Zenergija

a

A vitamin
Važan za čovečji organizam. Nedostatak izaziva noćno slepilo i dr.
A-Z test
Test za ispitivanje trudnoće za koji se koristi mokraća trudne žene.
A.C.
A.C. prilikom propisivanja recepta označava pre jela.
Abdomen
Trbuh, stomak
Abdominalna šupljina
Trbušna duplja, deo tela koji se proteže ispod dijafragme do karlice. Sadrži u sebi sve trbušne organe.
Abinizam
Nasledni nedostatak pigmenta u koži, viđa se kod albinosa.
Abortus
Pobačaj, spontani ili indukovani izlaz neživog embriona, ploda u toku ranog stadijuma razvoja.
Abrazija
Ogrebotina, zarez, skidanje površinskog sloja.
Acetabulum
Deo karlične kosti s kojim se uzglobljava glava butne kosti da bi sačinila bedreni zglob (zglob kuka).
Aceton
Hemijsko jedinjenje koje se nalazi kod bolesnika s dijabetičnom acidozom.
Acidophilus
Ovo su korisne bakterije koje doprinose ravnoteži mikroorganizama u crevima. Uglavnom se nalaze u jogurtu.
Acidoza
Trovanje organizma prouzrokovano poremećajem metabolizma i nesposobnošću organizma da eliminiše preterane količine kiseline iz tela.
ACTH
ACTH, hormon (adrenokorti kotropni) koji stvara hipofizna žlezda.
Adaptaciona bolest
Poremećaj prilagođavanja, bilo koja bolest udružena sa stresom.
Adaptogeni
Lekovi koji učestvuju u regulaciji organskih sistema i vraćaju ga u ravnotežu kao što je uravnoteženo lučenje hormona. Isključikvo su biljnog porekla. Veštačke adaptogene još niko nije uspeo da proizvede.
Adenitis
Zapaljenje limfnog čvora ili limfne žlezde.
Adenohipofiza
Ranije se nazivala prednji režanj hipofize, deo hipofize koji luči hormoi ACTH i hormone rasta.
Adenoid
Limfno tkivo u grlu iza nosa (treći krajnik).
Adenoidektomija
Uklanjanje adenoidnih izraslina.
Adenokarcinom
Kancer (rak) koji proističe iz neke žlezde, koji se razvija u nekoj žlezdi.
Adenom
Vrsta tumora nastalog iz žlezdanog tkiva.
Adenopatija
Otok ili oboljenje neke limfne žlezde.
Adikcija
Zavisnost od leka, narkomanija.
Adisonova bolest
Ozbiljna bolest udružena s poremećajem funkconisanja nadbubrežnih žlezda.
Adolescencija
Period u životu između detinjstva i zrelog doba, mladalačka faza života (od 12. do 20. godine).
Adrenalin
Adrenalin (epinefrin), jedan od hormona koji luče nadbubrežne žlezde.
Adstringens
Materija koja steže i isušuje kožu ili sluzokožu i tako smanjuje svako izlučivanje, sekret ili krvarenje. Lek koji dovodi do stezanja, zgušnjavanja, štavljenja tkiva.
Aerobno
Zahtevaju kiseonik za njihovo vršenje.
Afebrilnost
Telesna temperatura u granicama normale.
Aferentan
Onaj koji se kreće prema centru, npr. aferentni nerv.
AFH
Antihemofilični faktor, zaustavlja krvarenje.
Afilaktički šok
šok nastao zbog injekcije nekog leka na koji je pacijent senzibilisan.
Aftozni stomatitis
Zapaljenje ždrela i usta udruženo s mnoštvom sitnih beličastih mehurića, plikova.
Agamaglobulinemija
Stanje kada u krvi cirkuliše manja količina antitela nego što je normalno.
Agens
Materija koja prouzrokuje neku reakciju.
Aglutinacija
Slepljivanje, spajanje odvojenih čestica u jednu celinu. Ovaj se izraz često odnosi na zgrušavanje krvi.
Agranulocitoza
Opasno akutno stanje u kome se u krvi nalazi suviše mali broj belih krvnih zmaca.
Agresija
Neprijateljski stav ili neprijateljska akcija.
Ahalazija
Suženje donjeg kraja jednjaka zbog nesposobnosti mišića da se opuste.
Ahilova tetiva
Tetiva petne kosti.
Ahlorhidrija
Odsustvo sone (hlorovodonične) kiseline u stomaku.
Akne
Bubuljičaste i gnojne promene na koži koje se vide na licu, grudima i leđima u toku adolescencije.
Akomodacija
Prilagođavanje oka na tamu, svetlo ili udaljenost.
Akromegalija
Poremećaj u razvoju kosti, odnosno oboljenje koje iz toga proističe: džinovsko uvećanje krajnjih delova tela, a rezultat je prekomerne aktivnosti hipofize.
Akromio
Deo lopatice na vrhu ramenog zgloba.
Aksila
Pazušna jama.
Akson
Produžetak nervne ćelije.
Akustični nerv
Osmi moždani živac, koji snabdeva svojim ograndma uho.
Akutna bolest
Brza, iznenadna bolest žestokog početka.
Albumin
Jedna od glavnih belančevinskih komponenti svih živih tkiva, kako životinjskih, tako i čovekovih; belančevina.
Albuminurija
Prisustvo albumina to jest belančevina u mokraći.
Alergen
Materija koja izaziva alergijsku reakciju imunog sistema. Tu mogu spadati polen, izmet grinja, životinjska dlaka...
Alergija
To je stanje u kome imuni sistem reaguje na alergen. Uglavnom je to bezopasno stanje, ali praćeno osipom, otežanim disanjem, curenjem iz nosa, prckanjem očiju… Izmenjeni odgovor organizma na neki alergen; hipersenzitivnost (povećana osetljivost) na materije koje mogu da nadražuju organizam.
Alergija na hranu
Preosetljivost na hranu ili neku vrstu hrane. Alergija na hranu može se manifestovati mukom, povraćanjem, prolivom ili rašom kože, pojavom ospi.
Alergijski rinitis
Zapaljenje nosnih šupljina nastalo kao posledica alergije.
Alergolog
Lekar koji se bavi problemima alergije.
Alergoza
Alergijska bolest.
Alimentami trakt
Digestivni trakt, probavni pribor, sistem organa koji počinju od jednjaka, protežu se oko 6—6,5 metara u dužinu i završavaju se rektumom (ili pravim crevom) i anusom (čmarom).
Alkalno
Suprotno od kiselog.
Alkaloza
Suviše bikarbonata u krvi. Suprotno od acidoze.
Alkaptonurija
Jedno nasledno i metaboličko oboljenje, poremećaj koji se viđa kod dece.
Alkoholizam
Trovanje alkoholom. Rezultat prekomerne ili dugotrajne upotrebe alkoholnih pića ili alkohola.
Alopecija
Stanje kože koja se karakteriše potpunim iii mestimičnim opadanjem kose.
Alveola
Koštani džep, odnosno udubljenje u kome leži zub. Ovaj izraz takođe označava anatomsku jedinicu plućnog parenhima, vazdušni mehurić u plućima.
Amaurotlčna porodična idiotija
Nasledno oboljenje koje se karakteriše mentalnom zaostalošću i slepilom, a često se završava smrću pre druge godine starosti.
Amauroza
Slepilo.
Ambidekster
Osoba koja je u stanju da se koristi obema rukama podjednako dobro.
Ambiseksualan
Osećanja i reakcije koja nisu tipična ni za muški ni za ženski pol, već imaju karakteristike oba pola.
Ambivalentan
Osećanje kako ljubavi tako i mržnje za istu osobu ili stvar.
Ambliopija
Oštećenje vida, umanjen vid.
Ambulantno
Lečenje koje nije vezano za ležanje u bolnici.
Ameba
Jednoćelijski organizam. Neke vrste mogu da prouzrokuju dizenteriju.
Amebijaza
Infekcija koju prouzrokuje mikroorganizam entameba histolitika.
Amebna dizenterija
Oboljenje koje izaziva specifična klica.
Amenoreja
Izostanak menstruacije.
Amilaza
Enzim koji deluje u pravcu razgradnje šećera.
Amiloidna degeneracija
Naslage amiloida u tkivima i organima koji degenerišu.
Aminokiseline
Predstavljajuj delove belančevina neke može da proizvodi organizam dok se druge unose ishanom. Korisne su za obnavljanje ćelija i ravotežu metabolizma. Velika grupa organskih jedinjenja, od kojih su mnoga neophodna za život. Predstavljaju osnovne delove proteina (belančevina).
Aminurija
Prisustvo u urinu hemijskih materija sličnih amonijaku.
Amiotonija
Odsustvo mišićnog tonusa.
Amnezija
Potpuni ili delimični gubitak sećanja.
Amnion
Opnasta kesa, koja okružuje plod u materici.
Amnionska tečnost
Tečnost koja se nalazi unutar opni koje okružuju plod i u kojoj je potopljen plod u materici.
Amorfan
Bez oblika ili strukture.
Amputacija
Hirurško uklanjanje nekog dela tela.
Anabolizam
Stvaranje kompleksnih organiskih jedinjenja ili molekula u organizmu. Obrnut proces katabolizam.
Anaciditet
Nedostatak hlorovodonične kiseline u stomačnom soku.
Anaeroban
Oznaka za klice koje mogu da rastu i da se razmnožavaju u odsustvu vazduha ili kiseonika.
Anafilaksija
Stanje šoka koje je prouzrokovano ekstremnom alergijskom reakcijom ili senzitivnošću.
Analan
Odnosi se na anus, čmar.
Analgetici
Lekovi koji olakšavaju, umanjuju bol, kao što je npr. aspirin.
Analiza mokraće
Fizičko i hemijsko ispitivanje mokraće.
Anamneza
Istorija bolesti, podaci koje bolesnik daje lekaruo ranijim bolestima.
Anastomoza
Spajanje u jednu celinu dva ili više šupljih organa.
Androgen
Muški seksualni hormon.
Anemija
Malokrvnost; nedostatak crvenih krvnih zrnaca, bilo da je u pitanju kvalitet ili kvantitet.
Anemija srpastih ćelija
Jedna vrsta nemije koja se karakteriše crvenim krvnim zmcima u obliku srpa. Ova anemija se najčešće viđa kod Crnaca i drugih tamnoputih ljudi.
Anestezija
Gubitak osećanja, obično kao posledica izvesnih poremećaja ili stanje koje se javlja zbog dejstva određenih lekova da bi hirurg mogao da operiše, a da pri tom pacijent ne oseti bol.
Anesteziolog
Lekar koji se specijalizuje u primeni anestezije i reanimacije.
Aneurizma
Nenormalno proširenje dela zida neke arterije.
Angina
Gnojno zapaljenje grla, ozbiljna infekcija krajnika (tonzila) udružena sa stvaranjem apscesa duž njih.
Angina pektoris
Bol u grudima, nekada se širi u levu ruku, ili u vrat, a prouzrokovan je spazmom koronarne arterije srca.
Angiokardiografija
Rendgeijološka metoda kojom se prikazuju srčane komore i veliki krvni sudovi koji izlaze ili ulaze u srce.
Angiom
Benigni tumor koji je sastavljen od limfnih i krvnih sudova.
Angioneurotski edem
Lokalizovan otok, najčešće se javlja na licu, a prouzrokovan je emocionalnim faktorima ili alergijom.
Angulus infekciozus
žvale, pucanje kože u uglovima usana usled nedostatka B vitamina.
Ankilostomijaza
Parazitamo oboljenje koje prouzrokuje rudarska glista.
Anofeles
Vrsta komarca koji prenosi malariju a ponekada i neka druga oboljenja.
Anoksemija
Nedovoljne količine kiseonika u krvi.
Anoksija
Nedovoljno snabdevanje tkiva i organa kiseonikom.
Anomalija
Skretanje od normalnog.
Anoreksija
Nemanje apetita.
Anorektalan
Termin koji se odnosi na anus (čmar) i rektum (pravo crevo).
Anorganski
Ne potiče iz organskog (živog) sveta.
Anoskop
Instrument koji se upotrebljava za ispitivanje anusa (čmara) ili rektumase manifestovati mukom, povraćanjem, prolivom ili rašom kože, pojavom ospi.
Antacid
Lek koji se upotrebljava da otkloni prekomernu količinu kiseline u stomačnom soku.
Ante partum
Pre porođaja.
Anterioran
Prednji, smešten spreda. Supr. posterioran, smešten pozadi.
Antialergici
Antihistaminski lekovi.
Antibakterijski
Koji sprečava rast i umnožavanje bakterija.
Antibiotici
Lekovi koji su sastavljeni od ekstrakta živih organizama, kao što su gljivice, i koji imaju sposobnost da uništavaju bakterije ili da zaustavljaju njihovo rašćenje.
Antidot
Materija koja se daje kod trovanja da bi neutralisala dejstvo otrova.
Antigen
Makoja strana materija koja uneta u krv stimuliše stvaranje antitela.
Antihistaminik
Lek koji teži da poništi dejstvo alergijskog stanja.
Antikoagulant
Materija koja sprečava zgrušavanje krvi.
Antioksidansi
Ovo su materije koje se bore protiv slobodnih radikala pa tako pružaju zaštitu od infekcija i ostalih bolesti. Tu spadaju cink selen, vitamin a vitamin c i vitamin e.
Antipiretik
Lek koji teži da smanji telesnu temperaturu.
Antipruriginozno sredstvo
Lek koji se daje da olakša, smanji svrab.
Antiseptik
Supstanca koja uništava mikroorganizme spolja. To može biti koža, razni predmeti…
Antispazmodik
Lek koji se upotrebljava da spreči ili smanji mišićni spazam.
Antitela
Belančevine koje kruže organizmom putem krvotoka i pomažu uništavanje mikroorganizama.
Antitelo
Materija koja se stvara u krvi u svrhu poništavanja štetnog dejstva antigena i koja je u stanju da dovede do specifičnog imuniteta na odredenu bakteriju ili virus.
Antitoksin
Materija koja neutrališe efekte nekog otrova koje oslobađaju bakterije.
Antivenin
Antidot za zmijski otrov.
Antraks
Crni prišt, ozbiljna infektivna bolest koja se javlja kod ovaca i druge stoke, a ponekad se prenosi i na ljude.
Antropologija
Nauka koja proučava čoveka.
Antrum
Donji, završni deo želuca; koštana šupljina koja formira sinuse.
Anurija
Nedostatak mokraće zbog otkazivanja bubrega.
Anus
čmar, izlaz, završetak digestivnog trakta.
Aorta
Velika, glavna arterija koja polazi iz leve srčane komore i odnosi svu krv u telo.
Aortografija
Beleženje, prikazivanje aorte pomoću rendgenskih zrakova.
Apendektomija
Hirurško uklanjane apendiksa, crvuljka, izdanka slepog creva.
Apendicitis
Zapaljenje apenaiksa, crvuljka.
Apendiks
Crvuljak, mali izdanak ili kesica na slobodnom kraju cekuma, slepog creva (prvog dela debelog creva).
Apgar test
Test koji se obavlja radi podataka o stanju novorođenčeta neposredno porođenju.
Aplazija
Nedovoljna razvijenost nekog organa ili dela organa.
Aplikator
Drveni štapić sa pa mučnim vrhom.
Apnea
Privremeni prekid u disanju.
Apopleksija
Krvarenje u moždanom tkivu; moždani udar, kaplja.
Apozicija
Dodavanje, slaganje, obavljanje takve radnje kojom se jedna stvar stavlja do druge.
Apsces
Lokalizovano nakupljanje gnoja u koži ili u bilo kom drugom organu; gnojno zapaljenje tkiva, gnojanica, zagnojenje.
Apsorpcija
Upijanje sastojaka hrane kroz crevnu sluzokožu u krvotok.
Apstinencija
Uzdržavanje od nečega, npr. od polnih odnosa, snošaja.
Arahnoida
Moždana opna.
Arahnoidni prostor
Oblast ispod arahnoidne opne koja pokriva mozak.
Arest
Zadržavanje ili kontrolisanje nekog patološkog procesa; zaustavljanje rada.
Aritmija
Nedostatak ritma, uglavnom se odnosi na nepravilnosti srčanog rada.
Arkiloza
Spajanje, stapanje delova nekog zgloba tako da ostaju nepokretni.
Arterija
Krvni sud koji nosi krv iz srca do tkiva organizma, ka periferiji.
Arterijski sitem
Mreža arterija koje snabdevaju krvlju sve delove tela.
Arteriografija
Metoda rendgenskog pokazivanja arterija.
Arterioskleroza
Gubitak elastičnosti, očvršdvanje arterija.
Artritis
Zapaljenje zglobova.
Artrografija
Rendgenski snimak nekog zgloba.
Artroplastika
Plastična rekonstrukcija ili hirurška zamena zgloba.
Artrotomija
Hirurška intervencija kojom se prilazi nekom zglobu.
Ascit
Skupljanje tečnosti u trbuhu, najčešće u slučaju ciroze jetre, kao i kod nekih srčanih oboljenja.
Asepsa
Sterilno stanje u kome ne postoje bakterije.
Asfikcija
Obamrlost.
Asimetrija
Nedostatak jednakih proporcija u odgovarajućim delovima.
Asimptomatski
Bez simptoma, znakova bolesti.
Askaris
Okrugli parazitski crv, dečja glista; napada digestivni trakt (askaridijaza)
Askorbinska kiselina
Vitamin C, neophodan za sitne krvne sudove.
Ašofovi čvorići
Grupe ćelija koje se vide kod dece obolele od reumatske groznice i kod koje postoji, usled toga procesa, i oštećenje srca.
Aspiracija
Zapadanje tečnosti ili čvrstih čestica u respiratorni trakt (u dušnik ili pluća).
Aspirin
Acetilsalicilna kiselina, lek efikasan za ublaženje bolova i smanjivanje povišene temperature.
Astenija
Slabost.
Astigmatizam
Nepravilnost u zakr ivljenosti prednjeg dela oka.
Astma
Alergijsko stanje respiratornog sistema koje prati sviranje u grudima, kašalj i skupljanje sluzi, odnosno sluzavog ispljuvka u dušniku i dušnicama.
Astragalus
Skočna kost, kost koja učestvuje u formiranju skočnog zgloba.
Astrocitom
Maligni moždani tumor.
Ataksija
Nedostatak mišićne koordinacije.
Atavizam
Pojava izvesne vrste koja podseća na primitivnog pretka.
Atelektaza
Delimično ili potpuno kolabiranje, splašnjavanje plućnog tkiva ili dela pluća.
Ateromi
Lojne ciste smeštene neposredno ispod kože.
Ateroskleroza
Očvršćivanje, gubitak elastičnosti arterija (isto kao i arterioskleroza).
Atetoza
Necelishodni pokret udova.
Athezija
Priraslica, srasline, često kao posledica zapaljenja, a najčešće u trbušnoj šupljini ili na listovima plućne maramice.
Atipičan
Netipičan, neoubičajen.
Atletsko srce
Sportsko srce, savremeni izraz za srce koje je oslabljeno usled napora, preteranog rada.
Atletsko stopalo
Gljivična infekcija stopala.
Atom
Najmanja količina nekog elementa koja može da postoji sama za sebe.
Atonija
Nedostatak tonusa kao što je slučaj kod mišića.
Atopija
Nasledna sklonost alergijskom stanju : astma, alergijski rinitis, ekcem… Nalaženje tkiva ili organa na neuobičajenom mestu.
Atrezija
Ne postojanje prirodnog otvora na nekom organu, greška u razvoju.
Atrijalna fibrilacija
Treperenje pretkomora, nepravilnost srčanog rada koja polazi od delova srčanih pretkomora.
Atrijum
Gomji deo srčanog mišića, pretkomora srca; aurikula.
Atrofija
Sušenje, smežuravanje, smanjenje nekog organa koji je prethodno bio normalan.
Atropin
Lek koji sprečava stvaranje sekreta, širi zenice oka i opušta, smanjuje spazme, naročito kada se radi o digestivnom traktu.
Audiogram
Snimak sluha; skup metoda kojima se ispituje sluh.
Aura
Neka vrsta upozorenja, predznaka osobi koja boluje od epilepsije da će se dogoditi epileptični napad.
Aurikula
Spoljni deo uha, ušna školjka. Ovaj termin se takođe upotrebljava za srčane pretkomore ili za jedan njihov deo.
Aurikulama fibrilacija
Atrijalna fibrilacija.
Auskultacija
Otkrivanje tonova i zvukova u organizmu slušanjem putem stetoskopa ili direktno.
Autoerotizam
Samonadraživanje ili masturbacija.
Autogena vakcina
Vakcina koja je proizvedena od bakterija koje su uzete iz tela, odnosno sa tela pacijenta.
Autoimunizacija
Imunitet koji potiče od materije koja se stvara, razvija, nastaje unutar pacijentovog sopstvenog tela.
Autointoksikacija
Trovanje koje nastaje kao posledica poremećaja u metabolizmu ili zbog materija koje se proizvode unutar samog pacijentovog tela (zastareli izraz).
Autokalem
Kalem tkiva sa jednoga dela pacijentovog tela na drugi.
Automatizam
Delovanje koje nije pod kontrolom volje, kao što je, npr. hodanje u snu.
Autonomni nervni sistem
Deo nervnog sistema koji nije pod kontrolom volje.
Autopsija
Ispitivanje tela posle smrti; obdukcija.
Avaskularan
Beskrvan; koji nema krvnih sudova.
Avltaminoza
Oboljenje usled nedostatka vitamina.
Avulzija
Otrgnuće nekog dela tkiva.
Azijski grip
Infekcija respiratornoga sistema koju prouzrokuje specifičan virus influence, gripa.
Azotni oksid
Gas koji se upotrebljava za anesteziju; smešljivac.

