Zenergija

Biogen

5. Međunarodni kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne i integrativne medicine ”KATIM-VRBAS 2017”

PREPOZNAJ INFORMACIJU ZDRAVLJE - SA KOJIM ŽIVIMO ŽIVOTNA SREDINA - U KOJOJ ŽIVIMO UPOTREBI INFORMACIJU      

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da podržite 5. Međunarodni Kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne, i integrativne  medicine – KATIM – VRBAS 2017.

"5.MEĐUNARODNI KONGRES ”KATIM-VRBAS  20Centar za fizicku kulturu Vrbas17”  će se održati u Vrbasu 29. i 30. septembra 2017. godine, u Centru za fizičku kulturu “Drago Jovović”

Poseban pijetet 5.Međunarodnog kongresa KATIM –VRBAS 2017 biće u saradnji sa Medjunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine  - “Quanttes”  iz Beograda, R. Srbija.

Svečano otvaranje Kongresa je 29.septembra  2017. godine, u 10.00.časova u Svečanoj Sali CFK Vrbas.

Centralna tema Kongresa je medicina XXI veka, u svetlu individualizacije i personalizacije dijagnostike, terapije, rehabilitacije,  sveobuhvatne zdravstvene zaštite i budućeg razvoja integrativne medicine.  Kongres teži stvaranju pozitivne atmosfere za razemnu iskustava, sticanje novih saznaja i uspostavljanju regionalne saradnje , a radi bolje i produktivnije i kvalitetne saradnje istraživača, doktora medicine i drugih zdrfavstvenih radnika sa praktičarima metaoda tradicionalne medicine, alternativnim meo+tdama lečenja i/ili komplementrarnim metodama. Oraganizovanje ove konferencije koja je logični prethodnih godina zajednički organizovanih i održanih konferencija u Bosni i Herecegovini . Stimulaciji naučne razmene i promociji te stvarne integracije različitih grana medicine tebalo bi da obezbedii primarnu analizu relizovanih priprema u procesu realizacije Strategije WHO za razvijanje i uspostavljanje  sistema Integrativne medicinske zaštite (IMZ) do 2023.
 Cilj ovog međunarodnog naučnog događaja je iznalaženje mogućnosti platforme saradnje praktičara metoda TAIM i zdravstvenih ustanova kao temelj buduće IMZ i istraživanje budućih modela integracije i razvoja komplementarne medicine u regioanlnim, evropskim i međunarodnim zdravstvenim sistemima.

ORGANIZATORI KONGRESA SU:

-    Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
-    Centar Tradicionalne i Alternativne Medicine CTAM- Sarajevo; BiH
-    Centar za komplementarna i alternativna medicina “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija
-    Udružene BIOGEN Beograd, Srbija - Podružnica Udruženja BIOGEN za JUŽNO BAČKI OKRUG-Vrbas, R.Srbija-AP Vojvodina

SUORGANIZATOR 5.MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM:

-    Medjunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine  - Quanttes; Beograd; Srbija


SVRHA ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA 5. MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM-VRBAS 2017 je:

-    unapređenje saradnje zdravstvenih radnika konvencionalne i praktičara metoda tradicionalne medicine,
-    razmena iskustava, ideja i rezultata zdravstvenih radnika i praktičara metoda tradicionalne medicine;
-    informisanje i upoznavanje svih multidisciplinarnih profila praktičara sa rezultatima rada i praksom zakonom prizantih metoda;
-    promocija metoda, i kao jedan od osnovnih upozanvanje svih građana sa OTOVRENOM MOGUĆNOSTI I ZAKONSKIM PRAVOM ODABIRA METODA LEČENJA.

