neke tacke reakcije i reakcione linije, koje su mogli rašljari otkriti na nacin slican onome kada se traže tokovi podzemnih voda.  Radi istraživanja ovih fenomena na jednom odredenom polju obeležene su sve tacke na kojima se osecala reakcija. Kada je to bilo završeno i kada su tacke reakcije spojene nekom vrpcom ukazala se pravilna mreža u obliku šahovske ploce, koja je imala linije okrenute u smeru severoistok-jugozapad i severozapad - jugoistok. Mreža je bila tako pravilno gradena, da se odmah shvatilo da se ne radi ni o kakvim podzemnim tokovima. Ova mreža je nazvana po njenom pronalazacu Manfredu Curry-ju: Kerijeva mreža. Proucavanjem ove mreže na terenima koji su dosta udaljeni od mesta eksperimenta (Italija, Švajcarska, Austrija, Francuska) opazilo se da su reakcione linije traka pravci, samo je širina reakcionih polja u pojedinim krajevima varirala od 1 do više metara. Dr. Keri je mislio da je mreža stalna i da se ne pomice ni po položaju ni po širini, medutim u novije vreme se misli drugacije.
 
Inž. A. Schuschnigg je nakon jednog starta rakete u SSSR-u pomocu radiestezijskog pribora ustanovio da se položaj mreže nešto promenio.  Intenzitet zracenja mreže je zavistan od vremena i vremenskim prilikama. Granicne vrednosti stranica kvadrata Kerijeve mreže iznose 3,5 do 4 m, a širina traka mreže oko 50 cm. Kerijeva mreža daleko više biološki štetno utice na ljude nego Hartmanova mreža. Mreža se prostire i vertikalno u visinu. Što su trake mreže šire to je mreža štetnija. Ukrštanja traka u mreži su najopasnija. Mi ih nazivamo cvorovima mreže. Duže zadržavanje na ovim cvorovima utice vrlo loše na zdravlje, narocito ako se cvorovi nadu na nekom patogenom zracenju, kao što su tokovi podzemnih voda ili geološki rascepi. U betonskim zgradama uocena je pojava mreže koja je paralelna zidovima, a vrlo je slabog intenziteta. Verovatno se radi samo o odbijanju (refleksiji) od zidova zgrade. Betonske deke u kucama pojacavaju intenzitet globalnih mreža. Cak i UKW stanice mogu izazvati neku slabu dodatnu mrežu. Preko traka globalnih mreža pojacavaju se kosmicka zracenja. Od pola noci do oko 3h ujutro zracenja se trostruko pojacavaju, dok posle podne intenzitet opada. Mreža se proteže preko cele zemaljske kugle.  Sva je sreca da trake globalnih mreža nisu uvek po zdravlje opasne, jer bi u protivnom teško mogli naci bilo kakav ležaj da nije zahvacen od traka globalnih mreža. Sve su globalne mreže trodimenzionalne. To odgovara jednoj vrsti kubicnog odnosno prizmaticnog oblika mreže. Kerijeva mreža je desno i levo polarizovana, odnosno neke trake imaju + (desnu), a neke - (levu) polarizaciju. Pozitivno polarizirani cvorovi mreže produžuju RR, oni proširuju cak sa 50 cm na 200 cm, dok negativni cvorovi skracuju RR. Oni prazne, pa time mogu potpuno ukloniti polove.  Postoje i cvorovi koji su neaktivni, niti pune, niti prazne Verovatno je da se Kerijeva mreža prostire i kroz vodu, i da ribe to koriste za pronalaženje svojih mrestilišta, koja su hiljadama kilometara daleko (na jegulje).  Dr. Keri tvrdi da ova zracenja dolaze odozgo na Zemlju, a nikako da ne dolaze iz zemljinje utrobe.  "W" tipovi sa svojim malim RR ako borave na jednom ukrštanju koje prazni, imaju osecaj slabosti, teške noge, a krv pojuri na površinu kože, nastupa lupanje srca i vrtoglavica. "K" tipovi osecaju se slicno na ukrštanju koje nabija, puni.
 
Da li ljudi na ovim ukrštanjima mogu oboleti od raka? Pitanje je vrlo kompleksno i nauka to apriori odbija. Naime, za svaki dijagnosticki utvrdeni slucaj raka na jednom štetnom Kerijevom cvoru, nauka ce dovesti za dokaz nekoliko ljudi koji su takode na takvim cvorovima spavali, a nisu oboleli od raka.  S obzirom da bi samo ukrštanja koja nabijaju mogla delovati kao izazivaci raka, te su ob oboljenja od raka izloženi najviše "K" tipovi. Trake zracenja i ukrštanja koja su negativna, dakle sva mesta koja nemaju karakter punjenja, nego pražnjenja, nisu opasna za pojavu raka, pa prema tome ni svi ležajevi u kojima spavaju ljudi na takvim delovima mreže, nego cak takvi ležajevi to sprecavaju, odstranjuju upalne procese, pa se jasno nametnula i mogucnost da se kod obolelih od raka, koji su bili pogodeni bujanjem celija njihovim premeštanjem na negativno nabijene delove mreže izazove potpuno suprotan efekat, da dode do transformacija celija u normalne.
 
Otvoreno je i pitanje zašto životinje osecaju ove nabijajuce zone i sklanjaju se sa njih i zašto to covek nije u stanju?  Postavlja se još jedno otvoreno pitanje, a to je: zašto biljke i drvece oboljevaju na mestima gde su pražnjenja u mreži velika, upravo obratno nego ljudi. Odgovor je po svoj prilici taj, da se kod biljaka izmena kiseonika i ugljen dioksida vrši upravo na obratan nacin nego kod ljudi. Ovde bi medicina, ako bi se svojski založila, mogla dobiti mnoge odgovore na izvestan broj pitanja u vezi sa zdravljem ljudi.  S obzirom da se u Kerijevoj mreži javljaju trake i cvorovi u kojima se seku trake razlicitog elektricnog naboja (+ i -) to je svakako normalno da ova mreža stoji u elektricnoj ravnoteži. Maksimalna brzina punjenja je na "+” ukrštanjima, a pražnjenja na "-" ukrštanjima
 
Nije još dovoljno istraženo da li se trake Kerijeve mreže iduci prema ekvatoru ili polovima šire i suzuju.  M. Curry je ispitivao 62 slucaja oboljenja od raka i našao da su svi ti ljudi imali tumor tacno na onom mestu gde je bio nabijen cvor ili blizu jedne ili obadve reakcione linije. Prema tim izvršenim radovima on je uveren, da su upravo ova zracenja bila uzrok oboljenju od raka. Operisanog bolesnika od karcinoma ne sme se ni pod kakvim položiti u krevet u kome je pre operacije ležao. 
 
 

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Video o štetnom zračenju

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.