b

B vitamini
Vitaminski kompleks B. Ima ih u jetri (džigerici) i kvascu.
B.d.
Prilikom propisivanja recepta označava da se uzme dva puta dnevno.
Bacilarna dizenterija
Oboljenje karakterisano čestim prolivima (dijarejama), a prouzrokuje ga specifični mikroorganizam.
Bagasoza
Oboljenje pluća nastalo usled udisanja prašine od bala šećerne trske magacionirane duže vremena.
Bakar
Vrši sintezu hemoglobina u procesu vezivanja gvožđa za njega.
Baktericid
Materija koja je u stanju da ubije bakterije.
Bakteriemija
Prisustvo bakterija koje cirkulišu u krvi.
Bakterije
Mikroorganizmi koji žive isključivo u našem telu. Klice, grupa mikroskopskih, jednoćelijskih organizama. Mogu biti korisni i štetni. Korisne uglavnom potpomažu varenje.
Bakterijski endokarditis
Infekcija unutrašnje opne ili zalistaka srčanih ušća.
Bakteriologija
Nauka koja se bavi proučavanjem bakterija i klica uopšte.
Balanitis
Zapaljenje glavića penisa.
Balastne materije
Teško svarljive materije iz hrane koje se neće apsorbovati u crevnom traktu, već će se izbaciti.
Bantijeva bolest
Oboljenje koje se karakteriše povećanjem slezine, anemijom i tendencijom ka krvarenju.
Barbiturati
Grupa lekova koja stišava nerve i uvodi osobu u san.
Barijum
Element čiji se sulfat upotrebljava prilikom snimanja rendgenskim zracima zato što ne propušta x-zrake, a najčešće se koristi za radiografisanje digestivnog trakta.
Barijumska klizma
Davanje tečne mešavine koja sadrži barijum preko rektuma radi snimanja debelog creva x-zracima.
Barijumski obrok
Gutanje mešavine barijuma radi radiografisanja jednjaka, želuca i tankih creva.
Bartolinitis
Zapaljenje Bartolinovih, usminskih žlezda.
Bartolinove žlezde
Dve male žlezde koje su smeštene blizu ulaska u vaginu. One se često inficiraju a naročito kod osoba koje imaju gonoreju (vidi bartolinitis).
Bazalni metabolizam
Predstavlja minimum procesa u organizmu za održavanje osnovnih životnih funkcija.
Bazalni metabolizam (BM)
Količina energije koja se utroši kada neka osoba miruje, a meri se specijalnim testom pomoću disanja.
Bazedovjjeva bolest
Pojačana funkcija štitne žlezde, hipertireoidizam.
Bazofilne granulacije
Male crne tačkice koje se vide u crvenim krvnim zmcima kod slučaja trovanja olovom.
BCG (be-se-že)
Vakcina koja se daje radi imunizacije protiv tuberkuloze.
Bejkerova cista
Cistična tvorevina koja se javlja u zakolenoj jami.
Bela supstanca
Nervna vlakna u tkivu mozga.
Belančevine
Materije koje se sastoje od amiokiselina, a neophodne su za normalno funkcionisanje organizma. Ishranom se mogu unositi od životinjskih namirnica kao što su meso, mleko, jaja, riba i od biljnih kao što su žitarice, mahunarke, koštuničavo voće i semenke. Jedna od tri osnovne grupe hranljivih materija, neophodnih čoveku. Meso, mleko i jaja bogati su belančevinama; proteini.
Belo krvno zrnce
Leukocit.
Belova paraliza
Paraliza jedne strane lica zbog oštećenja živca facijalisa.
Benigni
Nemaligni, nezloćudni; bezopasan, dobroćudni npr. tumor.
Benzoin
Materija koja se često upotrebljava za inhalaciju sa parom u slučajevima krupa ili bronhitisa.
Beri-beri
Beri beri, oboljenje iz grupe avitaminoza prouzrokovano nedostatkom vitamina (vitamin Bi).
Besan
Onaj koji je oboleo od besnila, rabijesa.
Bešika
Organ koji deluje kao rezervoar tečnosti (mehur) kao što je, npr. mokraćna bešika i žučna kesica.
Bezoar
Lopta dlaka, kose koja se ponekad nađe u želucu kao posledica čupanja i gutanja sopstvene kose.
Biceps
Jak mišić koji se nalazi na prednjoj strani nadlaktice i koji savija podlakticu. Inače se još naziva dvoglavi mišić.
Bikarbonati krvi
Alkalna rezerva u krvi.
Bikuspidan
Nešto što sadrži dva zaliska (dve tačke oslonca); zub koji ima dva šiljka; pribor za zatvaranje na mitralnom otvom u srcu, sa dva zaliska.
Bilateralan
Termin koji označava da se nešto odnosi na obe strane.
Bilirubin
žučni pigment.
Bilurija
žuč u urinu, vidi se kod obolelih od žutice.
Bimanualan
Ispitivanje koje se obavlja sa obe ruke.
Biohemija
Nauka o hemiji i hemijskim procesima živih bića.
Biopsija
Hirurško uzimanje tkiva za mikroskopsko ispitivanje da bi se utvrdila tačna dijagnoza.
Biopsija iglom
Uklanjanje, uzimanje malog dela tkiva iz nekog tumora specijalno konstruisanom iglom.
Biparan
Porođaj dvojki.
Birgerova bolest
Hronična zapaljenska bolest arterija i vena donjih ekstremiteta (tromboangitis obliterans).
Biseksualan
Osoba koja poseduje ženske i muške polne organe.
Bisinoza
Bolest pluća prouzrokovana udisanjem pamučne prašine tokom perioda od 20 i više godina; profesionalno oboljenje.
Bizmut
Hemijski element čija se jedinjenja često upotrebljavaju kad postoje smetnje u želucu i crevima.
Blastomikoza
Oboljenje prouzrokovano mikroorganizmima nalik na gljive.
Blefaritis
Zapaljenje očnih kapaka, odnosno njihovih ivica.
Blefarospazam
Nekontrolisani grč očnih kapaka.
BM
Vidi bazalni metabolizam.
Boginjavost
Ožiljci nastali kao posledica malih bubuljica udruženih sa ovčjim ili velikim boginjama.
Bok
Slabina; oblast na bočnoj strani tela koja se proteže od vitih rebara do kostiju kuka.
Bol
Neprijatan osećaj.
Bolest
Oboljenje.
Bolest spavanja
Zapaljenje mozga, encefalitis.
Bolničarka
Osoba koja vodi brigu o bolesnirima.
Bolus
Grudva, zalogaj hrane.
Bor
Mikroelement zaskužan za rast, održavanje kostiju i dr. Najviše ga ima u voću kao što su jabuke, kruške, grožđe...
Borna kiselina
Blago antiseptično sredstvo, kiselina koja se upotrebljava sa kompresama ili sličnim zavojima.
Botulizam
često smrtonosni oblik trovanja hranom koje prouzrokuje specifična bakterija, najčešće u mesu.
Brahijalni pleksus
Grupa živaca koja je smeštena u osnovi vrata i pruža se ka pazušnoj jami, a snabdeva živčanim ograncima ruku i rameni pojas.
Brajtova bolest,
Brajtova bolest, hronično zapaljenje bubrega, hronični nefritis.
Branhijalna cista
Deformitet u kome se škržni prorezi, lukovi, ne zatvaraju u potpunosti.
Branhijalni
Odnosi se na škržne lukove koji su prisutni za vreme embrionalnog razvoja.
Bregma
Mesto na lobanji gde se dve frontalne, čeone kosti spajaju sa parijatalnim kostima, teme.
Brilova bolest
Tifusna groznica.
Brizgalica
špric, stakleni, plastični ili metalni kontejner i klip. Kada se stave na iglu upotrebljavaju se za ubrizgavanje različitih materija u telo.
Brojanice na rebrima
Simptom koji se javlja kod rahitisa: završeci rebara prema grudnoj kosti imaju izgled brojanica, odnosno kuglice.
Bromhidrozis
Miris tela.
Bromidi
Lekovi koji se upotrebljavaju da umire preterane emocionalne poremećaje.
Bronhiektazije
Dilatacija ili proširenje malih bronhija udrženo sa hroničnim zapaljenjem i infekcijom koja se odvija u plućima.
Bronhijalni
Odnosi se na bronhije, kroz koje prolazi vazduh, disajne puteve, cevi.
Bronhije
Dušnice, vezuju dušnik s plućima.
Bronhiole
Male bronhije u plućnom tkivu, plućni mehurići.
Bronhitis
Zapaljenje bronhija.
Bronhogram
Snimak bronhijalnog stabla pomoću rendgenskih zraka.
Bronhopneumonija
Zapaljenji bronhijalnih puteva i pluća. Uobičajeni oblik zapaljenja pluća, pneumonije.
Bronhoskopija
Metoda kojom se dobija uvid u stanje bronhija time što se instrument bronhoskop uvodi u bronhije.
Bronhospazam
Spazam stezanje bronhijalnih puteva.
Bronhus
Dušnica, bronhijalna cev.
Bruceloza
Malteška groznica, oboljenje koje je prouzrokovano izvesnom klicom koju prenose koze, krupna stoka, kao i svinje.
Bubna opna
Membrana smeštena na kraju ušnog kanala. Zvučni talasi dolaze ušnim kanalom i udaraju u bubnu opnu koja treperi, vibrira.
Bubrezi
Organi smešteni u gornjem zadnjem delu trbušne duplje. Oni otklanjaju otpadne produkte metabolizma i vodu iz krvotoka izlučujući ih mokraćom.
Bubrežni cilindri
Nenormalni sastojci u mokraći koji označavaju bubrežno oboljenje.
Bubuljica
Mali apsces na koži.
Bukalan
Odnosi se na sluzokožu koja oblaže unutrašnjost obraza.
Bula
Veliki mehur.
Bulbarni poliomielitis
Tip dečje paralize koja zahvata osnovu mozga i obično je udružen sa paralizom disajne muskulature.
Bun
BUN, engleska skraćenica za azot u vidu ureje u krvi, test kojim se ispituje ispravnost bubrežne funkcije.
Burza
Mala kesa sačinjena od mekog tkiva, a smeštena između delova koji se pokreću jedan u odnosu na drugi; opna zgloba.
Burzitis
Zapaljenje neke burže, opne zgloba.
Buster doza
Revakcinacija, dodatna vakcinacija ili inokulacija koja se daje posle prvobitne injekcije neke vakcine.
Butina
Natkolenica, deo noge koji se pruža od prepone do kolena.
Butna kost
Femur.

c

Cink
Zadužen za mnoge enzimske reakcje u organizmu. Igra važnu ulogu u funkcionisanju mozga, sintezu DNK, zarastanje rana itd. Ima ga najviše u ribu, jajima, mleku, integralnim žitaricama, pivski kvasac...

d

Digestivni trakt
Označava sistem organa za varenje i to: usnu duplju, ždrelo, jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, analni otvor (rektum).
Distenzija
Oticanje ili nadimanje trbuha. Uzrok tome može biti upala, zadržavanje tečnosti itd.
Diuretik
Materija koja pomaže lučenje tečnosti u većim količinama.
DRI (Dietery Reference Intake)
Engleski termin. Od 1997. zamenjuju PDD (eng. RDA) vrednosti i u prevodu znači dijetarni referentni unos. Od RDA razlikuje se u tome što preporučuje različite vrednosti u odnosu na određene populacione grupe.

e

Elektrolit
Predstavlja ga uglavnom natrijum i kalijum koji su važni za normalno funkcionisanje ćelija uglavnom se gubi kroz znoj, mokraću ili stolicu.
Endorfini
Neuro transmiteri koji se luče u mozgu i pomažu kod ublažavanja bola. Mogu da regulišu telesnu temperaturu i stvaraju prijatno osećanje.
Energija
Poznata je i kao životna energija, orgon, prana, ći. Po alternatgivnim metodama lečenja ona se kreće kroz telesne meridijane i oko tela. Narušena energetska ravnoteža dovodi do bolesti. Uspostavljanjem energetske ravnoteže stanje organizma se popravlja.
Enzimi
Korisne materije koje uspostavljaju hrmijske reakcije kao što je razgradnja hrane u prostije oblike koje telo može da koristi.
Esencijalne masne kiseline
Korisne masne kiseline koje su potrebne za uskladjene procese u organizmu. Omega 6 masne kiseline moraju da se unose kroz hranu kao što je koštuničavo voće semenke, pasulj, kukuruz itd. Omega 3 masne kiseline sadrže uglavnom morska riba, pasulj, lan, bundeva, integralne žitarice itd.
Estrogeni
Polni hormoni koji se uglavnom pojačano luče kod žene preko nadbubrežne žlezde i jajnika. Kod muškaraca se proizvode u manjim količinama.
Eterična ulja
Ulja koja se dobijaju iz biljaka i koriste se uglavnom u aromaterapiji za lečenje jačanje imuniteta itd.
Eustahijeva tuba
Tanka cev koja pravi vezu izmedju srednjeg uha sa grlom koja izjednačava pritisak izmedju uha i grla.

f

Facijalna
Facijalna arterija, glavna arterija lica.
Facijalni nerv
Sedmi moždani živac, koji snabdeva svojim ograncima mišiće i površinu jezika, uvo i lice.
Fagocit
ćelija koja može da svari ili uništi stranu materiju ili bakteriju.
Fagocitoza
Proces u kome fagociti uništavaju viruse, strano telo ili bakterije koje cirkulišu u krvi.
Falange
Kosti prstiju šaka ili stopala.
Faloova tetralogija
Vidi tetralogija Falo (Falot).
Falopijeve tube
Materične tube, jajovodi. Jaje (ovum) se kreće iz ovarijuma (jajnika) prema uterusu (materici) kroz Falopijeve tube (jajovode).
Falus
Penis, muški polni ud.
Fantazija
Mašta, imaginacija; mentalni utisak zasnivan na imaginaciji, uobrazilji.
Farenhajtova skala
Temperatuma skala koja se najčešće upotrebljava u SAD. Voda se, po ovoj skali, mrzne na 32°F, a ključa na 212°F; normalna telesna temperatura čoveka iznosi 98,6° F.
Faringitis
Zapaljenje ždrela; zapaljenje sluzokožne membrane ždrela.
Farinks
ždrelo, početak jednjaka.
Farmakologija
Nauka koja se bavi prirodom i dejstvom lekova.
Fascija
Vezivno tkivo.
Fatalan
Odnosi sa ne smrtni ishod bolesti.
Favus
Zarazno kontagiozno oboljenje prouzrokovano jed- nom gljivom.
Febriinost
Grozničavost, povišena telesna temperatura.
Febris undulans
Mediteranska groznica; malteška groznica; bruceloza.
Feces
Stolica, izmet, fekalit, koprolit, čvrsta grudva fecesa (stolice) koja se nalazi u debelom crevu ili crvuljku.
Fekundacija
Vidi: fertilizacija, oplođenje.
Feminizam
Pojava ženskih crta kod muškaraca.
Feminizirajući tumor
Tumor ovarijuma, jajnika, koji dovodi do preteranog ispoljavanja karakteristika ženskog pola. Ukoliko se ovaj tumor javi kod ženskog deteta, može usloviti prerano razvoj grudi i menstruaciju.
Femur
Butna kost, kost koja se nalazi između zgloba kuka i kolena.
Fenestracija
Operacija koja se obavlja da bi se uklonila ili smanjila gluvoća.
Fenobarbital
Jedan od najšire upotrebljavanih lekova iz grupe barbiturata, upotrebljava se za smirenja živaca i uspavljivanje.
Fenomen
Znak ili manifestacija neke bolesti, pojava.
Fertilitet
Sposobnost da se začne potomstvo; plodnost.
Fertilizacija
Ulazak muške polne ćelije u žensko jaje (ovum); oplođenje.
Fetalan
Ovaj termin se odnosi na nerođeno dete, fetus.
Fetalni rahitis
Fetalni rahitis. Rahitis koji počinje pre rođenja deteta. .
Fetologija
Nauka koja se bavi proučavanjem deteta, fetusa dok se još najazi u majčinoj .utrobi, uterusu
Fetus
Nerođeno dete za vreme poslednjeg dela trudnoće (pre trećeg meseca, plod se naziva embrion).
Fibrilacija
Nepravilan srčani rad nastao kao posledica nenoramnog širenja impulsa iz jednog dela srca u drugi.
Fibrocistićna bolest kostiju
Stvaranje cista u kostima zbog preterane aktivnosti paratireoidnih žlezda smeštenih u vratu čoveka.
Fibroid
Nezloćudan, benigni tumor materice sastavljen pretežno od fibroznog tkiva.
Fibrom
Nemaligni tumor sastavljen od fibroznog tkiva.
Fibrosarkom
Maligni tumor vezivnog tkiva.
Fibroza
Zamenjivanje normalnih komponenata neke strukture, nekog organa, fibroznim tkivom.
Fibrozan
Vlaknast, žilačast; odnosi se na tkivo koje sadrži fibrozno vlakno.
Fibula
Manja od dve kosti potkolenice, lišnjača, kost koja se pruža od kolena duž spoljne strane potkolenice do gležnja.
Fitoestrogeni
Uglavnom ih sadrže biljne namirnice koje mogu da imitiraju neke telesne hormone. Izvori fitoestrogena su soja, semenke, celer itd.
Flavonoidi
Materije koje voću i povrću daju jarke boje. Uglavnom su dobri antioksidansi.
Fluor
Mikroelement kojeg ima najviše u kostima i zubima. Veoma je važan za zdravlje zuba. Nema ga mnogo u namirnicama, dok ga pijaća voda sadrži u izvesnoj meri.
Fobija
Strah od situacija, aktivnosti, ili predmeta koje ne predstavljaju realnu opasnost. Uzroci su isključivo u podsvesti osobe koje vuče od ranije. Uglavnom se leče kroz kontrolisano izlaganje situacije koja ih je prouzrokovala.
Fosfor
Makroelement. Zaslužan za razvoj i održavanje kostiju i zuba. Sadrži ga riba, žumance, meso, integralne zitarice, mlečni proizvodi...

g

Germanijum
Mikroelement koji je zadužen najviše za ispravno funkcionisanje želudačno-crevnog trakta. Može prenositi i kiseonik preko krvi.
Gluten
Predstavlja belenčevinu koja je prisutna u pšenici, raži, ječmu, pa se zbog toga nalaze i u hlebu, testenini itd. Osobe koje nisu tolerantne na gluten ustvari ne mogu da ga vare.
Gvožđe
Najvažnija uloga mu je snabdevanje tela kiseonikom i nalazi se u najvećem procentu u crvenim krvnim zrncima i to do 70%. Ima veoma važnu ulogu u prenosu energije po telu. Nedostatak stvara anemiju. Najviše ga ima u mesu, morkim plodovima, pasulju, crvenoj paprici...

h

Hematogeni šok
šok prouzrokovan gubitkom velikih količina krvi.
Hipofiza
Žlezda koja se nalazi u mozgu proizvodi hormone kao što je hormon rasta i reguliše lučenje hormona u većini ostalih endokrinih žlezda.
Hlor
Makroelement koji ima ulogu u regulisanju delovanja insulina. Povećana doza hroma umanjuje dejstvo insulina i kao takvog ga je potrebno unositi u propisanim količinama. Najviše ga ima u pivu, integralnim pšenicama, pečurkama, crnom biberu, šljivi, junećoj džigerici...
Hormoni
Materije koje luče endokrine žlezde. Prenose se putem krvotoka i imaju funkciju regulisanja rada ćelija za obavljanje nekih funkcija. Disbalans hormona dovodi do zdravstvenih problema.
Hormoni stresa
Uglavnom se luče u slučajevima fizičkog i psihičkog stresa iznad bubrežne žlezde. Hormoni stresa povećavaju puls i disanje dok zaustavljaju neke manje važne procese. Ti hormoni su adrenalin i kortizol.
Hrom
Ima ulogu u procesu pojačavanja delovanja insulina. Istraživanja su pokazala da nedostatak može doprineti pojavi dijabetesa tip 2. Ima ga u semenkama, gračku, pasulju, orahu...

i

Imuni sistem
veoma važan telesni sistem koji ima funkciju borbe protiv mikroorganizama, infekcija odnosno stranih tela u organizmu.
Insulin
Hormon koji reguliše nivo ugljenih hidrata u krvi. Proizvodi ga gušterača i luči se u slučaju povećanog krvnog šećera.
Insulinski šok
šok prouzrokovan ubrizgavanjem velikih količina insulina što ima za posledicu suviše malu količinu šećera u krvi.
Integralne žitarice
Žitarice u svom izvornom stanju koje su neobradjene i sadrže sve delove kao što su ljuska, klica, i kao takva ima veću hranljivu vrednost. Njihovi ugljeni hidrati se vare sporije tako da sprečavaju preteranu promenu nivoa šećera u krvi.
Ireverzibilan šok
šok koji je trajao suviše dugo tako da je vraćanje u normalno stanje nemoguće.

j

Jagodična kost
Kost obraza.
Jaje, ovum
Jajna ćelija; ženska germinativna ćelija.
Jejunum
Gornji deo tankog creva, oko 2,5 m dug, koji se proteže od dvanaestopalačnog creva do ileuma.
Jetra
Najveća žlezda u telu koja se nalazi u desnom gornjem i delimično levom gornjem delu trbušne šupljine; naučno ime hepar.
Jezik
Mišićni organ govora koji je smešten na dno usne duplje i pričvršćen korenom pozadi, prema ždrelu, naučno ime glosa.
Jezik sa naslagama
Skrame, beličaste obloge, usled bolesti (simptom).
Jezik, bifidan
Urođena deformacija kad je prednji deo jezika rascepljen na dva dela.
Jezik, dlakav
Jezik koji je mrke boje i ima duge talasaste papile po površini.
Jezik, malinast
Crvenkast jezik kao kod Šarlaha.
Jezik, obložen
Beličasta skrama, obloga, sloj na jeziku.
Jezik, vezan
Jezik koji ima nenormalno kratak frenulum.
Jod
Veoma važan element za funkcionisanje tiroidne ili štitaste žlezde. Nedostatak joda doprinosi depresiji, debljanju, gubitku energije itd. Najviše ga ima u plodovima mora i u biljkama koje su rasle na mestima gde je zemljište bogato jodom. Takođe, jedan od izvora joda je kuhinjska so.
Jontoforeza
Tehnika pomoću koje se električno nabijeni joni prenose na mukozne membrane ili kožu u pokušaju da se leči izvesno lokalno stanje, oboljenje.
Jugulama vena
Velika vena koja je smeštena s obe strane vrata i koja odvodi krv iz glave prema srcu.
Juingov tumor
Maligni proces koji se javlja duž dugih kostiju, nalik na rak.

k

Kalcijumi
Makroelement. Zaslužan za pravilan razvoj kostiju i zuba. Potreban za zgrušavanje krvi. Najviše ga ima u mlečnim proizvodima. Nedostatak izaziva zastoj u rastu i razređivanje kostiju kod odraslih što dovodi do osteosporoze.
Kalijum
Makroelement koji učestvuje u regulisanju mišićne aktivnosti, bazno-kiseloj ravnoteži, sintezi proteina. Najviše ga ima u žitaricama, paradajzu, lisnatom povrću, kafi, čokoladi...
Kandida
Gljivice koje žive u telu. Najviše ih ima u digestivnom traktu (creva), urogenitalnim organima, sluzokoži itd. Postoje opasne i bezopasne vrste. U većini slučajeva njeno postojanje se ne primećuje, dok ako zahvati organizam mogu biti opasne.
Karcinogen
To su materije koje mogu podstaći nastanak raka.
Katabolizam
Razgradnja kompleksnih organiskih jedinjenja ili molekula u prostija jedinjenja. Obrnut proces anabolizam
Kiseonik
Oksigenijum, gas bez mirisa neophodan za život. Atmosferski vazduh sadrži približno 20% kiseonika.
Klaudikacija
Bolovi pri hodanju u vidu grčeva najčešće u mišićima potkolenica, posledica nedovoljnog snabdevanja mišića arterijskom krvlju. Nekada se javlja kod oboljenja arterija, kod arterioskleroze.
Klaustrofobija
Bolestan strah od zatvorenog prostora.
Klavikula
Ključna kost.
Klempave uši
Uši koje se savijaju same od sebe.
Kleptomanija
Nekontrolisana želja za krađom, bolesni nagon.
Klica
Bilo koja bakterija ili mikroorganizam koji prouzrokuje bolest.
Klimakterijum
Vidi menopauza.
Klineov test
Test na sifilis.
Klinički
Odnosi se na tok rieke bolesti dok se leži u postelji.
Klirens test
Test kojim se ispituje funkcija raznih organa i analizira brzina kojom organ uklanja neku supstancu iz krvi.
Klitoris
Dražica, deo polnog organa žene; sadrži erektivno tkivo i predstavlja analogni organ penisu.
Klizma
Klistir, ubrizgavanje tečnosti u rektalni kanal radi pražnjenja creva ili radi unošenja lekova.
Ključnjača
Klavikula.
Kloničan
Odnosi se na mišićne kontrakcije u vidu trzaja ili spazma; supr. toničan.
Klostridijum
Grupa bakterija koje imaju spore i koje žive bez kiseonika. Pojedini članovi ovih grupa prouzorkuju tetanus, gasnu gangrenu i druge infekcije.
Koagulacija
Zgrušavanje, obrazovanje ugruška.
Koagulacija krvi
Zgrušavanje krvi.
Koarktacija aorte
Urođena deformacija u kojoj postoji suženje aorte.
Kobalt
Element koji se može naći u tragovima u organizmu. Ima višestruku funkciju u metaboličkim procesima. Ima ga najviše u zelenom povrću, semenkama, voću, mleku itd. Hemijski elemenat koji, ako je radioaktivan, može da se upotrebi na isti način kao i rendgenski zraci u lečenju izvesnih oboljenja.
Kodein
Derivat opijuma, efikasan lek za stišavanje bolova.
Koeficijent inteligencije
(Q. I.), odnos individualnog mentalnog uzrasta u odnosu na hronološki uzrast, a određuje se pomoću zadavanja izvesnih psiholoških testova koji treba da se obrade.
Kohlea
Utrašnje uvo u kome su smešteni glavni organi sluha; takođe se u kohlei nalazi i čulo ravnoteže.
Koitus
Seksualni ili polni odnos, snošaj.
Kokcidije
Paraziti, izazivači opasnih bolesti jetre i creva.
Kokcidioidoza
Oboljenje pluća koje je prouzorkovano ponavljanim udisanjem spora izvesne gljive. Takođe se naziva pustinjska groznica ili groznica doline San Joahin.
Kokciks
Poslednja kost na kičmenom stubu, ponekad se naziva i repna kost.
Koke
Bakterije koje su okruglog oblika, kao što su stafilokoke ili streptokoke.
Kokošje grudi
Takva deformadja grudnog koša gde je grudna kost isturena unapred; grudi podsećaju na grudi u kokoške.
Koksa
Kuk.
Koksa valga
Deformitet butne kosti u oblasti kuka gde je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti povećan.
Koksa vara
Deformitet butne kosti u oblasti kuka u kojoj je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti smanjen.
Koksaki bolest
Infektivno oboljenje sa simptomima koji podsećaju na meningitis ili poliomielitis, ali koji nestaju bez posledica za nekoliko dana.
Koksalgija
Bol u kukovima.
Kolagen
Belančevina kaja je sastavni deo vezivnog tkiva. Nalazi se u kostima, hrskavici, tetivama i koži. Starenjem slabi.
Kolaps
Nagla slabost usled popuštanja krvotoka.
Kolateralan
Bočni, pobočni; sekundaran; često se ovaj termin upotrebljava da označi kolateralnu pobočnu cirkulaciju, krvne sudove kojima krv teče kada je glavni sud blokiran, zapušen.
Kolektomija
Uklanjanje dela debelog creva.
Koleni refleks
Patelarni refleks, mišićni pokret koji se normalno izaziva kada se tetiva kolena odsečno udari.
Koleno
Zglob između butne kosti i potkolenih kostiju.
Kolera
Teško infektivno oboljenje udruženo sa povraćanjem, dijarejama i dehidratacijom (gubljenjem tečnosti).
Kuhinjska so
Najčešće je to natrijum-hlorid koji se isključivo nalazi u vanćelijskoj tečnosti i plazmi. Izbacuje se najviše kroz mokraću i znoj i nedostatak dovodi do malaksalosti, dok prevelik unos povećava krvni pritisak.
Kvasac
kao sastojak ulazi u većinu pekarskih proizvoda i alkoholnih pića. Izaziva preosetljivost na hranu. Pivski kvasac je dobar izvor b vitamina.

l

Lečenje šok
Vidi lečenje šokovima.
Limfni sistem
Predstavlja odbrambeni sistem organizma i sastoji se od limfnih sudova i žlezdi.limfne žlezde sadrže leukocite i antitela. Funkcija sistema je da odvodi tečnost iz ćelija neutrališe strane čestice i da nosi odbrambene ćelije tamo gde su potrebne.

m

Magnezijum
Neophodan je za mnoge biohemijske procese u organizmu kao što su funkcionisanje mišića, nervnog sistema, sagorevanje šećera, regulacija insulina. Predstavlja antistres mineral i u dejstvu sa kalcijumom umiruje. Sadrži ga povrće, voće, riba, meso, semenike...
Makroelementi
Podrgupa minerala i tu spadaju kalcijum, magnezijum, kalijum, fosfor, natrijum, hlor, sumpor.
Mangan
Mineral koji učestvuje u mnogobrojnim metaboličkim procesima u organizmu i ima ga u manjim količinama. Zaslužan je za dobru strukturu kostiju, funkcionisanje nervnog sistema i mozga, rad štitaste žlezde itd. Sadrže ga alge, semenke, koštunjavo voće, spanać, brokoli, zeleni čaj...
Mantra
Predstavlja reč ili kratku rečenicu koja se ponavlja tokom meditacije da bi se um lakše usmerio.
Masnoće
su najveći izvor energije u organizmu. Neke uzimamo sa hranom dok se druge skladište u organizmu. Delimo ih na zasićene i nezasićene masnoće. Zasićene su uglavnom životinjskog porekla i preveliko uzimanje može dovesti do zdravstvenih problema. Nezasićene masne kiseline delimo na mono nezasićene i poli nezasićene koje se nalaze uglavnom kod biljnih ulja, kao i kod morsek ribe.
MDR (Minimum Daily Requirements)
Engleski termin. Predlaže minimalne dnevne potrebe za unos nutrijenata u organizam.
Melatonin
Luči se u epifizi kao hormon, a nastaje od neurotransmitera serotonina. Uglavnom izaziva opuštanje i sanjivost.
Melem
Smesa pripremljna od prirodnih sastojaka kao što je vosak, ulja, lekovite biljke i služe za lečenje različitih tegba.
Meridijani
Termin potiče od tehika lečenja sa istoka. Predstavlja kanale kroz koje teče životna energija.
Metabolički proces
Označava modifikaciju i promet hemijskih jedinjenja u organizmu. Predstavlja i promet materija i energije kroz ćelije.
Mikroelementi
Podrgupa minerala i tu spadaju gvožđe, bakar, jod, mangan, kobalt, cink, molibden, selen, fluor, hrom. Koncetracija u organizmu im je manja od 0,04%.
Mikronutrijenti
Vitamini i minerali koji su potrebni telu u malim količinama.
Minerali
Predstavljaju neorganske materije koji služe za održavanje zdravstvene ravnoteže.
Molibden
Mineral koji ulazi u sastav nekih enzima. Uzrok je nekim vrstama anemije. Ima ga najviše u jagodama, mleku, semenu...