KOME JE NAMENJEN KONGRES:

-    Odgovrnim institucijama na Republičkom, Pokrajinskom , Regionalnom i Opštinskom nivou koji u svom radu objedinajvaju rad konvencionalne medicine;
-    Zaposlenim zdravstvenim radnicima u društvenoom i privatnom sektoru;
-    Svim zdravstvenim radnicima, svih profila zdravstvenog obrazovanja;
-    praktičarima metoda tradicionalne medicine;
-    stručnim i strukovnim Udruženjima zdravstenog profila;
-    NVO koje se Statutom i Programom svog rada bave razvojem i praktikovanjem metoda tradicionalne (alternativne, komplementarne, integrativne) medicine kao i zaštite životne sredine.

Komplementarna-Integrativna medicina, ili Sistem zdravstvene zaštite, mora da odogovri adekvatno na sve izazove savremenog tempa života i promena koje se javljaju ne samo u pripodi i kod čoveka, već i kod bolesti i bolesnih stanja.
Mnogo je novih oboljenja koje nam je donelo osavremenjavanje uslova i načina života, podizanje tempa - brzine življenja. Običan čovek sve manje vremena ima za sebe.
Pojam prevetivnog delovanja, blagovremenog ranog otkrivanja bolesti, uzroka… nameće svim zdravstvenim pregaocima (bilo da su iz konvencionalne-zvanične medicine bilo da su praktičari metoda alternativne tradicionalne medicine) obavezu  da razmenjujući iskusstva , međusobno se povezujući, izgrade sistem kompleksnog zbrinjavanja , u punom smsilu tih reči. Od prevetivnog do paliativnog zbrinjavanja najtežih oboljenj neophodna je aktivacija svih subjekata društva i izgradnja međusobnog poverenja.

Kako se gradi to poverenje?
Kako da praktičari ne nailaze na zid odbijanja i neprihvatanja?
Kako da se afirmiše INTEGRACIJA za rad boljeg zdravlja svih ljudi u regionu?
Kako osavremeniti i skratiti put za rešavanje zdravtvenih problema?
Kako sprečiti da ne bi morali da lečimo?
Za svaku bravu postoji ključ!
Za svaki problem postoji rešenje!
Bez uzroka-nema bolesti, manje rizika - više zdravlja!
Ako ne znam ja … znaš ti!


Ova pitanja  i ponuđeni odgovori treba da predstavljaju rešenost i čvst osnov  za pokretanje sinergije i saradnje svih metoda i multidisciplinarnom pristupu problemu. Na svim nivoima, upravo kroz tu saradnju, dobićemo neophodne preduslove na putu rešvanja svih problema savremenog čoveka, a ne samo zaštite i sanacije zdravlja  kada je ono narušeno, Aktivnom razmenom iskustava može se izdiferencirati i delovanje na uzroke sistemtaskog slabljenja sposobsnosti čoveka da se odupre mnogim rizicima po zdravlje koji potiču  iz životne sredine. “Tradicionalna medicina se ističe i kao način borbe protiv sve većeg broja hroničnih nezaraznih bolesti.” ( iz govora koji je održala dr Margaret Čan, generalni direktor WHO, na Međunarodnoj konferenciji o tradicionalnoj medicini za zemlje jugoistočne Azije. Nju Delhi, Indija, 12-14. februar 2013.)

 Tri su strateška sektora na kojima države u regionu, a i u svetu, teba da zasnivaju dalji rad na integrisanju sistema zdravstvene zaštite, a sve u cilju poboljšanja opšte slike zdravlja, i to:
 
1. izgradnja baze znanja koja bi omogućila aktivni menadžment KATIM kroz odovarajuću nacionalnu politiku koja razume i prepoznaje ulogu i potencijal KATIM.
2. povećanje sigurnosti kvaliteta, bezbednosti, adekvatne primene i efikasnosti T&CM regulacijom proizvoda, prakse i praktičara kroz T&CM edukaciju i obuku, razvoj veština, usluga i terapija.
3. promovisanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja integracijom uslugaT&CM u zdravstvenu zaštitu i sopstvenu zdravstvenu zaštitu, naglašavajući njen potencijalni doprinos u poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga i ishodima istih, kao i pružanjem informacija korisnicima o mogućnosti izbora načina zdravstvene zaštite.

