Zenergija

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja.

Zaštita od profesionalnog izlaganja izvorima nejonizujućih zračenja nije predmet ovog zakona.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nejonizujuća zračenja jesu elektromagnetska zračenja koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV. Ona obuhvataju: ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine 100-400 nm), vidljivo zračenje (talasne dužine 400-780 nm), infracrveno zračenje (talasne dužine 780 nm - 1 mm), radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije 10 kHz - 300 GHz), eletromagnetska polja niskih frekvencija (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko zračenje. Nejonizujuća zračenja obuhvataju i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz;

Opširnije: Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Delovanje visokonaponskih i drugih električnih aparata, magnetskih i elektromagnetskih polja

U današnje doba razvitka tehnike, narocito u podrucju prenosa elektricne struje na velike daljine, sve su zemlje, pa i naša prožete gustom mrežom dalekovoda. Radi prenosa elektricne energije na vece i velike daljine, potreban je visoki napon, koji ce ovu elektricnu struju preneti na odredene daljine. Što je daljina do koje treba poslati elektricnu struju veca, time je i napon veci. Znamo da se elektricni napon meri u voltima. Obicna struja, koju kod kuce koristimo ima 220 volti. Za vece daljine imamo i vece napone (5 KV, 10 KV, 20 KV, 35 KV, 110 KV, 220 KV, 380 IT - IV -1000 Volti). Povecanje napona proporcionalno dužini prenosa vrši se radi gubitka energije na putu. Oko svakog provodnika javlja se elektricno polje delovanja. Jasno je, da što je vodic elektriciteta pod vecim naponom, to je i elektricno polje jace, tj. deluje na vecoj udaljenosti od samog vodica. S obzirom da kroz ove vodove tece naizmenicna struja, to možemo govoriti o naizmenicnom elektromagnetskom polju. 110 KV provodnik ima jacinu polja od jednog kilovolta po metru u blizini provodnika, od toga jedan procent u udaljenosti od 30 - 50 metara (prema H.L.W. Königu). Ustanovljeno je ipak da jacina polja nije u svim pravcima jednako delotvorna, jer prirodno elektromagnetsko polje to remeti. Kod prolaza jednog dalekovoda veceg napona (110 KV, 220 KV) kroz vinograde, u jesen se može primijetiti kako na jednom delu loze, koje je blizu pravca dalekovoda opada lišce pre nego na drugim delovima. Ako su pak košnice sa pcelama u elektromagnetskom polju delovanja 35 KV dalekovoda, pocinju se ponašati drukcije nego što rade one koje u njemu nisu. Postaju nasrtljive i znaju se medusobno uništavati u istoj košnici, pa na kraju usmrte i samu maticu. Vec je odavno poznato da TV-ekrani zrace štetno i da nije dobro stajati ili sediti u blizini ekrana, jer se nakon toga osjecaju ljudi umorno, štetna udaljenost od ekrana do gledaoca je uglavnom oko 5-10 dužina dijagonale TV-ekrana. U našim trgovinama namještaja cesto susrecemo u krevetima blizu mesta gde se drže glave radio aparate. Dokazano je da oni izazivaju jake glavobolje, ako se spava u takvim krevetima, pa cak i onda kada taj radioaparat nije upaljen. Prestaje biti štetan samo u slucaju ako se utikac izvadi iz uticnice. Štetnost Zemaljskog magnetnog polja u odnosu na covjecji organizam ispitivali su u SAD. Biološko djelovanje nije nikad objavljeno i drži se u tajnosti, kao vojna tajna. Kada su poceli leteti prvi sateliti, pratioci njihovog leta su opazili, da se na vezama javljaju vece ili manje smetnje i to su objašnjavali smetnjama, koje dolaze od putanja planeta, koje tom prilikom ostavljaju trag u obliku magnetosferickog repa, koji je vrlo dugacak, i koji otežava veze sa satelitom. Cak i Mesec ima takav rep. Zemlja, kao planeta, ima svoje magnetsko polje, koje za cjelokupni život ima veliki znacaj. Ono hvata zracenja od Suncevih oluja i provodi ih prema zemljinim polovima, gde se radi toga javlja polarna svjetlost. Prilikom toga dolazi do promena zemljinog magnetskog polja i ionizacije vazduha, a iz toga slijedi i uticaj na život ljudi na zemlji. Magnetosfera Zemlje, nazvana prema Van Allenu, koji je to otkrio "Van Allenovim prstenom" ili "Van Allenovim pojasom" štiti nas od uništenja, do koga je vec više puta moglo doci od prvih postanaka