n

Natrijum
Makroelement koji se isključivo nalazi u vanćelijskoj tečnosti i plazmi. Unosi se u vidu natrijum-hlorija (kuhinjska so). Izbacuje se najviše kroz mokraću i znoj i nedostatak dovodi do malaksalosti, dok prevelik unos povećava krvni pritisak
Natrijum glutaminat
Aditiv za poboljšanje ukusa hrane. Može da izazove nadimanje i glavobolje.
Nerv, eferentni
živac koji prenosi impulse iz mozga i kičmene moždine do tkiva organizma.
Nervni trakt
Put živca, tok nekog nerva.
Nervoza
Stanje preterane ekscitabilnosti, uzbuđenosti ili senzitivnosti, osećajnosti.
Nesenzibilan
U nedostatku senzacija, osečanja, neosetljiv.
Nespecifičan
Opšti.
Nestabilnost
Emocionalna neravnoteža.
Nesvestan
Zaspao; pod anestezijom; u komi.
Nesvestica
Trenutni gubitak svesti.
Neuralan
Odnosi se na nerve.
Neuralgija
Bol duž nekog nerva, bol nerava.
Neurastenija
Nedostatak energije; zamor; rastrojenost, ravnodušnost; živčana slabost.
Neurektomija
Presakralna, hirurška operacija kojom se mali nerv smešten u donjem delu abdomena preseca da bi se olakšao, smanjio neizdržljiv, preterani bol u toku menstruacije.
Neurilema
Ovojnica ili pokrivač nekog nervnog vlakna.
Neurilemom
Tumor, obično dobroćudni, ovojnic nekog nerva.
Neuritis– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi
Neuritis, zapaljenje nekog nerva, nerava.
Neuro transmiteri
Hemijski elementi koji omogućavaju da električni signali se kreću izmedju dve nervne ćelije.
Neurodermatitis
Kožno oboljenje koje je praćeno svrabom, rašom, a viđa se uglavnom na vratu, laktovima i kolenima ljudi koji su nervozni.
Neurofibrom
Nemaligni, dobroćudni tumor sastavljen od nerava i fibroznog tkiva.
Neurofibromatoza
Nasleđeno stanje u kome postoji mnogo tumora u nervima i koži kao i tkivima ispod kože. Takođe se naziva i Reklinghauzenova bolest.
Neurogen
Nešto što potiče od nerva.
Neurogeni šok
šok prouzrokovan preteranom stimulacijom nerava.
Neurohirurgija
Hirurgija mozga, kičmene moždine i nerava u cilju lečenja.
Neurolog– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi
Neurolog, lekar koji se specijalizovao za oboljenja nervnog sistema.
Neurom
Dobroćudni tumor nervnog tkiva.
Neuron
Nerv, živac.
Neuropatija
Sklonost ka oboljevanju i poremećaju nervnog sistema.
Neuropsihijatar
Lekar koji se specijalizovao kako za nervne tako i za duševne bolesti.
Neurosifilis
Sifilis koji je zahvatio mozak ili kičmenu moždinu.
Neurotoksin
Otrov koji pogađa neki nerv ili nervno tkivo.
Neuroza
Emocionalni ili psihološki poremećaj.
Neutralan
Odnosi se na rastvor koji nije ni kiseo ni alkalan (bazan).
Neutrofil
Vrsta belih krvnih zrnaca.
Neutron
Električni neutralni deo atoma.
Neutropenija
Smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca u krvotoku.
Nevoljno
Bez kontrole svesti, svesnog mišljenja.
Nevus
Mladež.
Niacin
Nikotinska kiselina; deo kompleksa vitamina B.
Ničice
Ležanje potrbuške, licem nadole.
Nidus
Fokus, gnezdo infekcije.
Nikl
Element koji utiče na optimalan rast, zdravu kožu, strukturu kostiju, apsorpciju gvožđa. Bogate namirnice niklom su orasi, lešnici, grašak, pasulj, čokolada, soja, sočivo, ovas, heljda, ječam, kukuruz, banane i kruške.
Nikotinska kiselina
Vitamin koji sprečava oboljenje poznato kao pelagra.
Niktacija
žmirkanje očnim kapcima.
Niktofobija
Strah od tame.
Nutrijenti
Element ili supstanca koja se unosi spolja i potrebna organizmu radi optimalnog funkcionisanja.

o

Obesitas
Gojaznost, preterana, prekomema telesna težina.
Objektivni znaci
Stanja u nekoj bolesti koja može uočiti ili osetiti lekar.
Obliterisati
Hirurški zatvoriti neki deo u potpunosti, zapušiti.
Oblog
Zavoj; kompresa; često se primenjuje na abdomen.
Oboljenje
Poremećaj u strukturi ili funkciji nekog organa ili više organa.
Oboljenje hijalnih membrana
Oboljenje prerano rođene dece kod kojih postoji respiratorna insuficijencija zbog pojave membrana koje pokrivaju vazdušne ćelije.
Ocit
Neoplođena jajna ćelija.
Očna vodica
Tečnost koja se nalazi u prednjoj očnoj komori.
Očne kapi
Rastvor koji se upotrebljava za ispiranje zapaljenih očiju; kapi za oči.
Očnjaci
šiljati zubi koji se nalaze u gornjoj i donjoj vilici, pored sekutića.
Očno dno
Retina, mrežnjača ili pozadina unutrašnjosti očne jabučice.
Odbiti od sise
Prekinuti dojenje sa grudi.
Odbrambeni mehanizam
To je reakcija u kojoj se organizam sam štiti od osećanja krivice, srama, zabrinutosti ili stida.
Odijev sfinkter
Sfinkter koji okružuje završni deo žučnog i pankreasnog kanala na ulazu u dvanaestopalačno crevo.
Odloženo srastanje
Izostanak spajanja delova polomljenih kostiju u jednu celinu.
Odlubljivanje placente
Prerano odvajanje placente (posteljice) od zida materice što može da se dogodi na kraju trudnoće.
Odojče
Dete koje sisa, dojenče.
Određivanje krvnih grupa
Mikroskopski test kojim se određuje krvna grupa čoveka.
Odvarak
napitak pripremljen kuvanjem tvrdih delova biljke kao što je koren i ostali drvenasti delovi.
Oftalmektomija
Hirurška operacija uklanjanja oka.
Oftalmija
Zapaljenje oka.
Oftalmija neonatorum
Zapaljenje oka kod novorođenčeta kao posledica gonoreje.
Oftalmolog
Lekar koji se specijalizovao za očne bolesti.
Oftalmoplegija
Oduzetost očinih mišića.
Oftalmoskop
Instrument koji se upotrebljava da se ispita unutrašnjost oka.
Ojed
Promena na koži kao posledica nadražaja.
Okcipitalna oblast
Tiče se potiljka glave, zatiljka.
Okciput
Potiljak. Oko, okulus, organ vida
Okluzija
Zatvaranje, prekid, kao što je npr. prekid doticanja krvi u neki deo tela.
Oksidacija
Proces sjedinjavanja sa kiseonikom; sagore- vanje.
Oksihemoglobin
Jedinjenje kiseonika i hemoglobina u crvenom krvnom zrncu, eritrocitu.
Oksiurijaza
Infestacija creva oksiurama, belim glistama, koja se manifestuje zapaljenjem debelog creva i rektuma.
Okularan
Odnosi se na oko.
Okulomotoran
Odnosi se na pokrete oka.
Okulomotorni nerv
Treći lobanjski živac, koji snabdeva mišiće koji pokreću očne jabučice.
Okultan
Ne evidentan, ne očevidan; skriven.
Olakšanje
Promena u osećanjima koja je posledica spuštanja ploda u donji deo karlice za vreme zadnjih nedelja trudnoće.
Olekranon
Krajne u lakatnom zglobu, glava lakatne kosti.
Olfaktoran
Odnosi se na čulo mirisa.
Olfaktorni nerv
Prvi lobanjski živac koji kontroliše čulo mirisa.
Oligo
Oligo – prefiks sa značenjem malo, slabo.
Oligofrenija
Slaboumnost.
Oligomenoreja
Retka menstruacija.
Oligospermija
Stanje u kome je broj spermatozoida koji se ejakuliše nenormalno mali.
Oligurija
Mokrenje veoma male količine urina.
Om
Sufiks za tumor.
Omentum– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi
Omentum, u trbušnoj duplji opna od masnog tkiva nalik na pregaču, kecelju koja se pruža od želuca i poprečnog debelog creva.
Omfalektomija
Hirurško uklanjanje pupka, često se izvodi da bi se otklonila velika kila u tom delu.
Omfalitis
Zapaljenje pupčane vrpce.
Omfalokela
Urođena mana gde je izostalo zatvaranje pupčane vrpce a koža preko nje nije prerasla.
Onanija
Masturbacija.
Onesposobljen
Osakaćen, ubogaljen.
Onihija
Zapaljenje nokta, nokatne posteljice (šaka ili stopala).
Onihofagija
Griženje noktiju.
Onko
Onko- odnosi se na tumore.
Onkologija
Nauka o tumorima.
Ontogenija
Sveukupan razvoj pojedinačnog organizma.
Ooforektomija
Hirurško uklanjanje ovarijuma, jajnika.
Oogeneza
Razvoj jajne ćelije unutar ovarijuma pre njenog izbacivanja u jajovode.
Opacitet
Neprovidnost.
Oparak
Napitak koji se priprema mešanjem ključale vode i listova ili cvetova biljaka.
Opekotina
Oštećenje kože usled dejstva toplote iz raznih izvora. Prema jačini ošte ćenja opekotine mogu biti I stepena – bolne otekline i crvenilo samo površinskih slojeva kože kao što se događa kod opaljenosti suncem; II…
Operabilan
Može se korigovati ili poboljšati putem hirurške intervencije.
Operacija
Bilo koja hirurška procedura.
Operacija mobilizacija stapesa
Operacija radi smanjenja gluvoće; male kosti potrebne za prenošenje zvuka, kao što je npr. uzengija, oslobađaju se athezija i tako podese da normalno vibriraju i primaju impulse sluha.
Operativni rizik
šanse u kojoj meri će pacijent dobro ili loše izdržati hiruršku intervenciju.
Opijat
Lek koji sadrži opijum ili derivate opijuma.
Opijum
Ekstrakt biljke maka koji se upotrebljava kao lek za otklanjanje bolova i za uspavljivanje.
Opistotonus
Zatiljačni spazam mišića, ukočenost vrata; u ležećem položaju telo se oslanja isključivo na glavu i pete; obično se viđa u konvulzivnom stadijumu tetanusa.
Opnasti prsti šaka ili stopala
Sindaktilija, urođena deformacija u kojoj postoji tanka membrana između prstiju koja ih povezuje.
Opsesija
Misao koja se uporno nastavlja uprkos svih pokušaja da se zaboravi; obuzetost nekom idejom.
Opsonin
Materija u krvi koja deluje na bakterije i čini ih prijemčivim za dejstvo belih krvnih zrnaca koja ih uništavaju.
Opstetricija
Akušerstvo, grana medicine koja se bavi rađanjem deteta.
Opstipacija
Tvrda stolica, zatvor, nemogućnost da se dovede do pražnjenja creva.
Opstrukcija
Zatvaranje, zagušenost.
Opstrukcija, intestinalna
Stanje u kome je prolaz stolice kroz creva sprečen.
Opstrukcija, pilorična
Opstrukcija izlaznog dela želuca, obično kod novorođenčadi, javlja se usled preteranog razvoja mišića pilorusa.
Opstrukcija, ureteralna
Opstrukcija u protoku urina kroz mokraćovode (uretere). Obično posledica prisustva ureteralnog kamena.
Optičar
Proizvođač očnih sočiva, naočara.
Optički
Odnosi se na čulo vida, na viđenje.
Optički nerv
Vidni živac, drugi lobanjski živac koji je glavni za oko.
Optički neuritis
Zapaljenje i degeneracija glavnog nerva oka.
Optimum
Najbolje stanje.
Optometar– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi
Optometar, instrument za određivanje grešaka u vidu.
Optometrija
Merenje ili određivanje jačine vida, refrakcije očiju pomoću optometra da bi se odredile naočari.
Opturator
Otvor u karlici smešten između pubičnih i išijatičnih kostiju.
Oralan
Odnosi se na usta, usni.
Oralni hipoglikemički lekovi
Lekovi koji se uzimaju kroz usta da bi se snizio šećer u krvi, a propisuje se za lečenje izvesnih oblika šećerne bolesti.
Orbikularni mišići
Prstenasti, kružni mišići koji okružuju, npr. oči i usta.
Orbita
Koštana duplja u lobanji u kojoj je smešteno oko, očna duplja.
Organ
Specijalizovana struktura organizma koja obavlja neku samostalnu funkciju.
Organizam
Bilo šta što živi, živ stvor; celina sastavljena od više organa.
Organska bolest
Bolest udružena sa promenama u strukturi organa a ne sa poremećajima u funkciji; supr. funkcionalna bolest.
Orgazam
Klimaks, vrhunac seksualnog čina.
Orhidektomija
Hirurško uklanjanje testisa.
Orhidopeksija
Operacija na testisu koji se nije spustio u skrotum, mošnicu.
Orhitis
Zapaljenje testisa.
Orificijum
Otvor u nekoj telesnoj šupljini, kao što su nozdrve ili vagina.
Orijentisan
Svestan svoje okoline.
Orofarinks
Usta i ždrelo.
Orto
Orto- predmetak sa značenjem prav, normalan.
Ortodontist
Zubni lekar koji se specijalizovao za lečenje nepravilnosti zuba, za njihovo postavljanje u pravilan položaj.
Ortopedija
Grana medicine koja se bavi oboljenjima i stanjima kostiju, mišića, tetiva itd.
Ortopnea
Potreba da se sedi uspravno da bi se disalo, obično udružena sa srčanim ili plućnim poremećajima.
Ortopsihijatrija
Grana psihijatrije koja se bavi uglavnom emocionalnim ili mentalnim problemima dece.
Ortoptika
Vežbe koje imaju za cilj poboljšanje funkcije očnih mišića.
Ortostatska albuminurija
Albumin u mokraći pacijenata koji stoje u jednom položaju duže vreme.
Os kalcis
Petna kost.
Os, usta
Os, usta; takođe, kost.
Osalan
Odnosi se na kosti.
Oscilacija
Vibracija.
Osećaj
čulo; shvatanje i zapažanje nekog osećaja.
Osetljivost
Bol prilikom dodira nekog dela tela.
Osifikacija
Pretvaranje neokoštalog tkiva u koštanu strukturi.
Osmologija
Nauka o čulu mirisa, o mirisima.
Osmoza
Prolaz neke materije kroz membranu iz razređenog u koncentrovan rastvor.