Razmenom iskustava , upoznavanjem sa najnovijim dostignućima u pojedinim metodama…Kroz zaštitu od: zagađenja vode , vazduha, radiokativnog zračenja, i sve prisutnijeg,  nejonizujućeg zračenja.  Bez adekvantnog odnosa prema životnoj sredini sve drugo postaje “Sizifovski” posao. Beskonačno tapkanje u mestu i “rat”sa simptomima mora se pokrenuti INFOMRACIJAMA.
 
U izgradnju sistema poboljšanja  zdravlja, zdravog načina života, ekologije i integrativnog pristupa u prevenciji, dijagnostici i lečenju ulažu se veliki napori od svih činilaca društva. Osnova ideje za organizvanje kongresa je želja da se jače  povežemo i regionalno i međunarodno. Povezivanje i upoznavanje pregaoca  konvencionalne medicine sa dostignućima medicinskih nauka i komplementarnih grana medicine. Time se ostvaruje preduslov informisanosti i realizacija Zakonskog reguluma o pravu pacijenata na izbor ali i mogućnsot lekara da preporuči neku od metoda koja bi (komplementarno) mogala da pomnogne obolelom da brže i efikasnije reši svoje zdravstvene probleme.
Aktivniim radom putem predavanja, radionica, tribina i sadržajnih neforamlanih razgovra svih učesnika kongresa mogu se steći preliminarne spozanje, saznaje sa kojim će svako u svojoj domicilnoj državi, donosiocima odluka, relaizatorima zdravstvene zaštite i građanima pružiti neophodne inforamcije i pomoć na sistemskom pristupu u izgradnji integrativne medicine –medicine savremenog čoveka i društva.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE ABSTRAKTA RADOVA i PREZENTACIJA

Prema dogovorenm pravilniku služebni jezik na kongresu SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici dostavljaju ABSTRAKTE RADOVA na OBA SLUŽBENA JEZIKA KONGRESA : SRSPKI I ENGLESKI.

1. Radovi se pišu u WORDU na A4 formatu.
2. Font pisanja rada: Times New Roman.
3. Veličina fonta: 12.
4. Naslov rada veličina fonta 16.
5. Ispod naslova rada, teba navesti :

- Ime i prezime autora, i koautora.
- Instituciju, udruženje, radnu organizaciju autora rada.
- Kontatkt telefon, E-mail adresu i ( uslovno) internet stranicu.

6. Dužina rada: do 3 strane

NAPOMENA: Radove slati u formatu doc. ili docx. radi lakše recenzije i pripreme za štampu  ZBORNIK-a 5. KONGRESA “KATIM-VRBAS 2107”.

E-mail ADRESA ZA SLANJE RADOVA: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA JE: 31.08.2017.

OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU RADOVA: 07.09.2017.

KOTIZACIJA ZA SVE UČESNIKE KONGRESA JE : 50€ (ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate).

Kotizacija se uplaćuje:

-  na račun Udruženja BIOGEN kod BANCA INTESA AD na broj: 160-338144-70 sa pozivom na broj: 21460-2017093029
-  ili na licu mesta kod organizatora prilikom registracije.


DETALJNA OBAVEŠTENJA I DOPUNSKA TUMAČENJA ZAINTERSOVANI UČESNICI MOGU DOBIT NA TELEFONE ORGANIZATORA I TO:

Pitanja vezana za pisanje radova i predaju:
Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
na tel. +387 62 420 911; Kontakt osoba: Branka Rakonjac; osnivač i direktor

Centar za komplementarna i alternativna medicina PUKAM “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija +389 75 250 077; Kontakt osoba: dr Elisaveta Tomova ; osnivač i upraviteljica

Udruženja BIOGEN: +381 11 303 81 97 ili mob.tel.:.+381 63 806 26 36
Kontakt osoba: Milan Rogulja; predsednik Udruženja BIOGEN

