Zenergija

Biogen

2. Regionalna konferencija o nejonizujućim zračenjima

SEENIRPA (Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja)

medici.com - Mozaik medicinskih komunikacija - LOGORazličite kulture, različiti jezici, naravi, običaji…ali ljudi su uvek i na svim stranama sveta ISTI! Oni su samo ljudi! I deca su samo deca! Ne postoji razlika, osim one koju smo samo sociološkim, ekonomskim, društvenim i nažalost, nekim interesnim podelama načinili. Počev od religije, verovanja, preko običaja, pa do odnosa prema istim stvarima i istim pojavama, voljom evolucije ili Boga…ali elektromagnetska zračenja ne prepoznaju, ona deluju bez obzira na boju kože, veru, političko opredeljenje, nacionalnu, rodnu ili bilo koju pripadnost. Nije zagađenje životne sredine samo ono što možemo golim okom videti! Postoje, ali i te kako postoje, i zagađenja koja se niti našim očima mogu videti, niti našim čulima osetiti.

Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja

Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna agencija za proučavanje tumora, upozoravaju da se oblasti nejonizujućeg elektromagnetskog zračenja mnogo više treba posvetiti pažnje i mnogo više uključiti javnost u tu problematiku, s obzirom na to da je naša budućnost i budućnost naše dece usmerena na još širu primenu uređaja sa jakim elektromagnetskim zračenjem, te da su zdravstveni rizici time višestruko povećani. Nezavisni stručnjaci i naučnici, dakle oni koji nisu pali pod uticaj velikih lobija teleoperatera i proizvođača mobilnih aparata, došli su do pouzdanih podataka da nije samo moguće, već i verovatno, da su ova zračenja sa visokim zdravstvenim rizikom te su i svrstana u II B-grupu mogućih izazivača tumora kod ljudi. DIJALOG - RAZGOVOR – SARADNJA... zaboravljene su kategorije! Pokrenuli smo ozbiljno pitanje uključivanja javnosti, ovoga puta one javnosti koja treba da bude svesna i odlučna! Javnost koju ne predstavljaju oni plaćenici koji nam govore da je sve u redu sve dok ne bude kasno, a onda bez imalo stida izgovor nalaze u „neobaveštenosti“ i „neinformisanosti“. Kao i u životu uopšte, tako i u sferi zagađenja i zaštite životne sredine i očuvanja zdravlja čovekovog, bitno je ozbiljno čuti i shvatiti sve one koji na tu temu imaju nešto da kažu, kako bi se omogućilo stvaranje realne osnove za otvoren i konstruktivan dijalog. Dijalog svih strana...i operatera i distributera i istraživača i lekara, biologa i običnih ljudi, jer smo i MI i ONI pod istom kapom nebeskom i svi smo, svesno ili nesvesno, svojom voljom ili bez nje, izloženi delovanju veoma štetnih zračenja“, reči su gospodina Milana Rogulje, predsednika Udruženja BIOGEN Beograd, predsedavajućeg SEENIRPA, člana Srpskog  lekarskog društva i stručnog konsultanta u Zelenoj poslaničkoj grupi Narodne skupštine Republike Srbije, izgovorene na otvaranju DRUGE REGIONALNE KONFERENCIJE SEENIRPA O NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA, sa međunarodnim učešćem, održanoj u Moravskim Toplicama 30. i 31. marta 2017. godine.