p

Pač-test
Kožni test kojim se otkriva osetljivost na izvesne nadražljive materije, a obavlja se tako što se na kožu stavi materija za koju se smatra da može da bude ta koja nadražuje i pokrije se…
Pacijent
Osoba koja je pod nadzorom lekara, bolesnik.
Pajerove ploče
Ploče limfoidnog tkiva u sluzokožnim membranama creva.
Palatalni
Nepčani.
Palijacija
Privremeno ublažavanje neke bolesti ili bola bez lečenja, izlečenja.
Palijativan
Lek koji se daje da olakša izvesne tegobe, ne da ih leči.
Palor
Bledilo.
Palpabilan
Pristupačan, može da se oseti pipanjem.
Palpacija
Dodirivanje, pipanje; to je pregled pipanjem, dodirom.
Palpebralan
Odnosi se na očne kapke.
Palpitacija
Osećaj sopstvenog udaranja srca, obično udružen sa ubrzanim srčanim radom i jakim srčanim udaranjima; kucanje srca, puls.
Pamuža
Poslednja količina mleka koja se dobija iz grudi; takođe operativna procedura kojom se uklanjaju proširene vene – ljuštenje.
Panaricijum
Apsces vrh prsta, prišt prsta.
Panartritis
Zapaljenje velikog broja zglobova.
Pandemijsko oboljenje
Oboljenje koje se dešava u epidemijskim proporcijama, a zahvata veoma veliku oblast neke teritorije.
Panikulus
Sloj masnog tkiva ispod kože.
Pankarditis
Zapaljenje svih strukturalnih delova srca, često se vidi u teškom obliku reumatske groznice.
Pankreas
Gušterača, žlezda koja leži poprečno u gomjem delu trbušne duplje.
Pankreatitis
Zapaljenje pankreasa.
Pansinusitis
Zapaljenje svih nazalnih nosnih sinusa.
Pantljičara
Dug, uzan, pljosnat crv koji živi u intestinalnom traktu ljudi.
Panus
Zapaljeni limfni čvor.
Papagajska groznica
Ozbiljna infekcija prouzrokovana klicom koja se prenosi putem papagaja i drugih ptica; psitakoza.
Papanikolau test
Razmaz radi proveravanja da nema kancerskih ćelija. Vagina i vrat materice se ostružu štapićem s vrhom od vate i ćelije, na taj način dobijene, posle posebnog brojanja, stave se pod mikroskop da bi…
Papila
Malo bradavičasto ispupčenje tkiva.
Papila, edem
Vidi: edem papile.
Papilom
Benigna novotvorevina površinskih ćelija resičastog izgleda koje grade sluzokožne membrane ili kožu.
Papula
Bubuljica ili tvorevina nalik na bubuljicu; pojedinačno uzdignuće koje se vidi na površini kože kod nekih alergijskih stanja.
Para-aminosalicilina kiselina
(PAS), dobar lek za lečenje tuberkuloze.
Paracenteza
Probijanje u neku telesnu šupljinu iglom da bi se iz nje izvukla tečnost, npr. rez na bubnoj opni.
Paradentoza
Povlačenje desni zuba; pravilno: parodentoza.
Parafimoza
Zapaljenje prepucijuma penisa, navlake polnog uda.
Paraliza
Nervna paraliza, uzetost; takođe, tremor, nemogućnost korišćenja mišića zbog oboljenja i povrede živaca koji ih snabdevaju svojim ograncima.
Paraliza agitans
Oduzetost praćena drhtanjem.
Paraliza, bulbarna
Fatalno oboljenje u kome postoji degeneracija vitalnih živaca u mozgu.
Paraliza, cerebralna
Oduzetost prouzrokovana defektom unutar mozga, često prisutna od rođenja.
Paraliza, porođajna
Oduzetost obično ramena i gornjih udova deteta prouzrokovana povredom u toku rađanja.
Paraliza, progresivna
Oduzetost prouzrokovana sifilisom.
Paramecijum
Oblik jednoćelijskog organizma; vrsta protozoe.
Paramedijalno
Smešteno duž srednje linije.
Paranazalni sinusi
Sinusi u blizini nosa.
Paranoidno stanje
Stanje u kome osoba ima maniju proganjanja.
Paraovarijalno
Smešteno pored ovarijuma.
Paraplegija
Uzetost paralelnih delova, npr. oba donja ili gornja ekstremiteta, oba oka i sl. Ova uzetost ostaje kao posledica oboljenja kičmene moždine ili mozga.
Pararektalni apsces
Zagnojenje duž rektuma.
Parasimpatički nervi
živci dela autonomnog ili nevoljnog nervnog sistema koji snabdevaju svojim ograncima oko, žlezde, srce i abdominalne organe.
Parathormon
Hormon koji luči paratireoidna žlezda smeštena u vratu.
Paratifus
Oboljenje slično tifusu ali je prouzrokovano različitom klicom (salmonela) i manje opasno.
Paratireoidne žlezde
četiri male endokrine doštitne žlezde smeštene u vratu iza tireoidne žlezde. One luče hormon koji kontroliše metabolizam kalcijuma i fosfora, regulišući količinu kalcijuma u krvi i kostima.
Parazit
Organizam koji živi na račun drugog; gotovan.
Parazitamo oboljenje
Parazitoza, oboljenje prouzrokovano infekcijom, naseljavanjem parazita u telu čoveka, kao što je npr. malarija, amebna dizenterija i oboljenja prouzrokovana glistama.
Parazitologija
Nauka o parazitnim organizmima i bole stima koje oni izazivaju. paregorik, lek koji se upotrebljava da bi se prekinula dijareja ili ublažili bolovi u stomaku tipa kolika.
Parenhimno tkivo
Deo nekog organa koji je odgovoran za njegovu glavnu funkciju; tki- vo od koga se sastoje žlezde.
Parenteralno lečenje
Lečenje kada se lek ne unosi kroz usta i želudačno crevni kanal nego vakcinacijom, injekcijom, utrljavanjem.
Parestezija
Osećaj pečenja, mravinjanja.
Pareza
Nepotpuna ili delimična oduzetost.
Parietalan
Odnosi se na zid neke šupljine.
Parietalne kosti
Glavne kosti lobanje koje leže iza frontalnih, čeonih kostiju. One sačinjavaju krov lobanje.
Parkinsonizam
Nervno oboljenje koje se karakteriše ritmičkim tremorom, izrazom lica kao maska, rigidnošću mišića i usporenim pokretima celog tela. Takođe se naziva paralizis agitans ili drhtava oduzetost.
Parodontitis
Zapaljenje desni.
Paroksizam
Vrhunac; grč; žestok spazam.
Paronihija
Zapaljenje oko nokatne ploče.
Parotidna žlezda
Zaušna žlezda, pljuvačna žlezda smeštena iza ugla donje vilice.
Parotis
Doušna pljuvačna žlezda.
Parotitis
Zauške, zapaljenje parotidne žlezde, pars, deo nekog organa.
Partenogeneza
Reprodukcija bez fertilizacije, rađanje bez oplođenja.
PAS,
PAS, para amino salicilna kiselina, antituberkulozni lek pasivan, prouzrokovan bez aktivnog napora, nedejstven.
Pasterizacija
Proces uništavanja štetnih klica u mleku njegovim grejanjem u toku 40 minuta na 60 do 70°C. pastila, lek koji se daje da bi sisanjem smirio zapaljenje ždrela.
Patela
čašica kolenog zgloba.
Patogen
Odnosi se na sposobnost za izazivanje, prouzrokovanje bolesti.
Patognomoničan
Odnosi se na specijalne znake i simptome koji razlikuju jednu bolest od druge.
Patolog
Lekar koji se specijalizovao za razlikovanje prirode oboljenja proučavajući tkiva organizma.
Patologija
Nauka koja se bavi prirodom oboljenja na osnovu ispitivanja tkiva.
Patuljasti rast
Rast osobe manji nego što je to normalno. Obično je ovo stanje prouzrokovano neadekvatnom funkcijom hipofize koja se nalazi na bazi lobanje.
Pauk, crna udovica
ženka crnog pauka koja na svom stomaku ima deo kružnog oblika nalik na sahatno staklo crvene boje, i koja je otrovna.
PDD
Preporučeni dnevni unos nutrijenata u organizam radi pravilnog odvijanja svih mtaboličkih procesa radi dobrog zdravlja. Engleski RDA.
Pedijatar
Lekar koji se specijalizovao za dečje bolesti. Pedikuloza, kožno oboljenje prouzrokovano vašima.
Pedikuloza
Pubična, oboljenje kože stidnog predela prouzrokovano vašima, lokalizovano oko stidnih dlaka.
Pedikulozis kapitis
Oboljenje kože poglavine prouzrokovano vašima.
Pedikulozis korporis
Oboljenje kože trupa prouzrokovano vašima.
Pedikulozis palpebrarum
To je oboljenje obrva i trepavica prouzrokovano vašima.
Pedofilija
Ljubav prema deci; takođe seksualni nagon starijih prema detetu.
Pedologija
Pedijatrija, dečje bolesti.
Pedžetova bolest 1
Pedžetova bolest, 1. Pedžetova bolest kostiju je poremećaj u metabolizmu udružen sa gubitkom kalcijuma i eventualno njegovim nepravilnim deponovanjem i kostima. Ovaj poremeća, prouzrokuje značajno zadebljanje i deformaciju kostiju.
Pedžetova bolest 2
Pedžetova bolest 2. Pedžetova bolest bradavica dojki je praćena zadebljanjem kože i njenim nabiranjem. Ovo stanje je posledica raka dojki koji se nalazi u dubini tkiva.
Pega
Ograničena ravna pigmentovana oblast u koži, često nastala usled izlaganja kože sunčevim zracima.
Pega boje porto vina
Crvenkasti mladež koji se javlja na koži od rođenja. Pektinozan, češljast, termin koji se odnosi na oblast pubičnih kostiju.
Pektoralni mišići
Grudni mišići.
Pektus
Opšti termin koji označava grudni koš ili grudi.
Pelagra
Oboljenje kože prouzrokovano nedostatkom nikotinske kiseline, spada u deficitarne bolesti.
Pelenski raš
Crvenilo (raš) koje je prouzrokovano nadražajem od pelena ili od sapuna koji se upotrebljava za pranje pelena.
Pelvimetrija
Rendgenski zraci, snimanje rendgenom pre porođaja deteta da bi se odredila veličina zidova karlice i dečje glave.
Pemfigus
Vrlo ozbiljno kožno oboljenje udruženo sa velikim plikovima u oblastima gangrene.
Pemiciozna anemija
Primarna anemija, Birmerova anemija; specifičan tip anemije udružen sa nedostatkom kiseline u želucu.
Pendulozan
Viseći.
Penetracija
Probijanje, kao što je npr. pojava penetrantnog ulkusa (»čira«) koji se probija kroz zid nekog organa.
Penicilin
Antibiotik koji je dobijen iz gljive, penicilijum notatum.
Penis
Muški polni organ.
Penrouzov dren
Gumeni dren koji se upotrebljava za dreniranje hirurških rana.
Pepsin
Enzim ili ferment koji se luči u želucu i koji pomaže u varenju belančevina i drugih sastojaka hrane.
Peptični
Odnosi se na varenje.
Peptični ulkus
Ulkus, grizlica, čir želuca, dvanaestopalačnog creva ili donjeg dela jednjaka.
Pepton
Bazični protein.
Per os
Preko usta.
Per rektum
Rektalnim putem, kroz rektum, preko creva.
Percepcija
Sposobnost za prepoznavanje i interpretiranje stimulusa, draži.
Perforacija
Prskanje, ruptura usled npr. čira u želucu.
Perfuzija
Ulivanje ili ubrizgavanje neke tečnosti u neki organ ili strukturu ili kroz njega.
Peri
Peri – prefiks sa značenjem okolo; blizu.
Perianalan
Smešten u blizini anusa, čmara.
Periartritis
Zapaljenje tkiva oko nekog zlgoba.
Periferan
Blizu površine; udaljen; supr. proksimalan.
Periferijski
Koji se nalazi na kraju, udaljen od centra; supr. centralni.
Perikardijum
Opna koja oblaže srce, srčana kesa, osrčnica.
Perikarditis
Zapaljenje omotača srca, srčane kese.
Perinefritični apsces
Gnojno zapaljenje oko bubrega.
Perineum
Međica, tkivo između čmara i mošnica kod muškarca ili između čmara i vaginalnog otvora kod žena.
Periost
Tanko tkivo koje oblaže kosti.
Periostitis
Zapaljenje ili infekcija periosta.
Perisplenitis
Zapaljenje omotača slezine.
Peristaltika
Kontrakcije creva koje se odvijaju u talasima pokrećući tako sadržaj creva napred. Normalan, uobičajen proces.
Peritelijum
Tkivo koje okružava male krvne sudove i kapilare.
Peritoneum
Membrana koja oblaže trbušnu duplju, trbušna maramica.
Peritonitis
Infekdja trbušne maramice i same šupljine.
Peritonitis, aseptični
Zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano hemijskim materijama, a ne bakterijama.
Peritonitis, atbezivni
Zapaljenje trbušne maramice koje se manifestuje stvaranjem priraslica, athezija.
Peritonitis, difuzni
Zapaljenjc čitavog abdominalnog omotača.
Peritonitis, karlični
Zapaljenje trbušne maramice udruženo sa oboljenjima karličnih organa.
Peritonitis, lokalizovan
Zapaljenje jedne oblasti trbušne maramice.
Peritonitis, purulentni
Zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano bakterijama koje stvaraju gnoj.
Peritonitis, septični
Zapaljenje trbušne maramice praćeno pojavom gnoja i žestokom toksičnom reakcijom.
Peritonzilami apsces
Kvinsijevo zapaljenje ždrela; apsces krajnika (tonzila) koji se proširio na tkiva koja ih okružuju.
Perivaskularan
Smešten oko nekog krvnog suda.
Perkusija
Kuckanje različitih delova tela i uočavanje zvuka koji iz toga proističe, ispitivanje kucanjem.
Perkutano
Kroz neoštećenu kožu.
Peroksid
Uobičajeno ime za vodonik peroksid, hidrogen (H2Oz).
Peronealan
Odnosi se na oblast na spoljnoj strani potkolenica.
Peroralan
Kroz usta.
Perspiracija
Znojenje.
Pertesova bolest
Karakteristično oboljenje kosti koje obuhvata zapaljenje glave i vrata butne kosti u zglobu kuka.
Pertusis
Veliki kašalj.
Perverzija
Devijacija, odstupanje od uobičajenog.
Pes
Stopalo.
Pes planus
Ravni tabani, dustaban.
Petehije
Male hemoragije u koži ili sluzokožnim membranama.
Petetfkast
Pričvršćen za osnovu uzanom peteljkom.
Petrozna kost
Deo temporalne kosti koja se nalazi na bočnim stranama lobanje.
Piemija
Trovanje krvi usled zagnojavanja, generalizovano stanje udruženo sa prisustvom bakterija u krvi.
Pigmentacija
Promena boje površine kože zbog prisustva pigmenta.
Pija mater
Membrana koja pokriva mozak i kičmenu moždinu, a sadrži krvne sudove.
Pijelitis
Zapaljenje izlaznog dela bubrega.
Pijelogram
Rendgenski snimak koji je načinjen pošto je specifična boja ubrizgana u bubrežne puteve i u bubrežnu karlicu.
Pijelonefritis
Zapaljenje koje obuhvata bubreg i njegove izvodne puteve.
Pikova i Nimanova bolest
Degeneracija mozga koja se viđa kod sasvim male dece. Vidi Niman-Pikova bolest.
Pileflebitis
Zapaljenje portalne vene.
Pileus
Naglavak, opne koje se povremeno sreću na glavi novorođenog deteta.
Pilonidalna cista
Sinus i cista smešteni pri bazi kičme, obično sadrže u svojoj unutrašnjosti dlake i druge materije.
Pilorična stenoza
Suženje (konstrikcija) izlaznog delaželuca, koje se viđa kod novorođenčadi; komplikacije ulkusa.
Pilorospazam
Izražen grč prstenastih mišića sfinktera koji su smešteni u pilorusu.
Pilorus
Vratnik, krajnji deo želuca upravo ispred dvanaestopalačnog creva.
Piloza
Preterani rast dlake.
Pilozan
Dlakav.
Pina
Spoljnje uho.
Pinealna žlezda
šišarkasta žlezda; epifiza; mala žlezda smeštena na bazi mozga i čija funkcija još uvek nije u potpunosti razjašnjena. Tumori ove žlezde mogu da se jave kod dece i tada su praćeni prevremenim seksualnim…
Piodermija
Pustulamo, gnoj no stanje kože.
Piogen
Onaj koji stvara gnoj.
Piokarcinom
Rak praćen pojavom gnoja.
Pioreja
Zapaljenje desni u okolini zuba.
Pireksija
Groznica, napad groznice.
Piretično
Odnosi se na povišenu temperaturu; grozničavo.
Pirogen
Nešto što dovodi do temperature, što je prouzrokuje.
Pitirijaza rosea
Kožno oboljenje, nekada udruženo sa groznicom koje traje nekoliko nedelja, a karakteriše se svetlocrvenkastim i bledocrvenkastim promenama na telu i perutanjem.
Pituitarna žlezda
Hipofiza, važna endokrina žlezda sa unutrašnjim lučenjem, smeštena ispod mozga. Njeni hormoni regulišu rast i kontrolišu sekreciju drugih endokrinih žlezda, kao što su štitna, nadbubrežne, jajnici i testisi piurija, gnoj u mokraći.
Piziformna kost
Mala kost u ručju, graškasta kost.
Placebo
Lek koji nema aktivnih sastojaka, a daje se da bi se smirio pacijent, ili da bi mu se učinilo po volji.
Placenta
Struktura kojom je embrion pričvršćen za zid materice, posteljica.
Placenta i opne
Placenta i opne koje zaostaju posle porođaja.
Placenta previja
Stanje u kome se ozbiljno krvarenje događa u toku kasnijeg dela trudnoće.
Placenta, odlubljivanje
Vidi odlubljivanje placente.
Plantarne izrasline
Izrasline na tabanskom delu stopala.
Plastična hirurgija
Hirurgija koja se bavi promenom oblika delova tela ili vraćanjem u prvobitno stanje izgubljenih tkiva.
Platelminti
Pljosnati crvi; pantljičare.
Platizma
Tanak sloj mišića smešten ispod kože brade i vrata.
Plava beba
Dete rođeno sa defektom u razvoju srca ili velikih krvnih sudova.
Plazma
Tećni deo krvi, bez crvenih i belih krvnih zrnaca.
Plazmodijum
Parazit koji prouzrokuje malariju.
Pleksus
Mreža nerava ili krvnih sudova.
Pleomorfan
Odnosi se na maligne ćelije koje imaju zajedničko poreklo ali se znatno razlikuju međusobno.
Pletoričan
Koji poseduje veću količinu krvi, punokrvan.
Pleura
Plućna maramica membrana koja oblaže grudnu duplju i prekriva pluća.
Pleuralna punkcija
Ubod iglom u grudi.
Pleuritis
Zapaljenje plućne maramice.
Pleurodinija
Stanje u kome postoji iznenadan bol s jedne strane grudnog koša. Traje nekoliko dana i spontano iščezava.
Pljuvačne žlezde
žlezde koje stvaraju i luče pljuvačku. Takve su parotidna, submaksilarna i sublingvalna žlezda.
Plumbizam
Trovanje olovom.
Pneumektomija
Hirurško uklanjanje plućnog krila.
Pneumo
Vazduh.
Pneumo Hemotoraks
Vazduh i krv u grudnoj duplji koja okružuje pluća.
Pneumoencefalografija
Ispitivanje mozga putem rendgenskih zraka uz ubrizgavanje vazduha u cerebrospinalni prostor koji okružuje mozak.
Pneumokokus
Klica koja prouzrokuje pneumoniju, zapaljenje pluća.
Pneumokonioza
Hronično zapaljenje pluća prouzrokovano produženim udisanjem izvesnih vrsta prašine.
Pneumonija
Zapaljenje pluća, prouzrokovano klicama pneumonije, virusom gripa H bilokojim drugim tipom bakterija ili virusa.
Pneumonitis
Zapaljenje pluća.
Pneumoperitoneum
Vazduh u trbušnoj duplji.
Pneumotorkas
Vazduh u grudnoj duplji da bi se oboleli deo pluća stisnuo da ne radi.
Podsvesno
Deo nesvesnog mišljenja čiji sadržaj može da se učini svesnim po želji.
Podudarnost krvnih grupa
Sposobnost davaočeve krvi da se meša sa krvlju primaoca, a da pri tom ne dođe do zgrušavanja krvi.
Pogoršanje
Recidiv, pogoršanje toka neke bolesti.
Poikilociti
Nepravilno oblikovani eritrociti, crvena krvna zmca.
Poikiloterm
Hladnokrvan; nesposoban da reguliše telesnu temperaturu u odnosu na spoljnu sredinu.
Pojasni herpes
Herpes zoster; oboljenje nervnih završetaka u koži koje se karakteriše stvaranjem mehurića i žestokim bolom duž anatomskog puta obolelog nerva.
Poleks
Palac.
Polen
Spore cvetnih biljaka koje se prnose vazduhom. Mogu delovati kao iritanti na alergične osobe.
Polenozis
Polenska kijavica ili astma prouzrokovana senzitivnošću na polen.
Polenska groznica
Alergijsko stanje nosnih prolaza koje je prouzrokovano preosetljivošću na polen biljaka.
Poleđuške
Ležanje na leđima tako da je lice okrenuto nagore.
Poli
Poli – predmetak sa značenjem mnogo, preterano.
Poliartritis
Zapaljenje više zglobova.
Policistični bubrezi
Stanje prisutno od rođenja, u kome se u bubrezima nalazi bezbroj cisti.
Polidaktil
Osoba koja ima više od normalnog broja prstiju na šakama ili stopalima.
Polidipsija
Preterana žeđ, naročito kod šećerne bolesti.
Polietilen
Plastična materija koia se može modelirati u obliku neke cevi koja se posle upotrebljava za umetanje u želudac, za intervensko hranjenje itd.
Polifagija
Preterano jedenje.
Polimorfan
Koji se dešava i odvija u više oblika.
Polimorfonuklearni
Polimorfonuklearni leukocit, vrsta belog krvnog zmca.
Polineuritis
Zapaljenje više nerava.
Polio, poliomielitis
Polio, poliomielitis (dečja paraliza).
Polioencefalitis
Upala, zapapoprečni presek, tanak deo tkiva koji treba da se ispita mikroskopski.
Poliomielitis
Dečja paraliza, virusna bolest, često se odvija u epidemijama, a pogađa centralni nervni sistem i mišiće.
Polip
Mesnati izraštaj, tvorevina, obično dobroćudna, mukoznih, sluzokožnih membrana.
Polipoza
Prisutnost mnogobrojnih polipa. Kongenitalna polipoza je urođena deformacija debelog creva u kome postoje bezbrojni polipi na površini sluzokožne membrane.
Polisaharid
Ugljeni hidrat.
Poliserozitis
Zapaljenje više seroznih membrana koje oblažu telesne šupljine i neke organe.
Poliureja
Lučenje velike količine mokraće.
Polivalentni serum
Antiserum koji sadrži više materija koje imunizuju.
Polni hromozomi
X i Y hromozomi koji određuju pol neke osobe. Polovina spermatozoida poseduje Y, a druga polovina poseduje X hromozome; sve ženske jajne ćelije sadrže X hromozome.
Polucija
Nehotično izlivanje sperme.
Polusvestan
Delimično svestan.
Pomada
Mirisava mast za nanošenje po spoljašnjim delovima kože ili po kosi.
Pomračenje
Duševni proces u kome se postaje dezorijentisan ili zbunjen.
Pons
Most, baza mozga.
Popiitična oblast
Zakolena.
Poprečno prugasti mišići
Voljni mišići, kao što su npr. na rud ili nozi.
Pora
Mali otvor znojnih žlezda na površini kože.
Poremećaj ravnoteže
Poremećaj ravnoteže autonomnog nervnog sistema, nedostatak normalnog funkcionisanja simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema.
Porfirija
Poremećaj metabolizma koji se manifestuje produkcijom jedne hemijske materije poznate kao porfirin. Ovaj poremećaj može dovesti do trbušnih bolova u vidu kolika, paralize, mentalnih poremećaja, kožnih erupcija i karakterističnog nalaza u vidu crnkaste mokraće.
Porodična tendencija
Tendencija da se neki poremećaj javi kod više članova iste porodice.
Porodično oboljenje
Oboljenje koje se javlja kod više članova iste porodice.
Poroza
Stanje u kome je poremećena čvrstina kostiju.
Porođaj
čin donošenja novorođenčeta na svet; rađanje deteta.
Porođaj zatkom
Karlični porođaj kada u kanalu prednjači zadak (stražnjica) novorođenčeta.
Porođaj, indukovani
Porođaj vođen od strane lekara.
Porođaj, instrumentalni
Rođenje deteta uz pomoć instrumenata, forcepsa.
Porođaj, lažni
Nastanak kontrakcija materice nekoliko dana pre stvarnog porođaja.
Porođaj, nagli
Porođaj, prevremeni, rođenje deteta koje se odvija pre uobičajenog isteka trudnoće. Rođenje deteta koje nastupa iznenada, obično pre no što majka može da primi medicinsku pomoć.
Porođaj, spontani
Normalno rođenje deteta bez instrumenata.
Porođaj, zadocneli
Mrtvorđeno dete, porođaj koji je zadocneo, dok se u materici nalazi mrtvorođenče, a sam porođaj ne počinje normalno.
Porođajni bolovi
Periodični trbušni bolovi prouzrokovani kontraktijama materice; trudovi, naponi.
Portalna hipertenzija
Povišen pritisak u portalnom sistemu usled otežanog protoka krvi iz creva kroz jetru.
Portalni sistem
Vene koje odvode krv iz creva u jetru.
Portokavni šant
Operacija koja se obavlja da bi se ublažila ciroza jetre. U njoj se portalna vena prišiva za šuplju venu (vena kava).
Posledine
Posteljica i opne koje su povezivale novorođeno dete sa majčinom matericom.
Post
Post – prefiks sa značenjem: posle
Posteriorno
Smešteno pozadi, u zadnjem delu; docniji.
Postmortem
Posle smrti.
Postnatalan
Period neposredno posle rođenja.
Postnazalni sekret
Slivanje sluzi ili gnoja iza zadnjeg dela nosne šupljine u ždrelo.
Postoperativan
Posle hirurške intervencije.
Postpartum
Posle porođaja.
Postprandijalan
Posle jela.
Postraumatski
Posle neke povrede.
Potencija
Snaga; moč. potenciranje, pojačanje efekta nekog leka kada mu se doda neki drugi lek.
Potiljak
Zadnji deo glave, okciput.
Potključno
Ispod ključne kosti (klavikule).
Potkovičasti bubreg
Urođena deformacija u kojoj su oba bubrega spojena, obično njihovim donjim polovima, te na taj način dobijaju izgled potkovice.
Potova bolest
Tuberkuloza poveska, potporni zavoj (bandaža) namešten oko nekog dela tela.
Povreda usled trzaja
Istezanje mišiča i tetiva zadnjeg dela vrata prouzrokovano iznenadnim trzajem zbog udara odostrag, kao prilikom sudara automobila.
Površinski pritisak
Pritisak koji vlada na površini neke tečnosti.
Pozderuša
Oksiuris vermikularis, parazit koji se ponekad naseljava u digestivnom traktu, prouzrokujući zapaljenje creva i svrab u oblasti čmara.
Prag
Nivo stimulacije koji će dovesti do odgovora.
Prandijalan
Odnosi se na obrok.
Prarigo
Hronično zapaljenje kože sa žestokim svrabom, kao i promenama na koži u vidu papula.
Prašak za posipanje
Prašak koji se primenjuje na kožu da bi se smanjio njen nadražaj.
Pražnjenje
Odliv, oticanje, sekrecija ili emisija, kao npr. gnoja ili krvi.
Preanestetička medikacija
Lekovi koji se daju da bi se smirio pacijent pre anestezije.
Preaurikularna
Ispred uha.
Precipitacija
Taloženje, proces kojim se neka materija izdvaja iz rastvora.
Predispozicija
Stanje u kojoj je osoba naročito prijemčiva za neku bolest.
Predznak
Prethodni znak, koji nešto oglašava.
Preeklampsija
Toksično stanje u trudnoći.
Prehlada
Kijavica, zapaljenje sluzokože nosa prouzrokovano virusom; koriza.
Prehondritis
Zapaljenje oko rskavice nekog zgloba.
Prekancerozan
Prematuran, prevremen, događa se pre odgovarajućeg, uobičajenog vremena. Tumorsko tkivo koje je benigno, ali postoji mogućnost da postane zloćudno.
Prekardijum
Prekardijum oblast koja se nalazi iznad i ispred srca, ispod grudi.
Prekobrojno
Odnosi se na vanredni organ ili deo, kao što je npr. šesti prst na šaci ili stopalu.
Prematurnost
Porođaj pre četrdeset nedelja trudnoće.
Premenstrualan
Pre menstruacije.
Prenatalna nega
Briga za majku, nega majke tokom trudnoće.
Prenatalni period
Period od vremena začeća sve do početka porođaja.
Prenatalni uticaj
Teorija da se na nerođeno dete može uticati događajima koji su se dogodili majci.
Preoperativne procedure
Mere koje se sprovode da bi se bolesnik pripremio za hiruršku intervenciju.
Prepatelaran
Ispred čašice kolena (patele).
Prepiloričan
Oblast želuca upravo ispred pilorusa.
Prepona
Linija koja deli predeo između butine i trbuha; često se odnosi na ingvinalni region (oblast).
Prepucijum
Udna navlaka.
Presbiopija
Staračka dalekovidost.
Presistolni
To je deo intervala između srčanih kontrakdja.
Preskripcija
Pismena instrukcija koja se odnosi na lekove i ili lečenje.
Preventivna medicina
Grana medicine koja se bavi sprečavanjem bolesti; predohrana.
Prevremen
Razvija se ranije nego što je normalno.
Prevremeni porođaj
Ekspulzija, izbacivanje mrtvog embriona ili deteta.
Prezentacija licem
Položaj deteta u materici. Tokom porođaja prvo se pojavljuje detinje lice.
Prezentacija pupčanikom
Pojava pupčane vrpce na izlazu vagihe za vreme porođaja. Ukoliko porođaj nije brz može doći do ugušenja deteta.
Prezentacija temenom
Položaj deteta u materici s glavom, temenom napred.
Prezentacija verteksom
Najčešci položaj deteta tokom porođaja u kome se potiljak glave prvo pojavljuje na vaginalnom izlazu.
Prijapizam
Bolna erekcija (ukrućivanje) muškog polnog organa usled bolesti.
Prijemčivost
Prilepčivost, tendencija da se razvije neko oboljenje kada se osoba izloži izazivaču te bolesti. Supr. imunitet.
Primalac
Osoba koja prima transfuziju krvi ili kalem nekog tkiva.
Primarni afekt
Prvobitna bolesna promena tkiva.
Primarni šok
šok koji se događa neposredno posle povrede.
Primarno izlečenje
Izlečenje u prvom aktu, normlano izlečenje bez komplikacija, infekcije.
Primipara
žena koja je rodila prvo dete, prvorotka.
Prirodan porođaj
Normalno porađanje kad se primenjuje što je moguće manje veštačkih procedura i postupaka.
Prisilna neuroza
Stanje u kome je neka osoba prisiljena da sledi izvestan oblik ponašanja.
Prisilna radnja
Nekontrolisani impuls, nagon da se nešto učina.
Pritisak
Abdominalni, promene koje su nastale kao posledica pokušaja da se isprazne creva ili da se mokri, kašlje, kija itd.
Pritisak, intrakranijalni
Unutarlobanjski pritisak mase mozga i krvi, kojom se snabdeva mozak, na kosti lobanje.
Pritisak, intraokularni
Pritisak unutar očne jabučice.
Pritisak, krvni
Sila koju proizvodi srce pumpanjem krvi iz svojih komora.
Pritisak, pulsni
Razlika u krvriom pritisku kada se srce kontrahuje i kada se opušta.
Pritsak, venski
Pritisak krvi u venama.
Profesionalno oboljenje
Oboljenje koje je povezano s određenom vrstom posla ili rada od koga je oboleo neki radnik.
Profilaktički
Preventivno, u cilju predohrane, sprečava oboljenje.
Progenija
Potomostvo.
Progesteron
Hormon koji nastaje u jajnicima tokom druge polovine menstrualnog ciklusa.
Prognatus
Osoba čija donja vilica štrči napred.
Prokain
Sredstvo za lokalnu anesteziju.
Proksimalan
Najbliži, blizu centra tela; supt. perifemo ili distalno.
Proktitis
Zapaljenje čmara i pravog creva (rektuma).
Proktoskop
šuplja metalna cev koja se ubacuje u čmar i rektum da bi se ispitala njihova unutrašnjost, a služi i za lečenje.
Prolaps
Ispadanje nekog unutrašnjeg organa u spoljašnji prostor.
Proliferacija
Rast tkiva, kao što je proliferacija kože iznad svežih ivica rane.
Promontrijiun
Ispupčenje.
Promrzline
Otok i kongestija kože koja je prouzrokovana izlaganjem hladnoći.
Pronacija
Uvrtanje, npr. materice; položaj licem nadole. Ruka u pronaciji označava se time što je dlan okrenut nadole, a palac unutra.
Pronicanje
Sposobnost za shvatanje.
Propagirati
Reprodukovati, rasprostirati se.
Proprioceptivan
Termin se odnosi na impulse iz zglobova, tetiva i mišića.
Proptoza
Ispadanje, pomeranje iz određenog položaja. Propustljiv, omogućava rastvorima i sićušnim, finim česticama da prođu kroz.
Prostata
Muška polna žlezda smeštena iza izlaza mokraćne bešike, kestenjača.
Prostatitis
Zapaljenje prostate.
Prostor
Anatomska oblast.
Prostor, epiduralan
Oblast koja se nalazi neposredno izvan kičmenog kanala.
Prostor, interkostalan
Prostor između rebara.
Prostor, medijastinalan
Prostor u grudnom košu u kome su smešteni srce i veliki krvni sudovi.
Prostor, mrtav
Prazan prostor koji ostaje posle uklanjanja nekog organa ili strukture.
Prostor, peritoncalan
Oblasti u abdomenu između creva i drugih abdominalnih organa.
Prostor, perivaskularan
Oblasti koje okružuju krvne sudove.
Prostor, retroperitonealan
To je oblast koja je smeštena iza ždrela.
Prostor, retroperitonealn
To je oblast lokalizovana iza trbušne duplje u kojoj se nalaze bubrezi, nadbubrežne žlezde, aorta i šupija vena.
Prostor, subarahnoidni
Oblast koja okružuje mozak i kičmenu moždinu i u kojoj se nalazi cerebrospinalna tečnost, likvor.
Prostor, subduralan
Prostor u kome se nalaze krvni sudovi koji okružuju mozak.
Prostor, subfrenični
Prostor koji se nalazi ispod dijafragme, prečage.
Prostriran
Iscrpljen.
Proteaza
Enzim koji vari proteine, belančevine.
Protein
Belančevina, osnovni sastojak hrane koja sadrži azot, karakteristika svih živih materija.
Protejski
Nešto što ima mnogo različitih oblika, što se pojavljuje u različitim oblicima; promenljivo.
Protetičar
Specijalista, ne ; lekar, koji se bavi stanjima donjih udova.
Proteus
Vrsta klice.
Proteza
Veštački deo, kao što je veštački ud, zubi i sl.
Protopatski
Odnosi se na opštu senzaciju bola, na prve znake bolesti.
Protoplazma
Esencijalni materijal koji izgrađuje žive ćelije, osnovna tvar svake biljne i životinjske ćelije.
Protoza
Jednoćelijski organizam. Neke protozoe žive kao paraziti i prouzrokuju oboljenje kod čoveka.
Protrombin
Telesni protein koji će formirati trombin, bitan u zgrušavanju krvi.
Protruzija
Pružanje upolje dela tela ili organa, izbočenje npr. kod hemije.
Pruritus
Svrab, naročito kod dijabetičara i sl.
Pruritus ani
Svrab čmara.
Pruritus vulve
Svrab vulve, sluzokože koja okružuje ženske polne organe.
Prva pomoć
Hitna medicinska pomoć koja se pruža pre no što stigne prava profesionalna pomoć.
Pseći zub
Očnjak, oštar zub koji je smešten upravo ispred premolara.
Pseudo
Pseudo – predmetak sa značenjem lažan.
Pseudohermafrodit
Osoba rođena sa primamim genitalnim odlikama jednoga pola, ali sekundamim genitalnim odlikama koje podsećaju na one kod suprotnog pola.
Psiha
Duša.
Psihastenija
Nedostatak duševne snage, nesposobnost odlučivanja.
Psihijatar
Lekar koji se specijalizovao za lečenje duševnih poremećaja.
Psihijatrija
Psihička medicina, nauka o duševnim bolestima i lečenju.
Psihoanaliza
Metod, način lečenja emocionalnih poremećaja putem analize karaktera, ličnosti i uma.
Psihogeni poremećaj
Oboljenje koje je mentalnog, duševnog porekla.
Psiholog
Specijalista, nije neophodno da bude lekar, koji proučava funkcije duševnog života i funkcije mišljenja.
Psihologija
Nauka o zakonima i razvoju duševnog života čoveka uopšte.
Psihomotorno
Odnosi se na svesne, voljne pokrete.
Psihoneuroza
Duševna i emocionalna neravnoteža udružena sa stanjem zabrinutosti.
Psihopatski
Odnosi se na teško poremećeno ponašanje.
Psihosomatski
Odnosi se na mišljenje, um i telo.
Psihoterapija
Bilo koje lečenje duševnih ili emocionalnih poremećaja.
Psihotično
Umobolno; duševno obolelo.
Psihoza
Duševni poremećaj koji se obično karakteriše nedostatkom uviđavnosti; duševna bolest usled oboljenja mozga, maloumnost.
Psitakoza
Papagajska bolest; ozbiljno plućno oboljenje prouzrokovano virusom koji zaražava papagaje i druge tropske ptice.
Psorijaza
Nezarazna hronična kožna bolest koja može da traje čitavog pacijentovog života.
Pterigijum
Izrastanje mukozne membrane koja se prostire izvan unutrašnjih uglova oka.
Pti-mal
Kratki, mali epileptični napad.

q

Q-groznica
Kju groznica, infekcija prouzrokovana jednom od rikecija, koja se prenosi krpeljima i vašima. Karakteriše se visokom temperaturom, groznicom, zapaljenjem pluća, mukom i povraćanjem.
Q.H.
Simbol u receptu koji označava svakog časa.
Q.I.
Koeficijent inteligencije, tj. broj koji pokazuje odnos između mentalne starosti (ustanovljava se na osnovu testova inteligencije) i stvarne starosti osobe. Prosečna inteligencija je između 90 i 110.
Q.I.D.
Simbol u receptu kojim se označava četiri puta dnevno.
Q.S.
Simbol u receptu koji označava onoliko koliko je potrebno.
Q.T.
Kvart, četvrtina.
Q.V.
Simbol u receptu koji označava onoliko koliko je poželjno.