života na Zemlji do danas. Svetlost sa Sunca, koja se krece brzinom od 300.000 km/sek, dostiže površinu Zemlje za nepunih osam minuta. Sunceva oluja je hiljadu puta sporija i iznosi samo 300 km/sek. Cestice suncevih oluja se sastoje iz 80% protona i 20% elektrona. Ove cestice, koje imaju i svoju težinu, kad ne bi bile odvedene ka zemljinim polovima mogle bi dovesti do katastrofe na Zemlji. Ipak, i pored toga, one uticu na magnetsko polje na celom podrucju oko Zemlje i to na vodene molekule u atmosferi i polariziraju ih. To je upravo razlog zašto su biološki sistemi magnetski orijentisani. Radi toga postoji u telu jedan odnos izmedu promena zemljinog magnetskog polja i izmene materija u telu. Položaj tela kod spavanja u pravcu zemaljskog meridijana, tj, glava na severu, noge prema jugu utice na povecanje stvaranja eritrocita u vreme spavanja, a time i do poboljšanja zdravstvenog stanja. Cesto, prilikom razgovora sa ljudima dobijam direktno pitanje: "Da li spavanje u drugom smeru osim u pravcu sever-jug dovodi do oboljenja." Moj je odgovor upravo kao gore: da je preporucljivo spavati u smjeru sjever-jug, ali da i drugi položaji ne dovode do oboljenja. Kad bi to bio slucaj, da je jedino zdravo spavanje glava prema sjeveru, noge prema jugu, moralo bi gradenje kuca i stanova biti u pravcu sjever-jug, a znamo da to nije, i da je to nemoguce provesti. usled instaliranja mnogih elektricnih aparata, koji oko sebe stvaraju elektromagnetsko polje u mnogim kucama, ustanovama i fabrikama, dolazi do poremecaja u polarizaciji celija organizma, a time i do zdravstvenih tegoba. Danas se bar kod nas ne poklanja odgovarajuca pažnja, i malo se radi na sprecavanju ovih zracenja. Mnogo je trafostanica (110 KV, 35 KV) u blizini stambenih zgrada i fabrika, pa cak i u stambenim zgradama gde stanari imaju ispod svoga stana instaliranu 5 - 10 KV trafostanicu. Javljaju se teške zdravstvene tegobe usled toga, ali to do danas nije regulisano nikakvim zakonom, a propisi su vrlo manjkavi. Ako se radi pregleda obrazuje i neka komisija sastavljena od elektro-strucnjaka, oni sležu ramenima, te nastoje uveriti stanara da mu ne preti sa te strane nikakva opasnost. Zamena stana ne rešava ovakve teške probleme. U Becu je jedna bolnica, za zaštitu od ovih zracenja utrošila 30 miliona šilinga. Danas je vec sigurno utvrdeno da rendgenski i TV aparati, pa cak i automobili mijenjaju prirodnu polarizaciju kod coveka, pa uticu i na hormonalne poremecaje.
Šta je to magnetizam, danas se ne zna isto kao što se ne zna što je to svetlost. Mi ih znamo koristiti, ali zašto oni tako djeluju to ne znamo. Zemlja se sastoji od jezgra, koja je pod vrlo velikim pritiscima i sa temperaturom do 3000°C i zemljinog omotaca, koji je izgraden od cvršcih materijala, pod manjim pritiskom i malom temperaturom. Geofizickim merenjima ustanovilo se, da se oni krecu razlicitim brzinama prilikom rotacije Zemlje. Ovo dovodi do usporavanja, a usporavanje do gubitka magnetske snage. Gubitak zemljine magnetske snage u zadnjih 150 godina iznosi oko 6%. Ako bi to bilo tacno, onda bi za oko nekih 2000 godina trebalo da nestane zemljin magnetizam, a time i zemaljsko magnetno polje. S obzirom da bez ovog magnetskog polja nije moguc nikakav život na Zemlji, to bi do toga vremena izumro sav život i biljaka i životinja, te bi i Zemlja postala mrtvi planet. Prema ispitivanju starosti slojeva Zemlje, uzimali su se dielovi jezgra iz dubokih bušotina i pokušalo odrediti kad su oni nastali, kao i kakva su njihova magnetska svojstva u odnosu na promjenu dubine od površine Zemlje. Zemlja je stara otprilike oko 4,5 milijarde godina. Zemljino magnetsko polje se prema rezultatima ispitivanja jezgra jako promenilo u tri navrata i to: pre 3, pre 2,5 i pre 0,5 milijardi godina, a to je upravo nastalo kod naglog usporavanja unutrašnjeg zemaljskog omotaca. Uzrok ovom usporavanju mogli bi biti udari vecih meteora i meteorita u pravcu koji je suprotan rotaciji Zemlje oko svoje osi. Prema tvrdnjama naucenjaka, Zemlja je imala cak pet Meseca, koji su je pratili, ali su se cetiri srušila na Zemlju. Svaki dan pada na Zemlju oko 100 tona malih meteorskih stena. Bez obzira na sva proucavanja Zemljinog magnetskog polja, ono je u vezi uticaja na živa bica još uvek premalo istraženo.