A tamo, na severoistoku Slovenije, u bajkovitom Prekomurju, bogatstvom neokrnjene prirode, u sazvučju s termo-mineralnom vodom koja se pretače u dubinama, Moravske Toplice pružaju posebne uslove bitisanju čovekove i duše i tela. Blagotvorni učinci posebne, crne vode rasterećuju i najumornije telo te pune nemirnu i usplahirenu dušu novom energijom. Istorija Panonskih termi seže u davnu 1960. god. kada je južno od sela Moravci u Sloveniji tražena nafta. Ali umesto “crnoga zlata” iz dubine od 1.417metara, potekla je vruća, crna voda, temperature oko 72 stepena, blagotvorna za lečenje mnogih reumatskih i kožnih oboljenja, te je već 1962.godine nikao i prvi bazen. Leti, po prekomurskom nebu, u svoj svojoj krasoti kruže rode i gnezde se gotovo u svakom naselju u ovoj opštini. Ove krajeve svake godine preleću velike bele i sive čaplje, a u letnjim i jesenjim večerima i divlje patke. Obližnji brežuljci pod vinogradima mame goste na ugodnu i opuštajuću šetnju vinskim stazama gde je degustacija vrlo kvalitetnih i ukusnih vina jednostavno neizbežna. Oku vrlo ugodne su i savremeno uređene plantaže bresaka, jabuka, krušaka i trešanja. Opuštajuće i relaksirajuće su i biciklističke ture pored živopisnih obradivih polja, prostranih livada posutih bisernom rosom ili kraj senovitih krošnji malenih šuma kraj puta. Zato i nije slučajno da su baš Moravske Toplice otvorile svoje skute i domaćinski ugostile ove pregaoce, koji se istinski i nesebično zalažu i bore za čistije i zdravije životno okruženje kako za sebe i svoje potomstvo, tako i za ostatak sveta. Jer, u svakom trenutku smo izloženi različitim elektromagnetskim zračenjima.

SEENIRPA: South East Europ nonionizing radiation protection AllianceOna su sastavni deo prirode, naše životne i radne sredine i našega života. No, u određenim okolnostima mogu da budu štetna po naše psihomentalne i fi zičke sposobnosti, a mogu da uzrokuju i širok spektar oboljenja. Mogu biti jonizujuća i nejonizujuća. I dok jonizujuća zračenja, odnosno alfa, beta, gama i X-zraci, imaju razarajući uticaj na svet u kojem živimo, energija nejonizujućih zračenja ne može neposredno da promeni strukturu ćelija i molekula, pa je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, no ipak i velika, ako je konstantno prisutna i dugotrajna. Jedna od podela elektromagnetnih (EM) zračenja je i na kosmička, podzemna i tehnička, ali mogu biti i organska, mentalna (svaka naša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg), zračenje oblika, kristala...Kosmičko zračenje je prisutno na Zemlji od njenog postanka i podrazumeva zračenje X-zracima, gama zracima, UV i H zračenje, infracrveno zračenje...). Izvori ovih zračenja su crne rupe, a u najvećoj meri Sunce. Podzemno niskofrekventno zračenje je zračenje podzemnih voda, geoloških rascepa, zatvorenih šupljina, ruda... i može da bude veoma štetno za psihomentalno i fi zičko stanje čovekovog organizma, jer narušava Zemljinu prirodnu frekvenciju, neophodnu za sve normalne životne funkcije. Tehnička zračenja su niskofrekventna zračenja sa velikom dozom elektromagnetnog dejstva. Za njih je karakteristično prisustvo električnog napona koji je uzrok postojanja elektromagnetnih talasa. Izvori ovih zračenja su: distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata, pa u ovom trenutku, najveću pretnju zdravlju i dobrobiti čovečanstva i prirode predstavlja podmukli, sveprisutni a nevidljivi oblik “elektrozagađenja – elektrosmog“, koji je posledica ubrzanog tehnološkog razvoja. Ovo elekromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncentracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjenu telesnu i psihičku aktivnost - tipične simptome jednog elektrostresa.

Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po zdravlje čoveka čak i kada su u okviru dozvoljenih granica. Iskušenje pred kojim se savremeni čovek nalazi nije jednostavno i traži angažovanje celokupnog naučnoistraživačkog potencijala, društveno odgovornih institucija u zemlji, kao i povezivanje sa regionalnim centrima. Tim povodom, u Beogradu je 24. i 25. oktobra, 2016. godine, održana Prva regionalna konferencija”2B ili NE 2B – PANDORINA KUTIJA”, o biološkim efektima elektromagnetnih polja i elektromagnetnih zračenja – nejonizirajućih zračenja, sa međunarodnim učešćem, a u organizaciji udruženja BIOGEN, HUZEZ i ZEG. U završnom delu, predsednik UDRUŽENJA BIOGEN, Beograd Milan Rogulja, Republika Srbija, potpredsednica HUZEZ-a (Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja ) iz Zagreba Marja Čolak, Republika Hrvatska, i predsednik ZEG-a (Zveze ekoloških gibanj - Savez ekoloških pokreta) iz Ljubljane Karel Lipič, Republika Slovenija, potpisali su memorandum o saradnji na formiranju otvorene mreže saveza u oblasti zaštite građana od nejonizirajućeg zračenja. Strane su se dogovorile da se formira Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja - SEENIRPA, na engleskom : South East Europe nonionizing radiation protection Alliance, sa sedištem u Beogradu.