r

Rabdomiom
Tumor mišića.
Rabijes
Besnilo, hidrofobija; fatalna infektivna bolest pasa, mačaka i divljih životinja. Može se preneti na čoveka ujedom zaražene životinje.
Racionalizacija
Mentalni pokušaj da se opravda neprihvatljiva situacija.
Radiestezija
Pojam radiestezija potiče još od davnina. Uglavnom ljudi su je koristili za pronalaženje podzemin voda za kopanje bunara. Vremenom radiestezija postaje način da dobijemo odgovore na mnoga pitanja koje ne bismo mogli dobiti klasičnim ili naučnim putem.
Radijacija
Zračenje, prolaz energije kroz prostor. Ova energija se može preneti putem ultraljubičastih zraka, gamazraka, kosmičkih zraka i x-zraka.
Radijaciona bolest
Muka, povraćanje i slabost kao reakcija na velike doze x-zraka ili drugih radijacija.
Radijaciona terapija
Lečenje pomoću x-zraka ili radijuma, kobalta i drugih radioaktivnih materija.
Radijalan
Zrakast, koji vodi iz centra.
Radijum
Radioaktivni elemenat koji se upotrebljava u lečenju izvesnih malignih oboljenja.
Radijus
žbica, spoljna kost podlaktice.
Radikularan
Odnosi se na nerve koji potiču iz kičmene moždine.
Radio-neprozračan
Nepropustljiv za x-zrake, kao što su npr. izvesni preparati joda.
Radioaktivan
Osobina materije koja zrači nevidljivim zracima koji prodiru kroz predmete, tkiva i sl.
Radiografija
Korišćenje x-zraka radi dobijanja snimaka.
Radioizotop
Stabilan, neradioaktivan element koji se bombarduje u reaktoru neutronima i drugim česticama da bi postao radioaktivan.
Radiolog
Lekar koji se specijalizovao za korišćenje x-zraka i radijuma u dijagnozi i lečenju bolesti.
Radiologija
Grana medicine koja se bavi radioaktivnim materijama i njihovom dijagnostičkom i terapijskom primenom.
Radiorezistentan
Otporan na efekte radijacije, te prema tome se ne može uništiti x-zracima ili drugom vrstom radioaktivnosti.
Radiosenzitivan
Može se uništiti putem radijacije.
Radioulnaran
Odnosi se na kosti podlaktice (radijus i ulna).
Radon
Radioaktivni element nastao iz radijuma.
Ragada
Pukotina.
Rahitičan
Osoba koja boluje od rahitisa.
Rahitis
Oboljenje kostiju prouzrokovano nedostatkom vitamina D, a spada u deficitarne bolesti; engleska bolest.
Rajnoova bolest
Oboljenje koje pogađa žene češće nego muškarce, kod koga postoji hronična konstrikcija, spazam krvnih sudova u prstima. Ponekad dovodi do gangrene vrhova prstiju.
Rame
Zglob i oblast u kojoj se ruka spaja sa telom.
Ramstedova operacija
Hirurška procedura u kojoj se proseca hipertrofisani mišićni deo koji okružuje izlazni deo želuca.
Ramus
Grana, obično se odnosi na granu nekog nerva.
Rana ambulacija
Podizanje pacijenta iz kreveta ubrzo posle hirurške intervencije ili neke druge bolesti koja ga je vezala za krevet.
Ranula
Cista pljuvačne žlezde smeštena ispod jezika.
Rarefakcija kosti
Gubitak kalcijuma iz kosti.
Raš
Crvenilo kože.
Rascepljeno nepce
Urođena deformacija gde se nepca u krovu usta ne spajaju duž srednje linije.
Rastvor, izotoni
Rastvor koji odgovara po jačini rastvorenim materijama koje se nalaze u telesnim tkivima.
Rastvor, Ringerov
Veštački načinjen rastvor koji sadrži mnoge minerale koji se nalaze u telesnim tečnostima.
Rastvor, zasićen
Rastvor koji sadrži sve čvrste materije koje može da primi u rastvorenom stanju.
Rastvoriti
Razložiti neku materiju stavljanjem u neki rastvor.
Ravno stopalo
Taban, spuštanje normalnog svoda stopala; pes planus.
Ravnoteža
Stanje ekvilibrijuma, balansa kao što je npr. ravnoteža tečnosti.
Razmaz
ćelije koje su razmazane na staklenoj pločici i pripremljene za mikroskopsko ispitivanje.
Razmazi kancerskih ćelija
Npr. Papanikolau razmazi ćelija koje su dobijene brisom iz tkiva, a sadrže i kancerske ćelije. Takvi razmazi se stave na staklenu pločicu i zatim se ispituju pomoću mikroskopa.
Rađati
Reprodukovati, stvarati novo biće sopstvene vrste.
RDA (Recommended Dietary Allowance )
Engleski termin koji označava preporučeni dnevni unos nutrijenata u organizam radi pravilnog odvijanja svih mtaboličkih procesa radi dobrog zdravlja. Srpski PDD.
Reagens
Ma koja supstanca koja se upotrebljava za hemijske reakcije.
Reakcija, anafilaktička
Alergijski odgovor koji proističe iz kontakta sa nekom materijom na koju je ta osoba preosetljiva.
Reakcija, imuna
Reakcija na neki test koji pokazuje da ta osoba nije prijemčiva za određenu bolest.
Reakcija, koordinisana
Normalni mišićni odgovor.
Reakcija, lokalna
Reakcija koja se dešava u oblasti u kojoj je primenjen neki stimulus.
Reakcija, manijako-depresivna
Periodi velike žustrine, elana, koji se smenjuju sa periodima teške depresije.
Reakcija, paranoidna
Osećanje progonjenosti.
Reakcija, šizofrenična
Termin koji se upotrebljava da označi oblik šizofrenije.
Reakcija, transfuziona
Simptomi koji se javljaju kod primaoca krvi a koji su prouzrokovani transfuzijom inkopatibilne krvi.
Reanimirati
Oživeti.
Rebarca rskavica
Rskavica koja povezuje rebra sa grudnom kosti.
Recesivne karakteristike
Karakteristike koje imaju tendenciju da ne budu vidljive ili aktivne kada se nasleđuju.
Recidiv
Vraćanje već preležane bolesti.
Redukcija frakture
Repozicija ili nameštanje slomljenih delova kosti da ponovo srastu.
Reduplikacija
Udvostručavanje, udvojenost, kao što je npr. urođena deformacija u kojoj izvesni delovi digestivnog trakta mogu biti udvojeni.
Refleks
Nehotični pokret telii, mišića, radnja; nevoljan odgovor na neki stimulans, nadražaj.
Refleks sisanja
Instinktivni refleks novorođenog deteta ako ma šta dođe u dodir sa njegovim usnama.
Refleks, Ahilov
Petni refleks.
Refleks, Babinskog
Podizanje (ne savijanje), dorzifleksija palca stopala ukoliko se zagrebe taban; kod dece se javlja kao normalna pojava.
Refleks, cilijami
Promene u veličini pupile (zenice) oka.
Refleks, instinktivni
Prirodni refleks.
Refleks, korgunktivalni
žmirkanje očnih kapaka ukoliko se dotakne površina oka.
Refleks, kožni
Ma koja kožna reakcija koja je prouzrokovana nadražajem, stimulacijom.
Refleks, patelarni
Trzaj kolena, refleks.
Refleks, protektivan
Automatski odbrambeni refleks protiv nečega što preti da naškodi, da ošteti telo.
Refleks, uslovljen
Stečeni refleks u kome je odgovor automatski zbog ponavljanja nadražaja (ponovljena asocijacija sa stimulusom).
Refleks, vazomotorni
Kontrakcija ili dilatacija krvnih sudova kao odgovor na nadražaj.
Refluks
Tok nečega u suprotnom pravcu.
Refrakcija
Prelamanja oka, ispitivanja očiju u cilju propisivanja naočara.
Refraktoran
Odnosi se na bolest koja ne odgovara povoljno na lečenje.
Refrigeracija
Hlađenje.
Regeneracija
Zaceljenje tkiva, ozdravljenje.
Regija
Region, deo tela, kao što je npr. abdominalna regija.
Regionalni ileitis
Zapaljenjsko oboljenje koje se najčešće lokalizuje u donjem delu tankog creva.
Regurgitacija
Tok tečnosti u suprotnom pravcu, često se odnosi na mleko ili hranu koja se vraća kroz usta pošto je odojče jednom već bilo progutalo.
Rehabilitacija
Lečenje uprav ljeno ka uspostavljanju normalnih funkdja u osobe koja je duže vremena bila bolesna.
Reinfekcija
Druga infekcija sa istom klicom.
Reklinghauzenova bolest
Na- sledno (hereditarno) obolje- nje koje se karakteriše stva- ranjem malih tumora duž to- ka nerava ispod kože.
Rekonvalescent
Koji se oporavlja posle bolesti.
Rekto sigmoidoskop
Vidi sigmoidoskop.
Rektokela
Hernija (kila) rektuma koja se ogleda u njegovoj protruziji (piobijanju) u vaginu.
Rektum
Ravno crevo dužine oko 12 cm koje služi za prikupljanje fecesa i završava se anusom. Donji, završni deo debelog creva; pravo crevo.
Rektus abdominis
Dugi pravi mišić trbušnog zida koji se proteže od rebara do stidnih kostiju.
Rekuperacija
Oporavak, obnavljanje.
Rekurens
Povratna groznica.
Relaps
Povratak nekog stanja posle očevidnog oporavka.
Remisija
Povlačenje, smirivanje neke bolesti.
Renalan
Odnosi se na bubrege.
Renalna kolika
Bubrežna kolika, žestok bol u oblasti bubrega koji je posledica bubrežnih kamenaca.
Rendgenski zraci, x-zraci
Rendgenski zraci, x-zraci.
Renin
Materija iz kore bubrega koja podiže krvni pritisak.
Repozicija
Nameštanje, vraćanje nečega na uobičajeno, normalno mesto, npr. polomljenih kostiju (postoji otvoreno i zatvoreno nameštanje).
Represija
U psihologiji, duševni mehanizam putem koga neka osoba istiskuje iz svog svesnog mišljenja ideje koje su inkompatibilne sa njenom rutinskom egzistencijom.
Reprodukdja
Proces produžavanja sopstvene vrste stvaranjem potomstva.
Resekcija
Hirurško uklanjanje organa ili njegovog dela.
Resektibilan
Može se hirurški ukloniti.
Resorpcija
Ponovno usisivanje, uzimanje npr. tečnosti.
Respiracija
Disanje.
Respirator
čelična pluća, aparat koji služi za veštačko disanje.
Respiratorni sistem
Nos, ždrelo, grkljan, dušnik, dušnica i pluća.
Resutura
Ponovno zašivanje rane.
Rete
Mreža.
Retencija
Zadržavanje (vode, tečnosti ili urina).
Retikularan
Formiranje neke strukture koja podseća na mrežu.
Retikulocit
Mlade nezrela crvena krvna ćelija.
Retikuloendotelijalni sistem
Sve vrste ćelija fagocita iz krvi, ukjjučujući ćelije koje se nalaze u limfnim kanalima, vezivnom tkivu, koštanoj srži, plućima, jetri i drugim strukturama.
Retikulosarkom
Sarkom koji je potekao iz ćelije retikuloendotelijalnog sistema.
Retina
Mrežnjača; najdi sloj oka, senzitivni organ u kome se fokusiraju svetlosni zraci.
Retinitis
Zapaljenje retine, mrežnjače oka.
Retinoblastom
Maligni tumor retine (mrežnjače) oka.
Retinoskop
Instrument za određivanje grešaka u vidu.
Retraktor
Instnunent koji je načinjen da bi se povukla, odvojila površina tkiva.
Retro-prefiks
Retro-prefiks sa znaćenjem: u pozadini, iza.
Retrobulbaran
Iza očne jabučice.
Retrocekalan
Pozadi, iza cekuma (slepog creva).
Retrofaringealni apsces
Apsces smešten iza zadnjeg zida ždrela.
Retroflektirano
Nešto savijeno unazad npr. materica.
Retrogradno
Nešto što se odnosi na suprotan smer, što se kreće u suprotnom smeru.
Retrogresija
Raspad, deterioracija nekog tkiva ili strukture.
Retrolentalna fibroplazija
Slepilo kod prevremeno rođene dece, često vezano za udisanje preteranih količina kiseonika.
Retrovertovan
Zavaljen, povijen unazad.
Reumatizam
Izraz koji se upotrebljava da opiše mnoga stanja udružena sa oboljenjem mišića, tetiva i zglobova obično praćena nestalnim bolom.
Reumatoidni artritis
Zapaljenje zglobova udruženo sa simptomima koji podsećaju na reumatizam.
Reumatska groznica
Zapaljenjska reumatska bolest dece udružena s napadima visoke temperature, s bolnim otocima zglobova i zapaljenjem srčanih struktura.
Reumatsko srčano oboljenje
ZapaJjenje srčanih struktura Oko 15% Jjudi spada u ovu kategoriju.
Revakcinacija
Ponovno vakcinisanje, cepljenje.
Reverdinov režnjić
Kalem kože koji se dobija tako što se mali deo kože odvoji i zatim stavi na odgovarajuće mesto gde je potrebno da se on primi.
Reverzibilan
Povratljiv. Rezerva, sposobnost ili kapacitet koji se može upotrebiti u specijalnim prilikama.
Reverzija
Biološki izraz koji se odnosi na neku crtu ili karakteristiku nasleđenu od nekog dalekog pretka; ponovna pojava takve crte ili karakteristike.
Rezerva
Alkalna, hemijske materije u krvi koje su sposobne da neutrališu kiseline.
Rezerva, smanjena
Nesposobnost nekog organa ili organizma da odgovori zadacima kada su izloženi izvanrednim naporima.
Rezerva, srčana
Snaga srčanog mišića da pumpa više krvi nego što je uobičajeno, kada je to neophodno.
Rezidualna mokraća
Mokraća koja zaostaje u bešici posle mokrenja.
Režim
Planirani tok lečenja.
Rezistencija
Otpomost, neosetljivost (npr. na neke anti-biotike).
Rezolucija
Raščišćavanje, smirivanje neke infekcije.
Rezonanca
Vibracije koje se čuju iznad grudnog koša kada su pluća zdrava i ispunjena vazduhom.
Rh krvne grupe
Vidi: Rh-faktor.
Rh-faktor, element krvi
Rh-faktor, element krvi. Prisustvom ovog faktora može biti uslovljeno razaranje crvenih krvnih ćelija u još nerođenom detetu ili novorođenčetu (eritroblastoza). Ovaj faktor takođe može biti odgovoran za prouzrokovanje transfuzionih reakcija.
Rh-faktor, senzibilizacija
Nastajanje osetljivosti na Rh-materije.
Rh-negativan
Termin koji se odnosi na osobe u čijoj krvi se ne nalaze Rh-materije.
Rh-pozitivan
Termin koji se odnosi na osobe čija krv sadrži Rh-materije; oko 85% ljudi su Rh-pozitivni.
Riblje ulje
Ulje dobijeno od jetre izvesnih riba. To ulje je izvanredno bogato vitaminom D.
Riboflavin
Vitamin B2. Nedostatak ovog vitamina prouzrokuje sušenje i pucanje kože i zapaljenje očiju.
Ricinusovo ulje
Snažno sredstvo za čišćenje, laksativ.
Rigiditet
Ukočenost, ukrućenost mišića.
Rikecijske bolesti
Grupa oboljenja prouzrokovana organizmima nalik na bakterije. Ovi paraziti se prenose krpeljima, vašima i drugim insektima.
Rinitis
Zapaljenje sluzokože koja oblaže unutrašnjost nosnih šupljina.
Rinitis, akutan
Kijavica.
Rinitis, alergični
Polenska kijavica.
Rinitis, vazomotorni
Alergijsko zapaijenje sluzokožnih membrana nosne šupljine.
Rinologija
Grana medicine koja se bavi bolestima i lečenjem nosa.
Rinoplastika
Plastična hirurgija nosa; nazoplastika.
Rinoreja
Curenje iz nosa. Ris, prednji deo, svod stopala ritam.
Rivalstvo siblinga
Rivalstvo između braće, sestara, ili između sestre i brata.
Rizotomija
Hirurška operacija kojom se presecaju korenovi spinalnih kičmenih živaca, a preduzima se da bi se ublažio bol koji se ne može drugačije izlečiti.
Ronhus
Glasan pištav zvuk koji se čuje kada se na grudni koš stavi stetoskop; hrkanje, krkljanje.
Roršahov test
Test ličnosti, naročito efikasan kod određivanja da li postoje neurotske tendencije u ličnosti.
Rovovska usta
Vensanova infekcija; ulceracija desni i mukoznih membrana ždrela, prouzrokovan’a specifičnom klicom, fuzobakterijumom.
Rregulla Most
Pravilnost kretanja ili rada npr. srca.
Rskavica
Elastična, polučvrsta tkiva koja pokrivaju površine nekih kostiju i zglobova.
Rubeola
Crvenka, zarazna dečja bolest.
Rubinov test
Test koji označava da li su Falopijeve tube (jajovodi) otvoreni; obavlja se tako što se vazduh ubrizga u grlić (cerviks) materice.
Rubor
Crvenilo prouzrokovano zapaljenjem.
Rudiment
Anatomski deo koji predstavlja neku primitivnu zakržljalu strukturu.
Rudimentaran
Nedovoljno, delimično razvijen; nerazvijen.
Ruga
Nabori ili bore, uzdignuća tkiva, kao što se vidi na delu epitela koji oblaže želudac.
Rzeola
Kontagiozno (zarazno) oboljenje poznato i pod imenom egzantema subitum.

