fbpx

Radiestezija

Dan značajan za Radiesteziju u Srbiji i regionu !

Od svog osnivanja 2010.god. pa preko suosnivačke uloge pri osnivanju Sekcije tradicionalne medicine pri Srpskom lekarskom društvu, i u okviru nje osnivačke uloge pri osnivanju i zaživačjavanju radA AKTIVA ZA DETEKCIJU I ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA, Udruženje BIOGEN , i svi njegovi članovi, a posebno organi koji su legitimno birani i izabrani na skupštini ( početkom ove godine ) imaju veliki razlog za zaodovoljstvo.

Sa ponosom OBAJVLJUJEMO, da je RADIESTEZIJA , koja se praktiukuje, uči i primenjuje prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), te prema Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ( "Sl. glasnik RS br. 07/05 i 119/ 2007), u kojima je metoda detekcija zračenja- radiestezija prepoznata kao metoda u okvirima rehabiliticaje UŠLA U NOVI CIKLUS I DA JE PRIAMARNI , POČETNI DEO CILJA POSTIGNUT,

Narastanjem broja registrovanih praktičara radiestezije, obučavanih prema Nastavnom Planu i Progaramu, prihvačenom i odobrenom od strane Kmisije za tradicionalnu medicinu , Ministarstva zdravlja (2013.godine) ukazala se potreba da se pored registracije a u cilju praćenja i evaluacije rada praktičara na terenu, osmisli i realizuje uspešan element i sistem praćenja, vrednovanja i u slučaju nepravilnosti rada sankcionisanja. Ovaj element, pored svih napred navedenih zahteva, koji je rukovodstvo BIOGEN-a i njegov predsednik postavilo pred sebe presudan je na putu dalje profesionalizacije poziva i zvanja. Shvativši neophodnost da se PROFESIONALIZACIJA bilo koje metode, a naraočito ove za koju je BIOGEN preuzeo punu odgovornost, može i mora odvijati u skladu sa zakonskim noramtivima, u duhu i punom poštovanju pravilnika te određenih i savremno koncipiranih ETIČKIH NORMI, NORMI KOMPETENCIJE izvršni je zahtev pred praktičarima,

Sistem , koi do sada nije definisao mnoge elemente, koji moraju biti pokrenuti iz baze , strukovnih saveza, nije u snazi da sistematsk razrešava nagomilane probeme u prihvatanju i piznavanju metode, makar se ona praktikovala u okvirima tradicionalne medicine. Pri tome svesni da je radiestezija desetinama godina, ako ne i vekovima, bila marginalizovana i nepravedno izopštavana iz naučnih sfera ( valjda što je čovek morao da bude posvećen tome , a ne profitu i dobiti brzo narastajućeg kapitala i promenama sistema nakon 1. i 2. industrijske revolucije i velikog broja otuđenja),

Kako bi obezbedili te institucinalne okvire, kao minimum za pokretanje i održavanje procesa profesionalizacije, pored ETIČKOG KODEKSA, I KODEKSA KOMPENTENCIJE (POSOTJEĆI I U PIRIMENI) Bilo je potrebno uraditi i usvojiti PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE PRAKTIČARIMA METODE TRADICIONALNE MEDICINE DETEKCIJA ZRAČENJA- RADIESTEZIJA,

Kako još uvek nije formirana odgovrajuća komora, BIOGEN je preuzeo odgovornost, shodno preuzetoj obavezi pri formiranju Aktiva za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja u okviru Sekcije tradicionalne medicne Srpskog Lekarskog Društva.


Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Prijavite se na našu mejling listu

Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

qhr mobicip banner

qhr biopiramida banner

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.