Osnivanjem SEENIRPA uspostavljeni su temelji novoj prekograničnoj saradnji na liniji Srbija – Hrvatska – Slovenija, sa ciljem zaštitite zdravlja i životne sredine građana od sve većeg prisustva izvora nejonizujuć ih zračenja. Do sada usvojeni standardi u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i šire, ne uvažavaju najnovije rezultate – zaključke istraživanja u biološkim naukama, kao i u oblasti javnozdravstvenih implikacija globalne izloženosti elektromagnetnim poljima iz izvora telekomunikacionih tehnologija te tehnologija upotrebe i prenosa električne energije. Stoga su udruženja BIOGEN, HUZEZ i ZEG, dogovorila formiranje mreže koja svojim vizijama, misijom, programskim ciljevima, programom i interesnom delatnošć u radi na zaštiti zdravlja i zaštite životne sredine od svih vrsta nejonizujuć eg zračenja. SEENIRPA je nezavisna nevladina otvorena mreža – organizacija koja se bavi proučavanjem uticaja nejonizujućeg zračenja, otvorena je za saradnju sa drugim udruženjima i pojedincima koji deluju u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine od nejonizujućeg zračenja. SEENIRPA ć e ustanoviti praksu redovnih sastanaka i konsultacija u cilju razmjene informacija i sticanja boljeg uvida u aktivnosti, kapacitete i resurse koje imaju udruženja koja čine savez, a koji mogu biti stavljeni u funkciju prilikom izrade izveštaja i prać enja postupanja po preporukama. U tom pravcu je u Moravskim Toplicama upriličena i ova DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA SEENIRPA O NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA, sa međunarodnim učešćem.

„Danas, kada govorim BIOGEN, HUZEZ, ZEGo o višestrukom povećanju nejonizujućeg zračenja, stiče se utisak da se teleoperateri utrkuju pa kažu „gde god nađeš zgodno mesto tu baznu stanicu posadi, a telekomunikacioni paketi su blagorodni, profit će da se nadogradi“. Ova parodija na divnu ekološku pesmicu našeg poznatog čika Jove Zmaja („gde god nađeš zgodno mesto tu DRVO posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi“), govori koliko je ugroženo naše postojanje i naš opstanak na ovoj planeti. Zato, gospodo iz Vlade, iz naučnoistraživačkog miljea, obratite pažnju, zagađenje nije samo ono što golim okom vidimo! Ovo koje ne vidimo, a koje i te kako postoji, mnogo je opasnije! Zato i jesmo ovde, jer sve što radimo, radimo za sve ljude, oni su nam bitni! Radimo i za nas, a naročito za i zbog naše dece! Jer životnu sredinu mi nismo nasledili, mi smo je samo pozajmili od naše dece i imamo posebnu obavezu, potrebu i nadasve iskonsku želju da im ostavimo koliko-toliko zdravu životnu sredinu“, kazao je gospodin Milan Rogulja, predsedavajući SEENIRPA u svom emotivnom i temperamentnom govoru, na otvaranju Konferencije u Moravskim Toplicama.

 

 

Preuzeto iz stručnog časopisa MEDICI.COM br. 80

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Info za e-Prodavnicu:

tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845
email:
info@zdrava-energija.com

 

Ekstrakt od kombuhePXD EKSTRAKT od kombuhe sadrži L-mlečnu kiselinu, jednu od najjačih antikancerogenih supstanci i glukoronsku kiselinu koja je glavni čistač krvi. Ovu kiselinu, koja se prirodno stvara u jetri, možemo naći jedino u kombuha-tečnosti. Proizvod je bogat vitaminima B1, B2, B6, C i nijacinom. Detaljnije >>>

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.