s

Sadreni zavoj
čvrsta udlaga načinjena od gipsa koja okružuje ud radi njegovog imobilisanja posle povrede. Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.
Sakralni
Krsni, na krsnoj kosti.
Sakroilijačni
Oblast gde se krsna i ilijačne kosti sučeljavaju.
Sakrokokcigealna oblast
To je oblast koja se nalazi na donjem, krajnjem delu kičmenog stuba, a iznad oblasti čmara, repna kost.
Sakrolumbalan
Oblast donjeg dela leđa, krsta i bedra.
Sakrum
Krsna kost u obliku štita sastavljena od pet spojenih, stopljenih kičmenih prišljenova smeštenih na završetku kičmenog stuba.
Salicilat
Veoma koristan lek za smanjenje bola i snižavanje telesne temperature na normalnu. Aspirin je salicilat.
Saliva
Sekret (lučenja) pljuvačnih žlezda u ustima; pljuvačka, bala.
Salivacija
Lučenje salive, pljuvačke.
Salkova vakcina
Vakcina protiv poliomielitisa, daje se putem injekcije.
Salmonela infekcije
Paratifus; oboljenje koje se karakteriše mnogim simptomima tifusa, ali su oni znatno blaži. Ova infekcija prouzrokovana je bakterijama iz grupe salmonela.
Salpingitis
Zapaljenje Falopijevih tuba (jajovoda).
Salpinks
Tuba, jajovod.
Samoograničen
Termin koji se primenjuje za neko stanje koje traje specifično određeno vreme, a zatim se gubi samo po sebi.
San
Mentalna, psihička aktivnost prilikom spavanja.
Sanirati
Lečiti.
Saprofiti
Klice koje žive tako što se hrane mrtvim tkivima.
Sarkoidoza
Hronično oboljenje nepoznatog porekla najčešće kod mlađih osoba. Proces zahvata niz organa, ali ne dovodi do toga da oni podležu degeneraciji.
Sarkom
Maligni tumor vezivnih, mišićnih tkiva.
Satirsko uvo
Zašiljeno uvo. Satumizam, trovanje olovom.
Satumizam
Trovanje olovom.
Scinti Scanner
Uredaj koji je namenjen za otkrivanje prisustva radioaktivnih materija koje su na bilo koji način date organizmu.
Sebaceozna cista
Aterom. Cista u koži ili neposredno ispod nje koja je nastala kao posledica blokiranja izvodnih kanala lojnih žlezda.
Seboroični dermatitis
Kožno oboljenje, perutanje prouzrokovano prekomemom sekrecijom lojnih žlezda.
Sebum
Loj, supstanca koju lu- če lojne žlezde. To je masna, voštana materija.
Sedativ
Lek koji se daje za smirivanje živaca.
Sediment
Bilo koji materijal koji se taloži na dno neke tečnosti.
Sedimentacija
Taloženje čestica neke tečnosti; eritrocita u krvi iz vene (SE).
Segment
Deo, odsečak tkiva.
Segmentacija
Razdvajanje kao što je npr. slučaj kod deobe ćelija.
Segmentalna resekcija
Hirurško uklanjanje dela tela ili tkiva.
Sejbinova vakcina
Vakcina protiv poliomielitisa, dečje paralize, koja se daje oralnim putem.
Sekcija
Delić ćelije.
Sekcio cezarea
Carski rez, porođaj hirurškim putem, kada se otvara trbušni zid, raseca materica i vadi dete.
Sekretovati
Proizvoditi naročitu materiju, sekret i izlučivati je.
Seks
Pol, polnost.
Sekundarni šok
šok koji se odigrava nekoliko časova posle povrede.
Sekvela
Simptom koji usledi posle prestanka neke bolesti; posledica.
Sekvestracija
Odstranjivanje iz tela mrtvog dela tkiva, kao što je npr. odstranjivanje istrulele kosti kao posledice osteomielitisa.
Sela turcika
(sella turcica) tursko sedlo, udubljenje u bazi lobanje u kome se nalazi pituitama žlezda, odnosno hipofiza.
Selen
Ima ga u celom organizmu i vrši sintezu enzima koji služe za rast i plodnost. Značajan je kao antioksidans. Najviše ga ima u belom luku i drugom povrću, kao i u mesu...
Semena tečnost
Tečnost u kojoj se nalaze muške polne ćelije, spermatozoidi. Ona je smeštena u semenim kesicama.
Semene kesice
Vezikule seminales, male žlezde smeštene u blizini prostate u kojima se čuva semena tečnost pre izbacivanja iz uretre. Semi-predmetak koji označava polovinu.
Semicirkulami kanali
Koštani kanali unutrašnjeg uha. Oni su važni kao sedište čula rav- noteže.
Semikomatozan, delimično nesvestan.
Semikomatozan, delimično nesvestan.
Semiluname rskavice
Polumesečaste rskavice koje su smeštene na vrhu tibijalnog platoa u kolenom zglobu. Ove rskavice se često povrede prilikom bavljenja atletikom; meniskusi.
Seminom
Tumor testisa, ponekad maligan.
Sena
Blag laksativ (sredstvo za čišćenje).
Senilnost
Odmaklo životno. doba, starost. senzacija, vrsta osećanja koja proistiČe iz naročitog tipa stimulusa.
Senzibilisan
Osoba koja poseduje razvijenu osetljivost na neki nadržaj. Osoba sa polenskom groznicom je senzibilisana na polen cveća.
Senzoran
Odnosi se na osećaj.
Senzorijum
Deo mozga koji prima i interpretira osećaje.
Sepsa
Infekcija krvi; prisustvo bakterija u krvi koje dovode do infekcije; septikemija.
Septalni defekt
Nenormalni otvor u pregradi između leve i desne srćane komore.
Septičan
Inficiran, zaražen, koji izaziva trovanje.
Septični vibrion
Klica koja prouzrokuje gasnu gangrenu, veoma opasm tip infekcije.
Septikemija
Postojanje bakterija i njihovo razmnožavanje u cirkulaciji krvi.
Septum
Pregrada, zid između dve telesne duplje, npr. u nosu ili između polovina srca.
Serologija
Grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem seruma krvi.
Seroza
Membrane koje pokrivaju srce, pluća i creva, kao i različite telesne šupljine.
Serozna tečnost
Sukrvičasta tečnost žućkaste boje koja podseća na serum krvi.
Serum
Krvna tečnost, deo celokupne krvi koji ostaje pošto se krv zgruša.
Serum, imuni
Serum koji sadrži antitela protiv specifičnog oboljenja. Imuni serum se ubrizgava bolesnicima da bi ih zaštitio od određene bolesti.
Sesilan
Nešto što ima široku osnovu.
Sferocit
Vrsta crvenih krvnih ćelija koje su zaokrugljene u celosti umesto da kao obični eritrociti imaju dve udubljene strane. Ova vrsta eritrocita je naročito lomljiva, krhka i lako se uništava.
Sferocitoza
Oboljenje u kome umesto crvenih krvnih zrnaca postoje sferociti koji lako rupturiraju. Ovo oboljenje se takođe naziva hemolitična anemija ili hronična porodična žutica.
Sfingoskop
Aparat za merenje krvnog pritiska, bila.
Sfinkter
Mišić stezač, zatvarač, u obliku prstena koji kontroliše otvaranje i zatvaranje nekog telesnog otvora. Sfinkter koji okružuje donji deo jednjaka na mestu gde ulazi u želudac.
Sfinkter, analni
Sfinkter koji okružuje anus, čmar. sfinkter, kardijačni,
Sfinkter, pilorični
Sfinkter ko ji okružuje izlazni deo želuca kada prelazi u dvanaestopalačno crevo.
Sfinkter, uretralni
Sfinkter koji okružuje uretru na izla- zu iz mokraćne bešike.
Sfinkterotomija
Hirurško presecanje, zasecanje nekog sfinktera.
Sialoadenitis
Zapaljenje pljuvačne žlezde.
Sibling
Braća ili sestre od istih roditelja.
Sidenhajmova koreja
Besciljni nevoljni pokreti mišića lica, ruku i nogu.
Sideropenija
Nedostatak, nedovoljno gvožđa u krvi.
Sifilis
Polno oboljenja koje se može prenositi; lues.
Sifilis, kongenitalni
Sifilis od rođenja i stečen za vreme razvoja u uterusu.
Sifilis, stečeni
Sfilis dobijen od druge osobe.
Sigmoidni kolon
Deo završnog debelog creva u obliku grčkog slova sigme koji se nalazi na levoj strani trbuha i završava neposredno pre materija, dva ili više organa radi obavljanja neke radnje ili pokreta.
Sigmoidoskop
Dug, šuplji aparat u obliku cevi koji sadrži svetlosni izvor i optičke dodatke, a upotrebljava se za ispitivanje rektuma i sigmoidnog kolona.
Sijaloreja
Sekrecija ili tok pljuvačke.
Siklemija
Anemija srpastih ćelija.
Sikoza
Zapaljenje korena dlake.
Silicijum
Mikroelement koji se najviše nalazi u hrskavici i vezivnom tkivu. Bitan je za čvrstoću noktiju. Ima ga najviše u žitaricama.
Simbioza
život organizama različitih vrsta u zajednici koja je na njihovu obostranu korist.
Simbol
Skraćenica za hemijski, element; takođe znak.
Simetrija
Sličnost između dve strane tela.
Simfiza
Spajanje ili sučeljavanje dve kosti, kao što je simfiza pubičnih (stidnih) kostiju gde se dve pubične kosti sučeljavaju ispred donjeg abdomena.
Simpatička oftalmija
Ozbiljno zapaljenje oka, često dovodi do slepila, a prouzrokovano je povredom ili oboljenjem drugog oka.
Simpatički nervni sistem
Deo nevoljnog nervnog sistema, obuhvata nerve koji kontrolišu kontrakcije krvnih sudova, rad srca, znojenje itd.
Simptom
Znak, ispoljavanje nekog oboljenja.
Simptomatologija
Svi simpotomi koji sačinjavaju neku određenu bolest.
Simptomatsko lečenje
Lečenje usmereno prema olakšanju tegoba pacijenata,’ a ne na eliminisanje osnovnog uzroka oboljenja.
Simptomi serumske bolesti
Simptomi serumske bolesti: bolovi u zglobovima, otok na mestu primanja injekcija, jeza i groznica.
Sinapsa
Oblast gde se završavaju živčani ogranci jednog nerva, a počinju drugi.
Sindaktilija
Opnasti prsti na šakama ili stopalama, srasli prsti.
Sindrom
Grupa simptoma i znakova; kada se pojave istovremeno, sačinjavaju definitivnu sliku nekog oboljenja ili nenormalnosti.
Sinergija
Kooperativna akcija, zajedničko delovanje dve ili više hemijskih materija, dva ili više organa radi obavljanja neke radnje ili pokreta.
Singultus
štucanje.
Sinhrondoza
Spoj dve kosti u kome između njih leži rskavica, kao što je npr. zglobljavanje kostiju u sakroilijačnom zglobu.
Sinkopa
Onesvešćivanje, iznenadna nesvestica usled zastoja u kucanju srca.
Sinostoza
Spajanje dve ili više kostiju koje su prvobitno bile odvojene.
Sinovijalna tečnost
Bistra žućkasta tečnost obično prisutna u malim količinama u nekom zglobu.
Sinoviom
Maligni tumor koji nastaje u membranama ili pokrovnim slojevima (sinovi- jalna membrana) zglobova ili tetiva.
Sinovitis
Zapaljenje obloge nekog zgloba.
Sinteza
Formiranje materije sjedinjavanjem njenih sastojaka, elemenata.
Sinus
šupljina u telu; duplja u lobanji.
Sinusi
Prostori unutar kostiju, obraza i čela. Mogu se upaliti usled infekcije ili alergije što izaziva bol.
Sinusitis
Zapaljenje jednog od sinusa koji su smešteni pored nosnih šupljina.
Sinusni ritam
Regularan, normalan srčani ritam.
Sinusotomija
Veštačko otvaranje sinusa putem bušenja da bi se omogučila drenaža, odvodenje gnoja iz njih.
Sirijaza
Sunčani udar, sunčanica.
Siringomijelija
Oboljenje poglavito vratnog dela kičmene moždine u kojoj postoji više delimičnih paraliza različitih struktura tela koje mogu biti i veoma obimne.
Sistem
Niz telesnih organa koji obavljaju radnje koje su usmerene ka jednoj glavnoj funkdji (npr. sistem za varenje hrane); trakt, pribor.
Sistemski
Odnosi se na neko stanje ili bolest koje zahvataju čitavo telo.
Sistola
Faza srčane kontrakcije, period u kome se srčani mišić skraćuje (supr. dijastola).
Sistolni krvni pritisak
Sila kojom srce pumpa krv u krvne sudove za vreme sistole.
Situs inverzus
Urođena deformacija u kojoj su organi smešteni na suprotnoj strani od normalnog, kao npr. srce koje je smešteno na desnoj strani.
Siva supstanca
Masa, uobičajen izraz koji se odnosi na više moždane ćelije, cerebrum, tj. mozak.
Skabijes
šuga, zarazno kožno oboljenje prouzrokovano insektom koji kopa kanale u površinskim slojevima kože. Time prouzrokuje žestok svrab, a promene na koži se karakterišu obimnim ogrebotinama zbog češanja.
Skalenus
Mišić vrata koji ima hvatište blizu kičmenog stuba i proteže se ka prednjoj strani prva dva rebra.
Skalpel
Hirurški nož.
Skapula
Lopatica; krilasta kost.
Skatofagija
Jedenje, konzumiranje fecesa (izmeta) kod duševno obolelih.
Skatom
čvrsta grudva fecesa (izmeta) u crevima.
Skelet
Kostur, koštana potpora tela.
Sklera
Beli deo oka; beonjača.
Skleridi
Zapaljenje belog dela oka, beonjače.
Skleroderma
Kožno oboljenje gde postoji otvrdnjavanje, očvršćavanje tkiva sa promenama u boji kože.
Skleroterapija
Injekdja nekog preparata u venu ili druge strukture da bi se dovelo do zgrušavanja ili očvršćavanja.
Sklerotičan
Očvrsao.
Skleroza
Bolesno otvrdnjavanje tkiva i organa.
Skočni zglob
članak, zglob koji povezuje potkolenicu i stopalo.
Skoleks
Prednji deo, glava gliste.
Skoliolordoza
Krivljenje kičmenog stuba kako u stranu, tako i u prednju ravan.
Skolioza
Nenormalna bočna krivina kičmenog stuba koja se često viđa u periodu adolescencije.
Skop
Ma koji uređaj za vizuelno ispitivanje nekog organa.
Skopolamin
Serum istine. Ovaj lek dovodi do pospanog, relaksiranog, opuštenog stanja i često se daje kao premedikacija pre anestezije.
Skorbut
Defidtamo oboljenje prouzrokovano nedostatkom vitamina C. Ovo oboljenje se karakteriše anemijom, slabošću, krvarenjem iz desni i često opštim površinskim krvarenjem.
Skotom
Tamna ili svetlucava mrlja koja skriva deo vidnog polja.
Skrotum
Mošnice, kožna kesa smeštena ispod penisa u kojoj se nalaze testisi.
Skvamozan
Oblikom podseća na krljušt ribe, ljuskast.
Slaboumnost
Mentalno, duševno stanje koje je ispod normalnog, ali još uvek iznad onoga koje se označava imbecilnošću ili idiotijom.
Slepilo za boje
Nesposobnost da se razlikuju boje; često nasledna karakteristika koja se javlja samo kod muškaraca, daltonizam.
Slepo crevo
Početni deo debelog creva, ispred spoja sa tankim crevom. Na njegovom slobodnom kraju nalazi se crvuljak.
Slezina
Organ u gornjem levom delu trbuha. To je hemolimfni organ koji za vreme života embriona stvara krvne ćelije. Posle je jedna od funkcija slezine da uklanja istrošena crvena krvna zraca.
Slika, u oku
Slika predmeta koju dobija retina (mrežnjača) smeštena u pozadini očne jabučice.
Slobodni radikali
Čestice koje nastaju oksidacionim procesima u organizmu. Mogu se javljati usled fizičkih stresova, smanjenim unosom antioksidanata, preteranom fizičkom aktivnošću itd. Mogu uzrokovati različite bolesti.
Službena zabrana
Branjenje pacijentu da učini nešto.
Sluzokoža
Tkivo koje je izloženo spoljašnjem uticaju kao što su usta nosna duplja i mogu lučiti sekrete kao zaštitu od spoljašnjih uticaja.
Smegma
Materijal koji luče lojne žlezde u udnoj navlaci penisa ili velikim usnama vulvi kod žena.
Soba za intenzivnu negu
Prostorija gde se pacijenti oporavljaju od neke hirurške intervencije.
Sočivo
Deo oka koji se nalazi iza zenice i koji fokusira, pribira svetlosne zrake na mrežnjaču.
Sok
Lučevine želuca, creva ili neke od žlezda, kao što je npr. pankreas.
Solarni pleksus
živčani centar u gornjem delu abdomena.
Solubilan
Sposoban za rastvaranje.
Solucija
Rastvor, mešavina čvrste, tečne ili gasovite materije u tečnosti.
Somatoplazma
Telesne ćelije, nasuprot ćelijama u ovarijumima ili testisima koje se nazivaju germinativna plazma.
Somatski
Odnosi se na telo, telesni.
Somnabulizam
Hodanje u snu.
Somnolencija
Pospanost.
Sonda
Sonda, tanak metalni instru- ment koji se upotrebljava za ispztivanje rana kanala i šup- ljina u telu; gumena cev za crpljenje želudačnog ili duo- denalnog soka, urina i sl. radi ispitivanja.
Soni rastvor
Rastvor soli.
Sopor
Dremanje, želja za spavanjem.
Soporifičan
Lekovi ili sredstva koja prouzrokuju dubok san.
Sor
Gljivična infekcija usta kod novorođenčadi; mlečac.
Spastičan
Karakteriše se spazmima, grčevima.
Spastičnost
Produženo i trajno kontrahovanje ili grčenje nekog mišića.
Spazam
Iznenadno i snažno kontrahovanje ili grčenje ne- kog mišiča.
Spazam, hronični
Mišićne kontrakcije i relaksacije koje se događaju intermitentno (prestane pa se opet pojavi).
Spazam, tonićni
Mišićne kontrakdje koje se odvijaju postepeno i traju.
Spazmodično
Odnosi se na spazam, grčenje ili se karakteriše spazmom.
Specijalist
Lekar koji je ograničio svoju praksu na proučavanje i lečenje jedne vrste ili klase oboijenja. Takođe osoba koja je posvetila svoje interesovanje specifičnim organima ili sistemima unutar čovečijeg tela.
Spekulum
Bilo koji instrument koji se uvodi u telesne otvore tako da lekar, koji bolesnika pregleda, može da ih osmotri.
Spermatocit
Prethodnik zrele muške polne ćelije.
Spermatogeneza
Proces u kome se formiraju muške polne ćelije.
Spermatokela
Cista testisa ili epididimisa (pasemenika).
Spermatozoid
Muška polna ćelija.
Spermna vrpca
Cevasta struktura koja vodi od testisa do semenih kesica, vaz deferans.
Spikula
Mali oštar deo nekog čvrstog tkiva kao što je npr. kost.
Spina bifida
Urođena mana u kojoj usled nepotpunogformiranja i spajanja pršljenova kičmenog kanala postoji rascep kroz koji ispadaju kičmena moždina i nervi.
Spina bifida okulta
Urođena deformacija u kojoj postoji nepotpuno formiranje kičmenog kanala, ali ne dolazi do hemije ili protruzije.
Spinalni akcesorni nerv
Drugi lobanjski živac koji snabdeva mišiće u vratu.
Spinalni kanal
Kičma, kanai ispunjen kičmenom cerebrospinalnom tečnošću koja neposredno okružuje kičmenu moždinu.
Spiroheta
Vrsta bakterija. Ova klica prouzrokuje sifilis.
Splanhnički nervi
živci koji snabdevaju svojim ograncima abdominalne organe, utrobu.
Splenalgija
Bol slezine. Splenektomija, hirurško uklanjanje ili isecanje slezine.
Splenektomija
Hirurško uklanjanje ili isecanje slezine.
Splenična arterija
Krvni sud koji snabdeva krvlju slezinu.
Splenitis
Zapaljenje slezine.
Splenohepatomegalija
Uvećanje kako slezine tako i jetre.
Splenomegalija
Jako uvećanje slezine koje se javlja naročito kod malarije.
Splenorenalni šant
Hirurška veza velike vene slezine za veliku venu bubrega u poku zapremine neke druge materije (obično vode), koja se upotrebljava kao standard.
Spondilolisteza
Deformacija kičmenog stuba prouzrdkovana klizanjem jednog pršljena u odnosu na drugi prema unapred.
Spondilus
Pršljen.
Spontani pneumotoraks
Vazduh u grudnoj (pleuralnoj) duplji nastao kao posledica rupture površinskih alveola plućnog tkiva.
Spora
Reproduktivna ćelija izvesnih nižih organizama.
Sporadičan
Pojedinačan, dešava se jednom unutar nekog vremenskog perioda; sporadične bolesti, supr. epidemične bolesti.
Sportsko srce
Vidi atletskosrce.
Sprej
Raspršivač, lek koji se primenjuje putem prskalice.
Sprovodni sistem srca
Mehanizam pomoću koga se impulsi sprovode kroz srčani mišić od određenih centara do srčanog mišića, do tkiva koje se kontrahuje.
Spru
Tropsko oboljenje iz grupe nutricionih defidtamih bolesti, udruženo sa anemijom; simptomi; crvenl jezik, gubitak težine, slabost i velika količina penušave stolice.
Sputum
Ispljuvak, mukozni materijal koji se iskašljuje iz usta, a potiče iz nosa, ždrela, dušnika ili pluća.
Srčana insuficijencija
Stanje koje je prouzrokovano neadekvatnim srčanim radom.
Srčana masaža
Hitna mera ko- ja se preduzima da bi se pokrenulo srce koje je zasta- lo, uobičajeni termin za unu- trašnju masažu srca, odnosno hiruršku masažu srca.
Srčana slabost
Popuštanje srca. Opšti termin za neadekvatan srčani rad.
Srčani blok
Poremećaj u prenošenju impulsa koji izazivaju srčane kontrakdje (skupljanje) iz pretkomora ka komorama.
Srčani otkucaj
Ritmična skupljanja i opuštanja srčanog mišića za vreme dok pumpa krv.
Srčani tonovi
Tonovi koji se čuju pomoću stetoskopa ili impulsi koji se osećaju kada se srčani mišić kontrahuje i opušta.
Srce
šupalj, u grudi smešten, mišićni organ koji pumpa krv širom tela.
Sredstvo za čišćenje
Laksativ.
Srž
Meko tkivo unutar dugih kostiju koje proizvodi krvne ćelije.
Stabilan
Odnosi se na hemijsko jedinjenje ili neko jedinjenje uopšte koje je otpomo na razaranje i zadržava svoj normalni sastav; postojan, supr. labilan.
Stafilokoke
Vrsta bakterija koje se nalaze svuda. Ove bakterije su jedan od najčešćih uzroka čireva, gnojnica i drugih infekcija kod kojih se stvara gnoj.
Stagnacija
Termin koji se pri- menjuje za krv koja ne teče normalno; zastoj.
Staklasto telo
Providna masa nalik na pihtije koja ispunjava unutrašnjost očne jabučice.
Stapes
Jedna od tri koščice koje sačinjavaju srednje uvo, uzengija.
Statičan
Nepokretan; u miru; u ravnoteži.
Status
Stanje.
Status astmatikus
Trajni asmatični napadi bez smirivanja tegoba između pojedinih napada.
Status epileptikus
Ponovljeni napad epilepsije.
Status limfatikus
Stanje sufokacije, ugušenja i iznenadne smrti za koje se ranije mislilo da je prouzrokovano uvećanjem žlezde timusa. Danas je ova teorija odbačena.
Staza
Stazis, stagnacija, zastoj; supr. metastaza.
Stažer
Stažist, diplomirani medicinar, lekar, koji radi u bolnid radi svog obučavanja i leči pacijente pod nadzorom osoblja te ustanove.
Steapsin
Enzim koji nastaje u pankreasu, a funkdja mu je digestija, rastvaranje masti.
Steatitis
Sklonost gojenju.
Steatom
Lojna cista.
Steatoreja
Masna stolica.
Stelaran
U obliku zvezde, zvezdolik.
Stemalna punkcija
Zabadanje specijalno načinjene igle u srž grudne kosti da bi se dobio uzorak koštane srži.
Stemoklavikulama oblast
Odnosi se na obe ključne kosti i grudnu kost.
Stemotomija
Presecanje grudne kosti, kao operativan pristup organima u medijastinumu.
Stenokardija
Stezanje srca, angina pektoris.
Stenonov kanal
Kanal koji vodi iz pljuvačne žlezde u ugao donje vilice sa unutrašnje strane obraza. Njime se transportuje pljuvačka u usta.
Stenoza, aortna
Sužavanje valvule aorte.
Stenoza, konstrikcija
Stenoza, konstrikcija ili sužavanje sudova, puteva ili otvora.
Stenoza, mitralna
Sužavanje mitralne valvule srca.
Stenoza, pilorična
Sužavanje izlaznog dela želuca u dvanaestopalačno crevo.
Stenoza, trikuspidna
Suženje trikuspidne valvule srca (tro- lisnog ušća).
Stereogram
Trodimenzionalna slika dobijena putem x-zraka.
Sterilan
Bez klica; neplodan.
Sterilizacija
Uništavanje klica.
Sterkolit
Tvrdi deo stolice, fecesa.
Sternokleidomastoidni mišič
Veliki mišić sa obe strane vrata koji se pruža od oblasti iza uha do spoja grudne kosti i ključne kosti. Skračenje ovih mišića može dovesti do krivog vrata (tortikolis).
Sternum
Grudna kost.
Steroidi
Lekovi hormonskog porekla, naročito oni iz hipofizne i nadbubrežne žlezde. Kortizon i ACTH su steroidni lekovi.
Stetoskop
Instrument koji upotrebljava lekar da bi pojačao zvuke koji se čuju u telu kao što su npr. srčani tonovi i disanje.
Stidni organi
Spoljni genitalni organ, naročito ženski.
Stigma
Znak koji označava postojanje nekog specijalnog stanja.
Stilova bolest
Hronična reumatska bolest u detinjstvu.
Stimulacija
Nešto što prouzrokuje da se telo dovede u stanje ekscitacije; draženje, podsticanje.
Stimulant
Bilo koji lek koji dovodi do stimulacije.
Stišavanje
Iščezavanje ili smirivanje simptoma.
Stolica
Feces, izmet.
Stolica, katranasta
Tamna, crna stolica nalik na katran koja nastaje usled krvarenja unutar gornjeg dela intestinalnog trakta.
Stolica, masna
Feces koji sadrži velike količine masti, kao kod oboljenja gušterače (pan- kreasa).
Stoma
Otvor, usta.
Stomahikum
Lek koji ima za dlj da pojača apetit.
Stomak, želudac
Deo digestivnog trakta smešten između jednjaka i dvadnaestopalačnog creva. To je struktura proširena i nalik na vreću, a njena glavna funkdja je da usitni hranu i da započne proces varenja.
Stomatitis
Zapaljenje sluzokože usta.
Stomodeum
Usta embriona tokom ranog razvoja.
Strabizam
Razrokost, zrikavost.
Strangulacija
Gušenje, zagušenje, npr. creva u slučaju hernije (kile).
Stratum
Sloj tkiva.
Streptokoke
Okruglaste bakterije koje se vezuju u lanac i izazivaju ozbiljne infekcije sa gnojem.
Streptomicin
Moćan antibiotik protiv TBC, tifusa, difterije i dr.
Stres
Opterećenje, delujući uticaj na organizam.
Stres-reakcija
Nenormalna stanja ili poremećaji prouzrokovani preteranim naporom ili napetošću.
Stridor
Glasan oštar zvuk prilikom disanja prouzrokovan nesposobnošću larinksa da se opusti za vreme disanja (respiracije), luipnja.
Stroma
Vezivno tkivo nekog naročito žlezdastog organa.
Struktura
Ustrojstvo, sklop elemenata koji sačinjavaju neki organ ili deo tela.
Struma
Gušavost, otok štitne (tireoidne) žlezde.
Stupor
Polusvesno stanje.
Sub-predmetak
Sub-predmetak u složenicama sa značenjem ispod, pod.
Subakromijalan
Odnosi se na oblast neposredno ispod ra- menog zgloba.
Subakutan
Umereno, između akutnog i hroničnog.
Subarahnoidno krvarenje
Krvarenje oko mozga ispod arahnoidne opne.
Subdermalno
Potkožno, ispod površine kože.
Subdijafragmalno
Ispod dijafragme (prečage).
Subdukcija
Odvodenje telesne nečistoće, filtriranje.
Subduralni hematom
Krvni ugrušak unutar lobanje lokalizovan ispod dure.
Subduralno
Ispod duralnog omotača mozga.
Subfebrilan
Povišene temperature.
Subjektivno
Odnosi se na simptome koje pacijent tvrdi da ima, ali se ne mogu otkriti ispitivanjem od strane lekara.
Subkliničko oboljenje
Oboljenje u kome su znaci i simptomi tako blagi i laki da mogu da prođu nezapaženo.
Subkostalno
Ispod rebara.
Subkutano
Ispod kože.
Subletalno
Manje od fatalnog, smrtnog.
Sublingvalno
Smešteno ispod jezika.
Subnormalno
Nešto ispod normalnog.
Subokcipitalno
Ispod potiljka glave.
Substernalno
Substernalno, ispod grudne kosti (stemuma).
Subungvalno
Ispod nokatne ploče.
Sudacija
Znojenje.
Sudoriferni preparat
Lek koji tera na znojenje.
Sufokacija
Nemogućnost da se udahne vazduh u pluća.
Sufuzija
Izlivanje telesnih tečnosti u tkiva.
Suicid
Samoubistvo.
Sukus enterikus
Crevni sokovi koji sadrže enzime koji vare hranu.
Sulfa preparati
Grupa hemijskih jedinjenja koja ima izvanrednu moć u sprečavanju razvijanja raznih infektivnih bakterija.
Sulfonamidi
Sulfa preparati.
Sulkus
žleb ili ulegnuće u tkivu koje ima svoju oblogu.
Sumpor
Makroelement koji ima antioksidantno i detoksikatorsko dejstvo. Blagotvorno deluje kod raznih upalnih procesa i kod alergije. Podstiče obnavljanje hrskavice. Nedostatak sumpora se ogleda najčešće u mašćenju kose, javljanju peruti i opadanju kose. Unosi se u organizam preko određenih aminokiselina. Sadrži ga povrće, jaje, razne semenke. Ne unosi se u čistom obliku.
Sunčanica
Sunčani udar, simptomi koji proističu iz izlaganja preteranoj toploti.
Super ego
Termin koji se odnosi na jednu od tri osnovne podele ličnosti; svest.
Super-predmetak
Super-predmetak u složenicama sa značenjem nad; iznad; suviše, mnogo.
Superfekundacija
Jedna trudnoća se već odvija. Onda dolazi do nastanka druge trudnoće.
Superfetacija
Implantacija i razvoj oplođene jajne ćelije u materici u kojoj je već došlo do začeća; isto što i superfekundacija.
Superficijalno
Površno, blizu površine.
Superinfekcija
Druga infekcija prouzrokovana različitom klicom koja se javlja kao komplikacija prve infekcije.
Supersonično
Odnosi se na zvučne talase tako visoke frekvencije da se ne mogu čuti, nadzvučno.
Supinacija
Okretanje dlanova šaka nagore, supr. pronacija, okretanje dlanova nadole.
Suplementami vitamini
Vitamini koji se daju u vidu pilula ili injekcija pacijentima kojima nedostaje dovoljna količina vitamina u organizmu.
Supozitorija
Rektalna, lek pripremljen u takvom obliku da može da se stavi kroz čmar u rektum; čepić za izazivanje stolice. Vaginalna, lek tako pripremljen da može da se stavi u vaginu.
Supraklavikularno
Neposredno iznad ključne kosti (klavikule.)
Supraorbitalno
Iznad oka.
Suprapubično
Iznad pubičnih kostiju; najniži deo abdomena (mali trbuh).
Suprarenalno
Neposredno iznad bubrega.
Supraskapulamo
Smešteno upravo iznad lopatice (skapule).
Suprasternalni urez
Ulegnuće, jama pri osnovi vrata, upravo iznad grudne kosti (sternuma).
Supresija
Prestanak šekrecije ili ekskrecije.
Supserozno
Ispod spoljnjeg pokrivača (seroze) nekog organa.
Supskapularno
Ispod lopatice.
Suptotalno
Manje od potpunog.
Supurativna rana
Rana iz koje se cedi gnoj.
Supurirati
Formirati gnoj.
Suspenzija
Tečnost u kojoj lebde sićušne čestice čvrstog materijala (npr. prašak u vodi).
Sutura
šav tkiva načinjen hirurški.
Svestan
Duševo svestan, pri svesti.