IZRAEL - ZAKON O NEJONIZIRAJUĆOJ RADIJACIJI, 2006. godine

Objavljivanje Zakona o nejonizirajućoj radiaciji u Službenom glasniku vlade (Reshu­mot), 1. januara 2006. godine, predstavlja značajan prodor regulacije izvora radijacije u Iz­raelu. Plansko, zakonsko regulisanje ove veoma važne oblasti temelji se na definisanoj ulozi zaštite stanovništva i prirode od štetnih uticaja koje prouzrokuje nejonizirajuća radijacija, uključujući i radijaciju mobilnih baznih stanica (antena) i instalacija električnih mreža. Za­kon reguliše uvođenje i praktične radnje u vezi sa izvorima nejonizirajućih radijacija, usluge merenja radijacije, između ostalog, i određivanjem zabrana i propisivanjem obaveza u sa­glasnosti sa primenjivim principima.

Preciznije rečeno, Zakon zabranjuje gradnju kon­strukcija sa izvorima radijacije ili obavljanje bilo kakvih usluga u vezi sa radijacijom bez saglasnosti Ministar­stva za zaštitu životne sredine: dozvolu građenja, doz­volu za rad ili dozvolu za obezbeđenje usluga. U vezi s tim, Zakon propisuje uslove za dobijanje svake od ovih dozvola, uključujući i mere o ograničenju izloženosti čoveka i prirodne sredine na predviđenu radijaciju , za­tim, merenja pre i posle dejstva izvora radijacije od strane profesionalno obučenih i licenciranih davalaca usluga. Zakon takođe precizno određuje zabrane, instrukcije za inspekcije, njihovo sprovođenje, kazne i naplate.

Osim toga, Zakon se odnosi i na saopštenja za javnost u vezi sa statusom i dozvolama o radijaciji, lokacijama izvora radijacije, procentima nivoa izlaganja i rezultatima merenja radijacije.

Isto to, odnosi se i na moguće zahteve za kompen­zaciju protiv kompanije mobilnih telefona, te za smanjenu vrednost privatnog poseda zbog bliskosti nejonizirajućeg izvora radijacije.

Konačno, Zakon omogućava donošenje propisa od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, privremeno i u konsultacijama sa drugim ministarstvima, u vezi sa temama kao što su: kriterijumi i procedure za odobravanje dozvo­la, maksimalno dozvoljeni nivo izloženosti nejonizirajućoj radijaciji, mere za predupređenje i bezbednost u sprečavanju rizika od izloženosti javnosti i prirodne sredine, mere o radijaciji za vreme delovanja njenih izvora i bezbedna rastojanja od mobilnih baznih stanica, uključujuči i rastojanja od osetljivih lokacija - škole, bolnice, domovi za penzionere i druge institucije.

Ovaj Zakon je stupio na snagu 1. januara 2007. godine samo za postavljanje električnih mreža, čija je gradnja dozvoljena ili je odobrena na ovaj datum, u julu 2008. godine.

EFEKTI NEJONIZIRAJUĆE ELEKTROMAGNETNE RADIJACIJE PREKO PSIHE I OKRUŽENJA ČOVEKA

UVOD

Ova situacija je usmerena na štetne uticaje elektromagnetnih na čoveka i druge žive organizme na način koji nije u direktivi za bezbednost. Prezentirani su čvrsti dokazi za pov-ezanost između uticajnih i prirodnih negativnih efekata zdravlja i izloženih ljudi. Na osnovu detaljnog istraživanja prezentirane situacije, brojne preporuke su napravljene sa ciljem da se promoviše viši stepen elektromagnetne biokompatibilnosti između ovih polja i živog ljud¬skog organizma.