Za pitanje smeštaja:
Podružnica BIOGEN za JUŽNOBAČKI REGION-VRBAS: +381 63 818 28 89
Kontakt osoba: Dragica Radović; podpredsednica Podružnice BIOGEN Vrbas

E-mail adresa za kontakte i pitanja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

SMEŠTAJ UČESNIKA KONGRESA

SMEŠTAJ ZA UČESNIKE KONGRESA OBEZBEĐEN JE U SMEŠTAJNIM KAPACITETIMA CFK “DRAGO JOVOVIĆ” Vrbas.

- Smeštaj je na bazi PUNOG PANSIONA.
- Cena smeštaja po osobi je 3.200,din dnevno (prenoćište , doručak , ručak , večera i boravišna taksa i kongresna svečana večera)
- Objekat ima dvokrevetne sobe.
- Usluge smeštaja svaki učesnik samostalno plaća na recepciji hotela pri napuštanju objekta, na dan odlaska.

 

MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA : Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas (CFK)


 Reč je o objektu sa tri zvezdice. CFK se nalazi u samom centru Vrbasa, neposredno u blizini autobuske stanice. Od Novog Sada je udaljen svega 44km. Smeštaj CFK je lociran u okviru sportskog kompleksa Centar za fizičku kulturu Vrbas. Reč je o novosagrađenom i modernom objektu, koji odgovara svim evropskim standardima i vrlo je pogodan za boravak i odmor turista. Ovaj kompleks nudi vrhunsku uslugu, kvalitetan smeštaj i veliki izbor sadržaja za rekreaciju i odmor. Smeštaj CFK raspolaže sa 24 smeštajne jedinice raspoređene u sobe i apartmane.

Usluge koje smeštaj CFK pruža su pun pansion.

Za sve goste obezbeđen je besplatan parking prostor.

Kompleks, između ostalog, raspolaže sa: 4 teniska terena sa šljakom, otvorenim terenima za košarku, rukomet i odbojku, salom za borilačke sportove, teretanom, kuglanom sa četiri staze atletskom stazom, zatvorenim bazenom sa saunom i kompleksom sa 3 otvorena bazena (olimpijski, rekreativni i dečiji bazen). Uz letnje bazene se nalazi i teren za Beach Volley kao i tereni za mini golf.
 

SMEŠTAJ

- 24 smeštajne jedinice sa 47 ležaja  raspoređenih u :
- 4 apartmana
- 19 dvokrevetnih soba
- 1 jednokrevetna soba
- Wireless internet konekcija
- Konferencijska sala
- Obezbeđen parking

 Sve sobe i apartmani poseduju:
- Klima uređaj
- LCD TV sa kablovskom
- Bežični internet (Wireless)
- Direktnu telefonsku liniju
- Moderno opremljeno kupatilo sa tuš kabinom
- Terasu

CFK Vrbas poseduje zimski i 3 letnja bazena, saunu, teretanu, kuglanu, salu za stoni tenis, teniske i košarkaške terene, kao i i  teren za mini fudbal. U okviru CFK Vrbas nalazi se restoran sa dve sale kapaciteta 85 i 50 mesta. U sastavu  restoranskog dela nalazi se  i kafe-bar lociran uz bazen. Konferencijska sala u sklopu hotela,  kapaciteta 100 mesta, idealno je mesto za organizovanje različitih seminara.

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Info za e-Prodavnicu:

tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845
email:
info@zdrava-energija.com

 

Ekstrakt od kombuhePXD EKSTRAKT od kombuhe sadrži L-mlečnu kiselinu, jednu od najjačih antikancerogenih supstanci i glukoronsku kiselinu koja je glavni čistač krvi. Ovu kiselinu, koja se prirodno stvara u jetri, možemo naći jedino u kombuha-tečnosti. Proizvod je bogat vitaminima B1, B2, B6, C i nijacinom. Detaljnije >>>

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.