Š

Šagasova bolest
Parazitarno često smrtonosno oboljenje koje se sreće u Južnoj Americi, najčešće u Brazilu.
Šankr
Primarni afekt sifilisa. Mala ulceracija koja služi kao ulaz raznim infekcijama; venerična ulceracija; stari naziv za aftozni stomatitis.
Šant
Sporedan prolaz; alternativni put.
Šarlah
Grozničava zarazna dečja bolest, skarlatina.
Šarlahna groznica
Infektivno oboljenje koje se javlja u detinjstvu, a prouzrokovano je jednom vrstom streptokoka.
Šav
Ožiljak ili brazgotina posle operacije sutura.
Šećer u krvi
Nastaje tokom varenja ugljenih hidrata gde posle kruži krvotokom kako bi ga organizam energetski iskoristio. Njegovim nivoom u krvi upravlja hormon insulin koji se luči u pankreasu.
Šikov test
Kožni test pomoću koga se određuje da li je neka osoba imuna na difteriju.
Šistozomijaza
Stanje koje je nastalo kao posledica plivanja u vodama zaraženim parazitom puževa.
Šizo- predmetak
Šizo- predmetak u složenicama i označava rascep.
Šizofrenija
Oblik duševnog oboljenja u kome postoji povlačenje, gubljenje dodira sa realnošću. Ono se najčešće viđa kod adolescenata i mladih osoba.
Škrofula
Stari izraz za tuberkulozu limfnih žlezda u vratu.
Šok
Poremećaj koji je prouzrokovan nedovoljnom količinom krvi koja cirkuliše. Šok može nastati zbog preteranog gubitka krvi, teške povrede (traumatični šok) ili velikog duševnog potresa, straha (psihički šok). Šok se karakteriše padom krvnog pritiska, brzim…
Špric
Vidi brizgalica.
Štucanje
Iznenadni grč prečage (dijafragme).
Šulc-Čarltonov test
Kožni test koji označava da je neka osoba imuna na šarlah.
Šuljevi
Hemoroidi.
Šum srca
Nenormalan srčani zvuk koji se čuje kada se bolesno srce sluša stetoskopom.

t

T.A.
Skraćenica koja označava krvni pritisak.
T.I.D.
Simbol u receptu koji označava tri puta dnevno.
Tabes dorzalis
Sifilisno oboljenje kičmene moždine.
Tačkast
Označen sićušnim tačkicama.
Tahikardija
Brzi srčani rad.
Taktilan
Odnosi se na čulo dodira, opipljiv.
Talasemija
Kulijeva anemija; mediteranska anemija; hereditamo oboljenje koje se karakteriše uvećanjem slezine, nedovoljnom razvijenošću tela i izraženom anemijom.
Talipes
Deformacija stopala kao što je npr. krivo stopalo.
Tampon
Pamučna materija, gaza, koja se često upotrebljava da ispuni neku šupljinu; lopta, smotuljak od pamuka, služi za pritiskivanje.
Tamponada
Zaustavljanje isticanja krvi ili neke druge tečnosti putem umetanja pamučnog sunđera, vate ili bilo kakvim pritiskom.
Tanko crevo
Duga cev od želuca do debelog creva; glavno mesto varenja i upijanja hrane, intestinum.
Tantrum
Izliv nekontrolisanog gneva.
Tarz
Prevoj, svod stopala.
Tarzalgija
Bol u stopalu.
Tarzus
članak.
TAT
Tetanusni antitoksin; takođe i test tematske apercepcije, psihološki test.
TBC
Tuberkuloza.
Tecitis
Zapaljenje ovojnice tetive.
Tehnika
Hirurška, metod koji se upotrebljava za obavljanje hirurških operacija.
Tehnika smrznutog preseka
Tehnika pri kojoj se tkivo uklonjeno putem hirurške intervencije podvrgava mikroskopskom ispitivanju nekoliko minuta posle uklanjanja tog tkiva.
Tej-Saksova bolest
Amaurotična porodična idiotija. Progresivno fatalno oboljenje koje se dešava u ranom detinjstvu.
Teka
Pokrivka ili ovojnica neke tetive.
Telazis
Sisanje, dojenje.
Teleangiektazija
Male, crvenkaste oblasti na koži koje su nastale kao posledica uvećanja i dilatacije krvnih kapilara.
Telijum
Bradavica, dojka.
Telitis
Zapaljenje bradavice dojke.
Temperatura, telesna toplota
Temperatura, telesna toplota. Normalna telesna temperatura je između 36 i 37°C; povišena (subfebrilna): 37-39°C; jaka: 39-40°C; veoma jaka: preko 40°C.
Temporalan
Odnosi se na slepoočnicu, slepoočnu kost.
Temporomandibularni zglob
Spoj donje vilične kosti i slepoočne kosti, sa strane glave i ispred uha.
Tenama oblast
Dlan šake, naročito ona oblast smeštena u blizini osnovice palca.
Tendinoplastika
Plastična operacija na tetivi, često se obavlja u slučajevima paralize ili kada postoji kontraktura, skraćenje tetive.
Tenezam
Nagon i napon pri pokušaju da se mokri ili da se isprazni debelo crevo, da se defecira.
Tenija
Pijosnati crv.
Tenija koli
Duge trake fibroznog tkiva koje se pružaju duž spoljnog dela debelog creva.
Tenoplastika
Plastična hirurgija ili reparatome operacije na tetivi.
Tenosinovitis
Zapaljenje ili infekcija tetive i njene ovojnice.
Tenotomija
Presecanje, zasecanje tetive, ponekad se izvodi da bi se produžila.
Tentorijum
Fibrozno tkivo u vidu školjke koje odvaja dva glavna dela mozga, veliki mozak i mali mozak, cerebrum i cerebelum.
Tenzija
Pritisak, istezanje ili naprezanje.
Tenzlja, intraokularna
Pri-tisak tečnosti unutar očne jabučice.
Teorija
Verovatna naučna ideja, saznanje. Supr. praksa.
Terapeutika
Nauka o lečenju bolesti (opšta ili specijalna).
Terapija
Lečenje.
Terapija, elektro-šokovima
Prouzrokovanje grčeva i nesvesnog stanja; oblik lečenja koji se ponekada upotrebljava kod duševno obolelih pacijenata.
Terapija, endokrina
Lečenje bolesti putem davanja određenih hormona.
Terapija, fizikalna
Lečenje bolesti primenom fizičkih sredstava.
Terapija, grupna
Psihijatrijsko lečenje više pacijenata istovremeno duševnim delovanjem.
Terapija, hemio
Lečenje bolesti putem hemijskih materija, kao što je npr. putem sulfa preparata (hemioterapija).
Terapija, oksigena
Primena kiseonične maske ili šatora.
Terapija, okupaciona
Radna terapija; lečenje nekog oboljenja dok se pacijent zabavlja nečim drugim.
Terapija, radijaciona
Lečenje pomoću x-zraka, radijuma ili drugih radioaktivnih materija.
Terapija, supstituciona
Upotreba hormona ili preparata da bi zamenili one hormone ili sekrecije u organizmu koje je on prestao da luči.
Teratom
Urođeni nakazni izraštaj, tumor sastavljen od tkiva koja obično ne rastu u oblasti gde je tumor smešten. Tako teratom u ovarijumu može da sadrži dlake, zube, želudačno tkivo itd. Teratomi se formiraju od embrionskih…
Tercijalan
Događa se svakog talo mikroskopski i tako došlo do dijagnoze.
Termalan
Odnosi se na toplotu.
Terminalni
Krajnji, kraj.
Terminologija
Metod za određivanje imena i klasifikovanje termina.
Termolabilan
Odnosi se na materiju koja se lako uništava putem toplote.
Termometar
Instnunent za merenje temperature.
Termostabilan
Odnosi se na materiju koja se ne uništava lako toplotom.
Termoterapija
Lečenje nekog stanja korišćenjem toplote.
Test
Proba, ogled, procedura koja ima za cilj da pomogne u donošenju dijagnoze.
Test iktems-indeksa
Test za određivanje prisustva žučnih pigmenata u krvi.
Test indigo-karmina
Test kojim se otkriva i utvrđuje adekvatnost funkcije bubrega; za njegovo obavljanje upotrebljavase krv.
Test inteligencije
Bilo koji od mnogih psiholoških testova kojim se utvrđuje stepen inteligencije.
Test interreakcije
Test kojim se utavrđuje da li se krv davaoca i primaoca mogu mešati, a da ne dođe do zgrušavanja.
Test kolornog viđenja
Gledanje kartona sa više boja da bi se odredilo da li je osoba slepa za boje.
Test L.E.
Test kojim se utvrduje postojanje oboljenja poznatog kao sistemski eritemni lupus.
Test očinstva
Test koji pokušava da dokaže da li je neka određena osoba mogla biti otac nekog deteta. Takvi testovi mogu da vrede samo u slučaju kada se dokazuje da određena osoba nije otac tog…
Test osetljivosti na penicilin
Test kojim se otkriva nečija preosetljivost na penicilin.
Test protrombinskog vremena
To je krvni test za određivanje adekvatnosti mehanizma zgrušavanja krvi.
Test sedimentacije
Vreme koje je potrebno da se crvena krvna zrnca u staklenoj cevčici stalože i izdvoje od seruma.
Test skrač
Alergijski test u kome se koža zagrebe, a materija za koju se sumnja da nja njegovog hemijskog sastava. Obavlja se kod dece u slučajevima kada se sumnja na cističnu fibrozu.
Test sposobnosti
Psihološki test koji služi za određivanje potencijalne sposobnosti i sklonosti neke osobe za određenu oblast zanimanja.
Test timol zamućenja
Test kojim se ispituje funkcija jetre.
Test tolerancije galaktoze
Test kojim se ispituje funkcija jetre da bi se videlo da li je u stanju da iskoristi mlečni šećer.
Test tolerancije glikoze
Test kojim se utvrđuje prisustvo dijabetesa ili tendendje prema njegovom razvoju. Takođe se upotrebljava da se odredi prisustvo stanja kao što je hipoglikemija, smanjena količina šečera u krvi.
Test tolerancije kalijuma
Proguta se neka kalijumova so. Ukoliko pacijent ima neadekvatnu funkdju nadbubrežnih žlezda, količina kalijuma u krvi če se zhatno povisiti.
Test vitalnog kapaciteta
Test koji određuje adekvatnost plućne funkdje.
Test, aglutinacije
Test koji pokazuje prisustvo antitela u krvi.
Test, albuminski
Prisustvo albiunina (belančevina) u mokraći; ukazuje na oboljenje bubrega.
Test, alergološki
Test koji ukazuje na sklonost organizma ka alegoriji.
Test, alkalne fosfataze
Test koji ukazuje na opstrukciju u protoku žuči iz žučnih puteva u crevo. Za određivanje alkalne fosfataze koristi se krv.
Test, amilaze
Test za koji je potrebna krv da bi eventualno ukazao na zapaljenje pankreasa.
Test, amiloida
Test koji, ako pokazuje povišene vrednosti, ukazuje na prisustvo degene- racije u izvesnim organima tela.
Test, auditivni
Test kojim se određuje sluh, obavlja se pomoću audiometra.
Test, Benediktov
Test koji ukazuje na prisustvo šećera u mokraći.
Test, benzidinski
Test koji ukazuje na prisustvo krvi.
Test, bilirubinski
Test koji ukazuje na žučne pigmente u krvi.
Test, Bine-Simonov
Test inteligencije; određivanja Q.I. koeficijenta inteligencije.
Test, Davidsonov
Diferencijalni, test kojim se određuje prisustvo infektivne mononukleoze.
Test, Dikov
Kožni test kojim se određuje prijemčivost za šarlah.
Test, ferohlorida
Test kojim se utvrđuje prisustvo acidoze (acetona) putem mokraće.
Test, fragilnosti
Test kojim se ispituje jačina, otpomost crvenih krvnih zrnaca.
Test, Geselov
Psihološki test mentalnog razvoja dece ispod pet godina starosti.
Test, Gvajakov
Test kojim se otkriva prisustvo krvi u stolici ili mokraći.
Test, heterofilan
Test koji označava prisustvo infektivne mononukleoze.
Test, histaminski
Injekcija histamina normalno prouzrokuje sekreciju hlorovodonične kiseline u želucu.
Test, hladne aglutinacije
Test kojim se otkrivaju određena antitela u krvi.
Test, Hunerov
Vidi Hunerov test.
Test, Kanov
Krvni test kojim se otkriva sifilis.
Test, Katelov dečji
Test inteligencije koji se obavlja na deci ispod dve godine starosti.
Test, Klineov
Krvni test za utvrđivanje sifilisa.
Test, klirensa
Test koji pokazuje efikasnost bubrega u čišćenju krvi od izvesnih materija koje se u njoj nalaze.
Test, koncentracija-dilucija
Test kojim se utvrđuje adekvatnost bubrežne funkcije u koncentrisanju i razblaženju mokraće.
Test, konjunktivalni
Alergijski test u kome se materija za koju se sumnja da je prouzrokovala alergiju, ukapa u oko.
Test, Kumbsov
Test kojim se ukazuje na prisustvo Rh-antitela u krvi.
Test, Macinijev
Test na sifilis. test, Mantuov, Mantu-proba, test kožne osetljivosti na tu- berkulozu.
Test, pač
Alergijski test u kome se materija za koju se sumnja da prouzrokuje alergiju putem lepljive trake stavlja na kožu i drži se na tom mestu dan ili dva.
Test, Pirkeov
Kožni test koji utvrđuje prisustvo tuberkuloznih klica u organizmu.
Test, Rh
Krvni test za određivanje prisustva Rh-faktora. Danas se ovaj test obavlja kod svih trudnica.
Test, Rubinov
Vidi Rubinov test.
Test, Šikov
Test kojim se određuje prijemčivost za difteriju.
Test, Stenford-Bineov
Test za određivanje Q.I. (koeficijenta inteligencije).
Test, tuberkulinski
Kožni test koji određuje prisustvo u organizmu klice koja prouzrokuje tuberkulozu.
Test, Vasermanov
Krvni test kojim se utvrđuje sifilis.
Test, Vidalov
Test za utvrđivanje postojanja tifusa.
Test, vreme cirkulacije
Test koji određuje kojom brzinom krv cirkuliše organizmom.
Test, vreme krvarenja
Ubod prsta i beleženje koliko je vremena potrebno da bi se zaustavilo krvarenje.
Testis
Muški polni orgarn koji proizvodi muške polne ćelije, spermatozoide, smešten u skrotumu (mošnicama).
Testis, nespušten
Testis koji se nije spustio u skrotum već je ostao u trbušnoj duplji u preponi, vidi kriptorhizam.
Testosteron
Muški polni hormon.
Tetanija
Oboljenje prouzrokovano nedovoljnom količinom kalcijuma u krvi. Karakteriše se mišičnim spazmima i grčevima. Kod dece, tetanija može biti prouzrokovana nedostatkom vitamina D u ishrani.
Tetanus
Zli grč, često smrtonosna zarazna bolest koja je prouzrokovana klicom tetanusa.
Tetiva
Fibrozni nerastegljivi deo mišića koji se pruža do njegovog pripoja za kost.
Tetralogija Falo
Tetralogija Falo (Falot), urođena deformacija srca koja se karakteriše defektom u krvnim sudovima i zidovima srčanih komora. U izvesnim slučajevima ovo stanje se može ispraviti putem hirurške intervendje.
Tiamin
Vitamin B.
Tibija
Veča od dve kosti potkolenice, smeštena s unutrašnje strane noge; cevanica, golenica.
Tibijalni mišići
Dva duga mišića potkolenice koja savijaju i opružaju stopala.
Tibiofibularan
Odnosi se na tibiju i fibulu, dve kosti potkolenice.
Tifus
Trbušni, oboljenje prouzrokovano bacilima tifusa.
Tifus, pegavi
Pegavac, oboljenje prouzrokovano rikecijama. (Ovo oboljenje nema nikakve veze sa trbušnim tifusom.)
Tik, stečeni spazam
Tik, stečeni spazam; trzaj, potres.
Timektomija
Hirurško uklanjanje gmrudine žlezde (timusa) iz grudne duplje.
Timičan
Odnosi se na žlezdu timus.
Timom
Tumor žlezde timusa.
Timpanična membrana
Bubna opna.
Timpanični nerv
živac koji snabdeva svojim ograncima srednje uvo.
Timus
Limfna žlezda smeštena ispod grudne kosti kod novorođenčadi. Njegova glavna funkcija je ispoljena tokom razvoja embriona i normalno podleže degeneraciji tokom prve dve godine života (brizla).
Tinea
Kosopasica, gljivično oboljenje kose, krasta.
Tinitus
Zvonjenje u ustima.
Tinktura
Desetoprocentni alkoholni rastvor nekog leka.
Tipičan
Nešto što sledi uobičajen oblik, tok.
Tipiziranje
Određivanje krvnih grupa osoba, pre no što se da transfuzija; određivanje soja klica.
Tireoglosna cista
Cista smeštena s prednje strane vrata, sastavljena od čelija koje potiču od jezika i tireoidne žlezde. Obično kod dece i mlađih osoba.
Tireoidektomija
Hirurško uklanjanje štitne (tireoidne) žlezde ili jednog njenog dela.
Tireoidna žlezda
štitna žlezda, endokrina žlezda smeštena na prednjoj strani vrata. Ona reguliše telesni metabolizam i luči hormon poznat kao tiroksin.
Tirohioidan
Odnosi se na tireoidnu hrskavicu, Adamovu jabučicu, koja sačinjava deo organa glasa i hioidne kosti smeštene ispod brade.
Tiroksin
Hormon koji proizvodi tireoidna žlezda.
Tkivo
Skup ćelija koje su slične po vrsti.
Tokoferol
Vitamin E.
Toksemija
Toksemija (toksikemija), vrsta trovanja krvi izazvana toksinima.
Toksičan
Otrovan.
Toksin
Štetne materije koje mogu da deluju njepovoljno na organizam kao što su pesticidi zagadjivači vazduha kao i bakterije koje mogu da luče toksine.
Toksini
Otrovni proizvodi razmene materija patogenih bakterija ili drugih oblika životinjskog ili biljnog života
Toksoid
Toksin koji je inaktivisan, a zadržava svoje spotorakocenteza, punkcija grudne duplje iglom da bi se izvukla nakupljena tečnost.
Tolerancija
Sposobnost da se izdrži uticaj nekog leka ili načina lečeinja, podnošljivost.
Tomogram
Snimanje putem x- -zraka da bi se dobila jasna slika približno jedne ravni u čovečjem organizmu.
Tomzenova bolest
Nedostatak mišićne funkcije i koordinacije nastao zbog defekta koji je prisutan od rođenja; hereditamo stanje.
Toničnost
Stanje relaksacije ili kontrakcije nekog mišića ili drugog organa.
Tonik
Lek koji se daje radi stimulacije organizma; takođe se odnosi na trajne mišićne kontrakcije ili spazam.
Tonus
Normalni stepen sposobnosti kontrakcije većine mišića.
Tonzile
Krajnici, limfne žlezde smeštene u ustima u blizini korena jezika.
Tonzilektomija
Hirurško uklanjanje tonzila, krajnika.
Tonzilitis
Zapaljenje ili infekcija tonzila, krajnika.
Toplotna prostracija
Stanje koje se karakteriše povečanom telesnom temperaturom, slabošču srčanog rada i stanjem nalik na šok; iscrpljenost usled toplote.
Toplotni grčevi
Mišićni grčevi koji su posledica izražene prespiracije, znojenja, sa gubitkom soli iz organizma.
Toplotni raš
Promena na koži usled toplote; male ružičaste i crvene mrlje na koži udružene sa znojenjem koje se javljaju po izuzetno toplom vremenu.
Toplotni udar
Gubitak svesti usled prevelike toplote; sunčani udar.
Torakalan
Odnosi se na toraks, grudni koš.
Torako
Odnosi se na grudni koš, toraks.
Torako-akromijalan
Odnosi se na vrh ramena i grudnog koša.
Torako-lumbalna kičma
Deo kičme koji se pruža od grudnog koša nadole do sakruma (krsne kosti).
Torakoplastika
Operacija koja se izvodi na zidu grudnog koša, u kojoj se uklanja nekoliko rebara; ponekada se obavlja u slučajevima tuberkuloze da bi se dovelo do kolapsa pluća i da bi taj deo pluća mirovao.
Torakotomija
Hirurška incizija grudne duplje.
Toraks
Grudni koš.
Torpidan
Otupeo, obamro.
Tortikolis
Krivi vrat; grč mišića s jedne strane vrata zbog čega se glava drži nagnuta na tu stranu.
Torzija
Uvrtanje.
Torzija testisa
Akutno stanje u kome je vrpca koja vodi do testisa uvmuta. Hitna hirurška intervencija je potrebna da bi se spasli testisi.
Torzo
Tmp, telo.
Tragus
Mala hrskavica upravljena prema unutra, a smeštena je iznad otvora spoljnjeg uha.
Traheitis
Zapaljenje traheje, dušnika.
Traheja, dušnik
Glavna cev kroz koju prolazi vazduh.
Traheobronhitis
Zapaljenje dušnika i dušnica.
Traheotomija
Hirurška incizija traheje, a obavlja se da bi se sprečilo ugušenje.
Trahom
Virusno oboljenje očnih kapaka, najčešće se javlja u azijskim ili u afričkim zemljama.
Traka
Priraslica koja se sastoji od fibroznog tkiva.
Trakcija
Vučenje ili istezanje putem primene sile na neki deo, npr. sistem natega kod polomljene kosti da bi se nadjačala kontrasila mišića, a kost ispravno zarasla.
Trakt
Staza, putanja; pribor, sistem.
Trankvilizant
Lek koji se daje za smirivanje živaca.
Trans
Hipnotičko stanje. Predmetak sa značenjem kroz; preko.
Transekcija
Sečenje, presecanje.
Transferencija
Osećanje naklonosti i ljubavi, neraspoloženja ili mržnje, koje pacijent ispoljava prema svom psihijatru.
Transfuzija
Davanje krvi primaocu od strane davaoca.
Transfuziona reakcija
Reakcija prouzrokovana davanjem inkompatibilne, nepodudarne krvi.
Transiluminacija
Prosvetljavanje nekog organa ili dela tela da se pomogne uspostavljanju dijagnoze.
Transmigracija
Prolaz ćelija iz njihovog uobičajenog mesta gde se nalaze, u druga tkiva.
Transmisija
Stanje koje se može preneti drugom.
Transmutacija
Pojava da se jedna vrsta organskog života pretvori u drugu; evolucija, preobražavanje.
Transpiracija
Ekspiracija, izdahnut vazduh.
Transplantat
Tkivo uzeto s jednog dela tela i stavljeno na drugi deo tela; kalem, usad.
Transverzalan
Poprečan; pod pravim uglovima u odnosu na longitudinalnu osu tela.
Transverzalan kolon
Poprečno debelo crevo, deo debelog creva koje leži poprečno u gornjem delu trbušne duplje.
Trapezijus
Mišić, veliki mišić koji polazi od potiljka glave i vratnog dela kičmenog stuba kao i grudnog koša, a pruža se sve do ključne kosti i lopatice.
Trauma
Povreda.
Tremor
Trešenje šake, ruke, noge ili glave zbog mišićnog podrhtavanja.
Trepanacija
Operacija kojom se stvara na kostima lobanje otvor u obliku metalnog novčića.
Trepidacija
Zabrinutost; strah, prezanje.
Triceps
Troglavi mišić zadnje strane nadlaktice, koji se pruža do lakta.
Trifacijalni nerv
Trigeminalni, trostruki živac.
Trigeminalna neuralgija
Neuritis trigeminalnog (petog lobanjskog) živca, karakteriše se žestokim bolom u licu koji se javlja u iznenadnim paroksizmima. Bolan tik.
Trigeminalni nerv
Peti lobanjski živac koji snabdeva ograncima (tri) lice i vilice.
Trigonum
Trouglasti deo koji se nalazi na bazi mokraćne bešike.
Trihijazis
Oboljenje trepavica očiju koje nadražuje očnu jabučicu; takođe nenormalno stanje u predelu čmara prouzrokovano nadražajem dlaka u tom predelu.
Trihinoza
Parazitamo oboljenje koje zahvata mišiće, a dovodi do muke, povraćanja, vrtoglavice i dijareje. Prouzrokovano je unošenjem u organizam zagađene šunke ili svinjskog mesa.
Trihobezoar
Lopta dlake u želucu ili crevima usled gutanja sopstvene dlake.
Trihofagija
Jedenje dlaka.
Trihofitoza
Gljivična infekcija dlake; često se događa na poglavini kod dece.
Trihomonas vaginitis
Zapaljenje vagine prouzrokovano infekcijom koju izaziva trichomonas vaginalis.
Trihurijazis
Infestacija valjkastim crvima.
Trijada
Kombinacija tri simptoma ili znaka koji sačinjavaju dijagnozu neke bolesti.
Trikuspidan
Onaj što poseduje tri zaliska, kao što je trikuspidna valvula srca.
Tril
Vibracija koja se oseća kada lekar ruku kojom ispituje postavi iznad srčanog predela te se pri tom oseća šum koji postoji.
Trimestralan
Trimestralan, period od tri meseca.
Tripanozoma
Jedan parazit koji prouzrokuje Šagasovu bolest. Ova bolest se prenosi ujedom buva.
Triplet
Trojke, jedno od troje dece rođene istovremeno.
Tripsin
Enzim koji se nalazi u crevima, a funkcija mu je da vari proteine.
Trizmus
Bolni stalni grč mišića za žvakanje; škripanje zubima.
Trofičan
Odnosi se na ishranu.
Trohleami nerv
četvrti lobanjski živac koji snabdeva ograncima mišiće koji se pružaju ka spoljnjem gornjem delu očne jabučice.
Trombendarterektomija
To je operacija na sklerotičnoj (očvrsloj) arteriji koja se otvara da bi se unutrašnji sloj izvadio i tako poboljšala cirkulacija krvi kroz arteriju.
Trombin
Hemijski enzim koji postaje aktivan kada krv isteče iz krvnih sudova. Trombin je neophodan za zgrušavanje krvi.
Tromboangitis obliterans
Birgerova bolest. Hronično inflamatomo oboljenje arterija i vena; ponekada dovodi do gangrene delova donjih ekstremiteta.
Trombocit
Krvna pločica.
Trombociti
Proizvode se u koštenoj srži i predstavljaju ćelije koje služe za saniranje povreda formikranjem ugrušaka kako bi se sprečio gubitak krvi.
Trombocitopenična purpura
Generalizovano oboljenje udruženo sa krvarenjem pod kožom, poremećenim zgrušavanjem krvi i nedostatkom krvnih ploćica. Većina slučajeva se može lečiti hirurškim uklanjanjem slezine.
Trombocitoza
Preterani broj krvnih pločica.
Tromboflebitis
Zapaljenje vene sa formiranjem krvnog ugruška.
Trombokinaza
Hemijsko jedinjenje koje se nalazi u krvi i koje je neophodno za formiranje trombina.
Tromboliza
Rastvaranje krvnog ugruška.
Trombopenija
Smanjenje broja krvnih pločica, trombocita.
Tromboza
Formiranje ugruška.
Trombozirati
Zgrušati.
Trombus
Ugrušak krvi.
Tropska frambezija
Tropska infekcija prouzrokovana klicom koja podseća na klicu izazivača sifilisa. Međutim, to nikako nije venerično oboljenje.
Trovanje
Toksično stanje prouzrokovano bakterijama, lekovima, medicinskim postupcima, pokvarenom hranom, ujedima i drugim agensima. Trovanje hranom, poremećaj rada creva prouzrokovan toksinima ili bakterijama koje su se nalazile u unetoj hrani. (rovarye olovom, obljenje, trovanje, koje…
Trovanje hranom
Trovanje hranom; nemedicinski termin za gastroenteritis koji je prouzrokovan uzimanjem pokvarene hrane.
Trube, Eustahijeve
Slušne trube ili tube.
Trudnoća
Stanje u kome se unutar majčinog tela začinje i razvija dete.
Trudnoća, abdominalna
Trudnoća u kojoj se embrion razvija unutar trbušne duplje, a ne u materici.
Trudnoća, ektopična
Stanje u kome se embrion razvija van materice, u Falopijevim tubama, jajovodima. Trudnoća koja se odvija u Falopijevoj tubi, jajovodu.
Trudnoća, ovarijalna
Trudnća koja se odvija unutar jajnika.
Trudnoća, tubama
Trudnoća koja se odvija u Falopijevim tubama, jajovodima.
Trudnoća, vanmaterična
Trudnoća koja nije u materici.
Tuberkul
Zapaljenska reakcija prouzrokovana klicom tuberkuloze.
Tuberkul, Darvinov
Malo izbočenje hrskavice koje je smešteno u gornjem delu spoljnjeg uha.
Tuberkulinski test
Kožna proba kojom se određuje prisustvo tuberkuloznih klica u organizmu.
Tuberkuloza
Bilo koja infekcija prouzrokovana tuberkuloznim bacilom. Ova infekcija se može lokalizovati u plućima ili u bilo kom drugom organu tela.
Tuberkuloza, aktivna
Tuberkuloza s ispoijenom pojavom određenih simptoma.
Tuberkuloza, bovina
Vrsta tuberkuloze koja se sreće kod stoke.
Tuberkuloza, diseminovana
Oblik tuberkuloze gde je klica raširena po celom organizmu.
Tuberkuloza, ekstrapulmonalna
Tuberkuloza koja se javlja van pluća.
Tuberkuloza, inaktivna
Tuberkuloza koja je zalečena i koja ne prouzrokuje nikakve simptome.
Tuberkuloza, primama
Primoinfekcija, prva infekcija; gotovo uvek se javlja u detirgstvu.
Tuberkuloza, ptičja
Tj. živinska vrsta tuberkuloze koja se sreće kod ptica.
Tuberkuloza, smirena
Bolest koja je jednom bila aktivna, ali je zatim dovedena u stanje kada se u potpunosti kontroliše.
Tubul
Mala cev, tuba.
Tularemija
Opasno infektivno oboljenje prouzrokovano dodirom sa zaraženim zečevima i glodarima.
Tumefakcija
Otok, naduvenost.
Tumiket
Aparat za kontrolisanje krvarenja.
Tumor
Otok; novotvorevina.
Tumor ostrvskih ćelija
Tumor koji raste u okviru ćelija pankreasa koje luče insulin (Langerhansova ostrvca).
Tunika vaginalis
Pokrovna membrana testisa.
Turbidan
Zamagljen, magličast, zamućen.
Tuširanje
čišćenje vaginalnog kanala upotrebom brizgalice i mlaza vode; dodirivanje, premazivanje lekom.
Tusis
Kašalj.