ZAKLJUČAK

Apsorbcija radijacije sa mikrotalasima prourokuje zagrevanje biološkog tkiva. Ako je ono suviše štetno po zdravlje, a ovaj činilac je nesporan, i predstavlja osnovu nacionalne i internacionalne direktive za zaštitu. U slučaju izloženosti radijaciji od mikrotalasa GSM, ove direktive nisu srušene. U slučaju emisija baznih stanica, što je više puta potvrđeno, emisije su daleko ispod granice postavljene u direktivi. Ono što je sada najbitnije jeste da li u ljudskom organizmu radijacija vrši druge, suptilnije vidove termalnog uticaja koji takođe mogu ostaviti negativne posledice po zdravlje. Osnova povećanja toplote u ovom slučaju.

Osnova povećanja toplote u ovom slučaju već postojeće direktive i odgovarajućeg nivoa zaštite ostavja izložene ličnosti ranjivim na netermalne opasnosti.

Kao što je već i objašnjeno, zagrevanje radijacije posredstvom mikrotalasa zavisi, najpre, od njenog intenziteta i to je ono sto je ograničeno u direktivi. S druge strane, neter¬malni efekti zavise od postojanja oscilatorne sličnosti između frekvencije i radijacije onih bioloških aktivnosti koje živi organizam podržava. Ova dimenzija problema nije obuhvaćena u postojećim direktivama zaštite.

S druge strane, postojanje netermalnih uticaja je prihvaćeno u slučaju aktivne elek-tronske instrumentalizacije izložene GSM radijaciji. Isto ovo ne može da opstane u slučaju živog organizma koji je generalno imun, osim zagrevanja, i pored činjenice da je za vreme upotrebe mobilnih telefona mozak (najosetljiviji deo tela), prvi put u istoriji evolucije, izložen nizu kratkih, pulsirajućih mikrotalasa (od antene) i prirodnim ELF magnetnim poljima (od baterije). Ovaj zaključak se nastavlja dalje i pored činjenice da mogućnost netermalnog uticaja živih sistema od radijacije mobilne telefonije je pretpostavka moderne, nelinearne biofizike koja je podržana 30-godišnjim dokazima da su za netermalni i drugi negativni efekti zdravlja, ne samo zbog izloženosti GSM radijaciji nego i drugim emiterima mikro¬talasnih i RF radijacija sa intenzitetom na lokaciji gde postoji izloženost ljudi i životinja, upoređen sa intenzitetom koji je ustanovljen stotine metara od bazne stanice.
Dva razloga su identifikovana:
  1. Negativan rezultat nekih pokušaja stvara posebne netermalne efekte
  2. Nesigurnost da li će ovi efekti prouzorkovati negativne efekte zdravja
Oba problema su identifikovana i posvećena im je puna pažnja:
  1. Činjenica da su poteškoće prisutne je očekivana, kao i reagovanje živih organizama, i to treba da bude pozitivno prihvaćeno kako biološki fakat života
  2. Postojanje posebne empirijske konzistentnosti, netermalnih i negativnih efekata zdravlja (najčešće neuroloških), potvrđeno od mnogih ljudi koji su bili izloženi GSM radi¬jaciji, kao i povećana pojava tumora mozga kod korisnika mobilnih telefona. Na kraju, u skladu sa filozofijom podržanom od Svetske zdravstvene organizacije, teško bi bilo raspravljati kako u prihvatljivo kvalitetnom životu nije potrebno prisustvo bolesti termalnog karaktera. U tom smeru, čak i negativni efekti zdravlja koji ne ugrožavaju život, a uzorkovani su izloženosti GSM radijaciji, treba da budu tretirani neprihvatljivo, to jest da nedvosmisleno imaju negativan efekat koji narušava zdravlje onih koji su izloženi radijaciji, a kod dece u pubertetu sprečava skladan opšti razvoj. 


EFEKTIVNA ZAŠTITA OD ZRAČENJA MOBILNOG TELEFONA QHRS MOBIČIP, pogledajte: http://biopiramida.blogspot.com/p/qhr-mobi-cip.html

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

Video o štetnom zračenju

Proizvodi

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.