u

Ubodna rana
Bilo koja rana načinjena nekim zašiljenim predmetom.
Ubosti, incidirati
Napraviti inciziju.
Ubrizgavanje
Uobičajeni izraz koji označava injekciju ili inokulaciju.
Ud
Ruka ili noga; ekstremitet; polni, penis.
Udar, apopleksija
Iznenadno prskanje (ruptura) ili zgrušavanje krvi unutar nekog krvnog suda mozga. Može dovesti do nesvesnog stanja, delimične paralize i u nekm slučajevima i do smrti.
Udlaga
Potpora za povređeni ekstremitet ili neki drugi deo tela.
Udlaga T
Udlaga koja se primenjuje na gornji deo leđa u slučajevima preloma ključnih kostiju.
Udlaga, u obliku aviona
Udlaga namenjena da ruku drži uzdignutu i odmaknutu od tela.
Udna navlaka
Koža iznad glave penisa; prepucijum.
Ugljeni hidrat
Jedna od tri osnovne grupe hranljivih neophodnih materija, šećer ili štirak, skrob.
Ugljeni hidrati
Sadrže ih biljne namirnice i sadrže šećer iz skroba. Obradjeni rafinisani ugljeni hidrati brzo se razgradjuju dok se složeni ugljeni hidrati duže razgradjuju i nalaze se isključivo u integralnim žitaricama.
Uho spoljašnje
Ušna školjka i kanal koji vodi do bubne opne.
Uho srednje
Slušne koščice (inkus – nakovanj, stapes- -uzengija i maleus – čekić),
Uho unutrašnje
Deo koji sadrži ušne organe, uključujući tu i slušni živac i organ koji kontroliše ravotežu.
Ulceracija
Zagnojavanje, izbijanje čira.
Ulcerativni kolitis
Specifičan oblik kolitisa, po prirodi hroničan, udružen s krvavim dijarejama, anemijom i ulceracijama u debelom crevu.
Ulkna, lakatna kost
Duga kost smeštena s unutrašnje strane podlaktice.
Ulkus
Odsustvo normalnog pokrovnog sloja ćelija u telu ili na površini mukozne membrane sluzokože; čir, grizlica.
Ulkus duodenalni
čir, grizlica dvanaestopalačnog creva.
Ulkus peptični
Ulkus (čir) koji se javlja u jednjaku, želucu ili dvanaestopalačnom crevu.
Ulkus, trofični
Ulkus prouzrokovan nedostatkom adekvatne cirkulacije u nekom delu tela.
Umbilektomija
Hirurško uklanjanje pupka.
Umbilikus
Pupak.
Ungventum
Mast.
Unija
Zaceljenje tkiva; spajanje, zarastanje prelomljenih kostiju.
Unilateralan
Odnosi se na jednu stranu tela.
Unilokularan
Odnosi se na jednu šupljinu, jedan džep, kao što je apsces koji ima samo jednu duplju.
Urahus
Struktura koja se viđa kod embriona, a proteže se od bešike do pupka. Normalno, ova struktura podleže fibrozi i iščezava do vremena rođenja.
Urea
Jedinjenje koje sadrži ugljenik, a nalazi se normalno u krvi i mokraći.
Uremija
Trovanje ureom usled njenog povećanja u krvi, najćešće prouzrokovano nesposobnošću bubrega da eliminiše raspadne produkte iz organizma.
Ureter
Mokraćovod, cev koja vodi od bubrega do mokraćne bešike (ima dva uretera).
Uretra
Kanal koji vodi od mokraćne bešike do izlaska iz organizma.
Uretritis
Zapaljenje uretre.
Uretroplastika
Plastična operacija koja se izvodi na uretri, kao što je slučaj kod hipospadije ili epispadije.
Urgencija
Učestani nagon za mokrenjem.
Urin
Mokraća, tečnost koja se izlučuje radom bubrega.
Urobilin
žučni pigmenti koji se izlučuju mokraćom.
Urogenitalni
Odnosi se na mokraćne i polne organe.
Urogenitalni organi
Predstavlja sistem organa koji imaju dvojaku ulogu i to izlučivanje tečnih produkata iz organizma i polnu funkciju.
Urografija
Snimak mokraćnog sistema načinjen rendgenskim zracima.
Urolog
Lekar koji se specijalizovao za oboljenje urogenitalnog sistema.
Urtikarija
Koprivnjača; alergijsko stanje kože koje se karakteriše stvaranjem velikih bubuljica (papulica) ili površina koje svrbe.
Ušna duplja
Eustahijeve trube koje vode ka ždrelu i ćelije mastoidnog nastavka, mastoidne kosti.
Utega
Bandaž, potpornik, nosi se da bi sprečio pojavu kile, hernije.
Uterino
Odnosi se na uterus (matericu).
Uterus
Materica, ženski polni organ u kome se razvija embrion.
Uvea
Deo oka koji sadrži dužicu i krvne sudove.
Uvula
Resica, deo tkiva u obliku kupe koji visi sa mekog nepca u zadnjem delu usta.
Uvulektomija
Hirurško otklanjanje produžene resice.
Uvulitis
Zapaljenje resice.

v

Vagalni, vagusni
Odnosi se na vagusni nerv, najveći živac u čovečjem organizmu, viva usni nerv.
Vagina, usmina
ženski kanal obložen sluzokožom između grlića materice i vulve. Kroz nju izlazi plod pri porođaju.
Vaginitis
Zapaljenje vagine.
Vagotomija
Presecanje vagusnog živca. Ova se operacija ponekada izvodi da bi se ublažili simptomi nekoga ulkusa, čira, i smanjila količina kiseline koju luči želudac.
Vagusni nerv
Deseti lobanjski živac koji snabdeva ograncima srce, pluća i abdominalne organe, upravljajući njihovim radom.
Vajlova bolest
žutica koju prouzrokuje spiroheta, a prenose pacovi (preko vode zagađene njihovom mokraćom).
Vakcina
Ubijeni ili znatno oslabljeni mikroorganizmi, bakterije ili virusi, u rastvoru; cepivo u cilju zaštite od bolesti; materija za cepljenje.
Vakcina A. B.
Takođe se naziva i tripla vakcina. Ona štiti protiv tifusa, paratifusa A i paratifusa B.
Vakcina protiv groznice stenovitih planina
Vakcina koja se sprema od zaraženih pregljeva koji prouzrokuju ovo oboljenje.
Vakcina protiv kolere
Vakcina koja štiti protiv kolere.
Vakcina protiv pertusisa
Vakcina protiv velikog kašlja.
Vakcina protiv poliomielitisa
Vakcina koja štiti protiv dečje paralize.
Vakcina protiv rabijesa
Vakcina koja se daje u nizu doza u toku perioda od dve do tri nedelje radi zaštite od rabijesa, hidrofobije ili besnila.
Vakcina protiv velikih boginja
Vakcina koja sprečava velike boginje. Ona se priprema od materijala dobijenog od osoba zaraženih kravljim boginjama.
Vakcina, autogena
Vakcina pripremljena od bakterija koje se nalaze u pacijentovom orgnizmu.
Vakcina, BCG
Vakcina, BCG, vakcina koja štiti protiv tuberkuloze (be-se-že).
Vakcina, multivalentna
Vakcina koja sadrži niz različitih tipova bakterija da bi istovremeno zaštitila protiv niza različitih patoloških stanja.
Vakcina, polivalentna
Vakcina polivalentna, vakcina načinjena od niza različitih grupa istih bakterija.
Vakcina, Salkova
Vakcina koja štiti protiv dečje paralize; daje se putem injekcija.
Vakcina, Sejbinova
Oralna vakcina koja se daje radi sprečavanja oboljenja od dečje paralize.
Vakcina, stafilokokna
Vakcina koja se priprema od ubijenih klica stafilokoka.
Vakcina, tifusna
Vakcina protiv tifusa.
Vakcinacija
Zaštitno cepljenje.
Vakcinija
Virusno oboljenje stoke koje, kada se prenese na čoveka, dovodi do stvaranja imuniteta na velike boginje.
Vakcinisati
Cepiti protiv neke bolesti.
Valgus
Položaj u kome se stopalo krivi put spolja.
Valjkaste gliste
Vrsta gliste koja nekada nastanjuje crevni trakt, askaris.
Valvula
Anatomski nabor, zalistak u nekom organu (srcu, crevu) ili krvnom sudu koji sprečava da se sadržaj koji teče vrati u suprotnom pravcu, tako da može samo da se kreće u jednom smeru.
Valvula, aortna
Valvula smeštena u levoj srčanoj komori.
Valvula, bikuspidna
Mitralna valvula, leži između leve pretkomore i leve komore.
Valvula, Hjustonova
Nabori u sluzokoži rektuma.
Valvula, Ileocekalna
Zalisak smešten između kraja tankog creva i početka debelog creva.
Valvula, Mitralna
Bikuspidna valvula između leve pretkomore i leve komore.
Valvula, Pilorična
Nabor sluzokože između krajnjeg dela želuca i početka dvanaestopalačnog creva.
Valvula, pulmonalna
Srčana valvula smeštena na izlasku iz desne komore.
Valvula, trikuspidna
Srčana valvula smeštena između desne pretkomore i desne komore.
Valvulotomija
Hirurško prosecanje srčane valvule da bi se smanjila konstrikcija (suženje zalistaka).
Vanadijum
Stabilizuje šećer u krvi i tako potpomaže da se bolje apsorbuje u ćelijama.
Varičele
Ovčje boginje, vodene boginje, kozice, zarazno, kontagiozno virusno oboljenje koje se karakteriše erupcijama po telu nalik na boginje.
Varices
Proširene vene.
Varikokela
Proširene vene duž spermne vrpce i mošnica.
Varikozne vene
Uvećane, dilatirane vene čiji su zalisci oštećeni.
Variks
Varikozna vena.
Variola vera
Velike boginje.
Vartonov kanal
Cev koja vodi od submaksilarne žlezde ka ustima. Ovim kanalom se transportuje pljuvačka.
Varus
Položaj u kome je stopalo okrenuto prema unutra.
Vasermanov test
Reakcija krvnog seruma kojim se otkriva sifilis.
Vaskularni sistem
Sistem krvnih sudova.
Vaz deferens
Semena vrpca kojom se prenose spermatozoidi, sperma, iz testisa do semenih vazomotorni mehanizam, mehanizam koji reguliše kontrakciju ili dilataciju (širenje i skupljanje) krvnih sudova.
Vazdušna embolija
Stanje kada vazduh dospe u krvni sud i krvnom strujom bude ponešen u druge delove tela.
Vazodepresor
Preparat koji snižava krvni pritisak. Vazodilatacija, dilatacija ili proširenje krvnih sudova.
Vazodilatacija
Dilatacija ili proširenje krvnih sudova.
Vazokonstrikcija
Sužavanje i kontrakcija krvnih sudova.
Vazomotorni mehanizam
Mehanizam koji reguliše kontrakciju ili dilataciju (širenje i skupljanje) krvnih sudova.
Vazopresor
Preparat, lek koji prouzrokuje konstrikciju, suženje krvnih sudova i na taj način podiže krvni pritisak.
Vazospazam
Sužavanje ili konstrikcija nekog krvnog suda zbog spazma (grča).
Vegetativni nervni sistem
Autonomni nervni sistem, nevoljni.
Vehikulum
Materija, obično tečna, koja se upotrebljava kao nosilac masa za nekul aktivnu supstancu, lek.
Velike boginje, variola vera
Veoma zarazno oboljenje koje teži da se javi u epidemičnoj formi. Ono se karakteriše kožnim promenama, visokom temperaturom i žestokom toksemijom.
Veliki kašalj, pertusis
Infektivno oboljenje koje traje nekoliko nedelja, a karakteriše se paroksizmima žestokog kašlja i šištavim zvukom prilikom dubokog disanja.
Veliki mozak
Vidi cerebrum.
Vena kava, donja
Velika šuplja vena u abdomenu koja dovodi neprečišćenu krv u desnu pretkomoru srca iz struktura i organa smeštenih ispod dijafragme.
Vena kava, gornja
Velika šuplja vena iznad srca koja dovodi krv iz glave, vrata i gornjih ekstremiteta u srce.
Vena porta
Velika vena koja dovodi krv iz organa za varenje u jetru, portalna vena.
Vene
Krvni sudovi koji transportuju krv iz tkiva vraćajući je u srce.
Vene safene
Veliki sistem vena u nogama, potkolenicama i natkolenicama koje odvode krv iz površnih tkiva donjih udova.
Venepunkcija, ubadanje
Stavljanje igle u neku venu.
Venerična bolest
Polno oboljenje stečeno kroz seksualno opštenje sa zaraženima od sifilisa ili gonoreje.
Venesekcija
Uklanjanje krvi iz neke vene (puštanje krvi).
Venogram
Rendgenski snimak vena.
Venostaza
Prekid cirkulacije krvi kroz neku venu.
Vensanova angina
Ulceracije u ustima i ždrelu udružene sa visokom temperaturom i toksičnim znacima, rovovska usta.
Ventilacija
Snabdevanje pluća kiseonikom.
Ventralan
Odnosi se na prednji, trbušni deo tela.
Ventrikularna fibrilacija
Nepravilnost srčanog rada koja potiče iz komora.
Ventrikularni septum
Defekt, nenormalni otvor između leve i desne komore srca.
Ventrikulografija
Metod kojim se prikazuju komore mozga pomoću x-zraka.
Ventrikulus
šupljina ili džep, kao što je na primer šupljina komore srca.
Venula
Mala vena.
Vermifugan
Lek koji se upotrebljava da uništi gliste u intestinalnom traktu.
Vertebra
Pršljenovi koji sačinjavaju kičmeni stub.
Verteks
Vrh lobanje.
Vertigo
Vrtoglavica.
Veruka
Bradavica, naročito na oku; preteran rast kože na jednom ograničenom prostoru.
Verzija
Promene položaja fetusa u materici pre porođaja. Veštačko disanje, proces uspostavljanja disanja kod osobe koja je prestala da diše.
Veštačko osemenjivanje
Procedura kojom lekar uzima žive spermatozoide muža ili davaoca i stavlja ih putem injekcije na ulaz grlića materice.
Veze
Vezivne trake i opne koje vezuju međusobno kosti u zglobu.
Vezika
Mehur, bešika, naročito mokraćna.
Vezikacija
Formiranje, stvaranje mehurića.
Vezikalno
Odnosi se na mokraćnu bešiku.
Vezikula
Mali mehur; takođe mali kontejner nalik na vreću, kao što su semene kesice, koje čuvaju semenu tečnost.
Vezivno tkivo
Tkivo koje pokesica.
Vibrise
Dlačice u nosnim šupljinama.
Vilice
Kosti koje sačinjavaju usta. Gornja vilica je maksila; donja vilica se naziva mandibula.
Vilmov tumor
Maligni tumor bubrega, viđa se kod dece.
Vilus
Resica, izraslina tkiva nalik na nožicu, a potiče sa mukozne membrane.
Viosterol
Vitamin D.
Viremija
Infekcija cirkulišuće krvi virusom.
Virilan
Po izgledu muškog pola.
Virilizam
Ovaj termin se odnosi na pseudohermafrodita koji je zapravo žena, ali sa spoljnim genitalijama koje poseduju karakteristike muških polnih organa.
Virsungov kanal
Kanal koji vodi iz pankreasa do creva.
Virulentan
Sposoban da prouzrokuje oboljenje, štetna, patogena klica.
Virus
Mikroorganizam koji izaziva infekcije uglavnom koristi žive ćelije za razmnoževanje što izaziva različite bolesti. Virusne bolesti su prehlada, grip, herpes itd.
Virusologija
Nauka koja se bavi oboljenjima što ih prouzrokuju virusi.
Viscera
Unutrašnji organi, kao što su oni koji su smešteni u grudima ili abdomenu.
Visinska bolest
Bolest koju karakterišu vrtoglavica i otežano disanje, kratak dah, zamor; nastaje dolaskom na velike visine. Javlja se prilikom putovanja avionom na velikim visinama ili alpinističkim usponima bez odgovarajućih uređaja za izjednačavanje pritiska.
Viskoznost
Takav kvalitet materije koja je gusta i lepljiva i može da menja svoj oblik.
Viskus
Bilo koji unutrašnji organ.
Vitalan
životni, koji se tiče života; živ, sposoban za život.
Vitamin
Organsko ili hemijsko jedinjenje koje se nalazi u različitim hranljivim materijama, a bitno je, neophodno za održavanje normalnog života (vidi nedostatak vitamina…)
Vitamini
Materije koje organizam koristi za normalno funkcionisanje. Vitamine moramo da unosimo kroz ishranu i delimo ih u rastvorljive u vodi kao što su b i c i organizam ih ne skladišti. Vitamini koji su rastvorljivi u mastima, kao što su a, e, d i k i organizam ih može skladištiti u masno tkivo.vitamin d se dobija izlaganjem kože suncu dok vitamin k proizvode crevne bakterije. Neravnoteža vitamina u organizmu može dovesti do bolesti.
Vitelinski kanal
Primitivni deo embriona u razvoju koji će kasnije formirati pupčanu vrpcu.
Vitelusna kesa
žumančana kesa, primarna kesa u embrionima, koja traje samo za vreme ranih stadijuma razvoja. Rane krvne ćelije se formiraju u žumančanoj kesi.
Vitiligo
Stanje kože koje se karakteriše mestimičnim gubitkom pigmenta.
Vlakna
Predstavljaju nesvarljiv deo biljaka i doprinose boljem funkcionisanju organa za varenje. Postoje rastvorljiva koja se nalaze u mahunarkama i nerastvorljiva koja se nalaze u integralnim žitaricama.
Vlakno
Tkivo nalik na konac, vlakno ili struktura građena od takvih vlakana.
Vodena ravnoteža
Mehanizam pomoću koga se održava ravnoteža između količine tečnosti koja se unosi u organizam i količine tečnosti koja se izbacuje.
Volaran
Odnosi se na dlan ili taban, odnosno na njihove površine.
Volatilna
Materija koja se lako pretvara u paru.
Volfov kanal
Prvobitni kanal bubrega u embrionu iz koga će se kasnije formirati ureter.
Volvulus
Uvrtanje creva, ponekada dovodi do gangrene.
Vomitirati
Povraćati, izbaciti kroz usta sadržaj želuca.
Vomitiv
Sredstvo za izazivanje povraćanja.
Vrat
Deo tela koji se nalazi između glave i grudnog koša.
Vreća
Anatomski izraz koji označava neko izbočenje, džep, kesu.
Vreme cirkulacije
Brzina kojom krv teče.
Vreme reakcije
Period koji protekne između nekog stimulusa, nadražaja i odgovora na njega.
Vreme zgrušavanja
Period vremena koji je potreban da bi krv koagulisala.
Vulva
Spoljni ženski polni organi, uključujući velike i male usne, klitoris i otvor vagine.
Vulvo-vaginitis
Zapaljenje kako vulve tako i vagine.

x

X-hromozom
Polni hromozom ili dvadeset treći hromozom. Kada muška polna ćelija, spermatozoid, sadrži X-hromozom i oplodi jajnu ćeliju, rezultat oplođenja će biti devojčica.
X-zraci
Rendgenski zraci, svetlosni zraci kratkih talasa koji se putem električnog generatora propuštaju kroz staklenu vakuumsku cev. Takvi zraci su u stanju da prodru kroz tkiva tela.

y

Y-hromozom
Polni hromozom koji se nalazi u približno jednoj polovini muških polnih ćelija, spermatozoida. Kada spermatozoid sadrži Y-polni hromozom i oplodi jajnu ćeliju, rezultat oplođenja će biti dečak.

z

Z-plastika
Operativna procedura kojom se uklanjaju kožni ožiljci i konktrakture kože.
Začeće
Trudnoća.
Zakržljalost
Prestanak rašćenja, mali rast.
Zamuckivati
Govoriti isprekidano; tepati.
Zanoktica
Deo labave kože smešten u blizini osnove nokatne ploče.
Zapremina krvi
Količina krvi koja cirkuliše kroz krvne sudove.
Zaraza
širenje neke bolesti od jedne osobe na drugu.
Zarubljen
Skraćen, zaobljen.
Zasićen
Sadrži onoliko tečnih ili gasovitih materija rastvorenih u nekom rastvoru koliko taj rastvor može da primi.
Zatkoleni mišići
Mišići koji se nalaze na zadnjoj strani butine.
Zatvorena manipulacija
Nameštanje frakture neke kosti putem manipulacije, bez hiruške intervencije.
Zavist za penisom
U psihoanalizi, zavist ženskog deteta za organom koji joj nedostaje.
Zavod za transfuziju
Medicinska ustanova koja prikuplja krv datu od strane davalaca i čuva je i priprema da bi bila na raspolaganju u svakom trenutku kada je potrebna transfuzija; postoje i stanice za transfuziju.
Zavoj
Gaze, komprese i drugi materijal koji se upotrebljava da bi se zaštitila neka rana.
Završetak nerva
Mesto na kome nervna ćelija ulazi u tkivo, organ koji snabdeva svojim završecima.
Završni organ
Kraj nekog nervnog vlakna i mesto gde ono ulazi u kožu, mišiće ili druge strukture.
Zdravlje
Duhovna, telesna i socijalna uravnoteženost.
Zečja usna
Urođena deformacija u kojoj postoji rascep gornje usne.
Zglob
Mesto gde se sustiču dve ili više susednih kostiju.
Zglobni miševi
Slobodna, kalcifikovana telašca koja se nalaze u nekom zglobu.
Zigomatična kost
Kost obraza, jabučna, jagodična kost.
Zigot
Termin koji se odnosi na oplođeno jaje pre no što dođe do njegove podele i umnožavanja.
Znak
Objektivni nalaz u nekoj bolesti.
Znak fontanele
Ispupčavanje otvora na lobanji kod novorođenčadi koje se viđa kod meningitisa ili u stanjima u kojima je pritisak unutar lobanje povećan.
Znak jagode
Znak koji se viđa na detetu od rođenja, prouzrokovan dilatiranim krvnim sudovima u koži.
Znak, Kemigov
U slučajevima meningitisa, bol i otpor na pokušaje da se u potpunosti ispruži koleno kada je butina savijena.
Znak, Komplikov
Sitne, beličaste mrlje u ustima koje se vide dan ili dva pre pojave ospe na koži u toku malih boginja.
Znak, Makbumejev
Kod apendicitisa, zapaljenja crvuljka, bol i osetljivost, kao i mišićni spazam iznad crvuljka u donjem desnom delu trbušne duplje.
Zrelost
Potpun razvoj.
Zub, bikuspidan
Premolaran zub, pre kutnjaka.
Zub, impaktiran
Zub koji leži koso u desnima.
Zub, mlečni
Dečji zub.
Zub, molar
Kutnjak.
Zub, očnjak
Jedan od dva oštra, zašiljena zuba sa svake strane od prednja četiri sekutića.
Zub, premolar
Prednji kutnjak.
Zub, sekutić
Jedan od prednja četiri zuba na gornjoj i donjoj vilici.
Zub, umnjak
Zadnji kutnjak; obično se ne razvija, ne izbija dok se ne završi adolescentni period.
Zubi incizivi
Prednji zubi, sekutići.

Ž

Žbica
Radijus.
Žila
Tetiva; krvni sud.
Živa
Hemijski element koji se koristi u medicini kao lek kada se kombinuje sa drugim materijama.
Živa, amonijačna so
Lekovita mast koja se upotrebljava za lečenje različitih kožnih oboljenja.
Živac
Vidi nerv.
Živin hlorid
Rastvor koji se upotrebljava za ubijanje klica.
Žlezda
Organ koji proizvodi hemijska jedinjenja koja će se iskoristiti bilo gde u čovečjem telu (loj, znoj, sluz, pljuvačku, mleko, hormone i sl).
Žlezdana groznica
Infektivna mononukleoza; subakutna infektivna bolest koja se karakteriše zapaljenjem ždrela, slabošću, uvećanjem žlezda i apatičnom krvnom slikom, a ponekad i žuticom.
Žlezde bez izvodnih kanala
Endrokrine žlezde, žlezde sa unutrašnjim lučenjem kao što su hipofiza, nadbubrežna žlezda, tireoidna žlezda, paratireoidna žlezda, testisi ili jajnici. Ove žlezde luče hormone direktno u krv, a ne putem izvodnih kanala.
Žuč
žuta tečnost koju jetra izlučuje u digestivni trakt. Ona pomaže pri varenju masti.
Žučna kesica
šupalj organ u obliku kruške u kome se čuva i koncentriše žuč, a smešten je ispod jetre.
Žučna kiselina
Kiselina koja se stvara iz žuči u jetri.
Žučno kamenje
Kamenčići koji se nalaze u žučnoj kesi.
Žulj
Zadebljanje kože na prstima, dlanovima, stopalima, ili na mestima dužeg trenja odnosno pritiska.
Žuta groznica
Akutna infektivna bolest prouzrokovana virusom koji prodire u telo preko ujeda zaraženog komarca. Ova bolest se karakteriše jezom i drhtavicom, povišenom temperaturom, grčevima i bolovima, žuticom, povraćanjem i krvarenjem iz mukoznih membrana. Često…
Žutica
žuta obojenost kože i očne jabučice, prouzrokovana prisustvom žučnih pigmenata u krvi.
Žutica zbog homolognog seruma
Zapaljenje jetre (hepatitis), koje nastaje kao posledica transfuzije krvi ili ubrizgavanja plazme, ili izvesnih injekcija seruma.
Žutica, opstruktivna
žutica koja je prouzrokovana blokiranjem isticanja žuči iz žučnih puteva u creva.
Žvale
Angulus infekciozus, oboljenje koje se karakteriše pucanjem kože u uglovima usana, a smatra se da je posledica nedostatka pre svega vitamina B.
 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

Video o štetnom zračenju

Proizvodi

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.