Zenergija

Biogen

KONVENCIONALNE(zvanične), ALTERNATIVNE, TRADICIONALNE I INTEGRATIVNE MEDICINE „KATIM VRBAS - 2019“

Poštovani i dragi prijatelji,

zdravstveni radnici: lekari, stomatolozi, faremaceuti, medicinske sestre i tehničari, laboranti, i saradnici, praktičari metoda alternativne, tradicionalnekomplementarne medicine, biolozi, istraživači, pronalazači, studenti medicine, biologije, humanističkih, ekoloških nauka i dr.

ovim putem vas pozivamo na KONGRES

KONVENCIONALNE(zvanične), ALTERNATIVNE, TRADICIONALNE I INTEGRATIVNE MEDICINE
„KATIM VRBAS - 2019“,

koji će se održati u Vrbasu 04. до 06. oktobra. 2019.g

Pozivamo vas da tekućem integrativnom procesu, procesu traženja održivog puta poboqšanja zaštite zdravlja, date svoj pečat. Upoznajte učesnike (kolege, praktičare, istraživače, gra|ane i dr. zainteresovane) sa iskustvima, praksom, problemima i predlozima buduće saradnje. Rešenja su moguća kada postoji komunikacija, razmena iskustava, kontinuirana edukacija... i zdrava saradnja bez sujete. Najveći vaš doprinos biće zabeležen kroz napisan i prezentovan rad ali i kroz učešće na panelima, okruglom stolu, radnim sesijama, predavanjima...budite deo tradicije..

Rok za slanje pisanih radova je 30. jun 2019.godine.

Teme koje možete obraditi vezane su za široku oblast moderne - konvencionalne, alternativne/ tradicionalne medicine, kao i teme iz vezanih oblasti koje ukazuju na problemtaiku naršuavanja zdravqa, definisanje rizika po zdravqe, poboqšanju zdravqa, novim metodama lečenja, isceqenja...problemima, preprekama na koje ste naili u svom radu na putu porfesionalizacije metode tradicionalne medicine-alternativne, principima i nedoslednostima u okvirima zakonskh i podzakonskih akata, primeri dobre prakse i sve, što po vašem mišeqenju može doprineti bržem razvoju i temeqnijoj primeni smernica iz Strategije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) razvoja komplementarih, alternativnih , tradicionalnih metoda za period 2014-2023.

Nadamo se lepoj i uspešnoj saradi, druženju, konstruktivnim debatama, diskusiji, razmeni iskustava, sticanju novih saznanja, dogovrima o/i mogućnostima saradnje u procesu stvaranja temeljnih uslova za razvoj procesa integrativne zdravstvene zaštite, unapređenja uslova preventivne brige o zdravlju, jasna determinacija i definisanije činjenje sa pozantim i novim pojačanim faktorima rizika, skraćivanju procesa i toka lečenja, smanjenje troškova lečenja, ubrzanja i skraćivanje procesa rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja, analiza postignutog i predlozi za buduće aktivnosti stvaranja održivog procesasa transparentnijim odnosom delatnia zdravstvene struke, praktičara alternativnih , tradicionalnih i modernih metoda, Odredimo odgovrnost i mesto svih nas, svakog pojedinca, svakog praktičara,


BUDUĆNOST ĆE NAS PAMTITI PO ONOME ŠTO ČINIMO DANAS ZA NJU, NAŠA DELA GOVORE VIŠE OD REČI. ČINI DRUGOME ONAKO KAKO ŽELIŠ DA DRUGI ČINE TEBI.


S poštovanjem, Organizacioni tim Kongresa

Za sva naknadna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate. Predsednica Centra za održivi razvoj i društveni progres "NOVI PUT" Vrbas; Dragica Radović +381638182889

Predsednik Udruženja ..BIOGEN" Beograd; Milan Roguqa +381606062636


DETALJNIJE

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da podržite Kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne i integrativne  medicine “KATIM- VRBAS 2019”, sa međunarodnim učešćem, koji će se održavati u Vrbasu 04. do 06.10.2019.god. godine, u Centru za fizičku kulturu “Drago Jovović” u Vrbasu.

Organizatori Kongresa su:

-   Udruženje NOVI PUT Vrbas, Srbija- AP Vojvodina  

-   Udruženje BIOGEN Beograd, Srbija;

     Udruženje BIOGEN , sa svojim podružnicama je jedino udruženje na teritoriji Republike Srbije koje se u poslednjih 9 godina aktivno bavi proučavanjem uticaja, zdravstvenim rizicima i zaštitom građana od uticaja nejonizujućeg zračenja. Od osnivanja 2010. Godine do danas prisustvovali smo svim svetskim skupovima na ovu temu koje su organizovali Svetska zdravstvena organizacija i Međunaordna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja. Od 2012.g. suosnivači smo Sekcije za tradicionalnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu i osnivači u okviru iste sekcije Aktiva za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja. Od osnivanja organizovali smo i realizovali dve (2) Regionalne konferencije sa međunarodnim učešćem (1. U Beogradu 2015. I 2. U Moravskim Toplicama, Slovenija 2017. , uz učešće predstavnika iz svih bivših Republika SFRJ, i međunaordnim gostima iz WHO i drugih autoritativnih organizacija koje se programski bave istom tematikom), a bili suorganizatori i 18. Međunaordnog i 2. Bosanskohercegovačkog kongresa o saradnji klasične i nekonvencionalne medicine u Sarajevu BiH, 2012.g. Takođe sa ponosom ističemo da smo od svetskih autoriteta u oblasti telekomunikacija prepoznati i pozvani na 3. I 4. Kongres Međunarodne Unije teleoperatera (ITU) u Torinu 2013 (Italija) i Montevideu 2015(Urugvaj). Od 2011.g. učestvujemo na svim skupovima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) i to 2011-Ljubljana, Slovenija, 2012.g Edinburg Velika Britanija; 2015 Kejptaun, JužnoAfrička republika, 2015 Varna Bugarska…i mnogi drugi.

Razvijenu saradnju i zapažene kontakte prepoznala je i Republika Srbija, koja nam je 2014. Godine obezbedila i poverila realizaciju prvog i jedinog do sada realizovanog projekta u oblasti uticaja nejonizujućeg zračenja.

Ovaj kongres podržan je od strane: Ambasade Ukrajine i Medicinskog instituta „INTERA“ iz Kjeva; Ukrajina, , od Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva (STM SLD), a nadamo se, jer smo dobili uveravanja da će kongres biti podržan i od Organa Pokrajine Vojvodine. Svoju bezrezervnu podršku dala nam je lokalna samouprave grada Vrbasa, kao i mnogi donatori i sponzori prepoznavši naš posvećen angažman i nastavak integrativnih procesa i u ovoj oblasti zemlaama Zapadnog Balkana i šire. 

Svečano otvaranje Kongresa: 04. oktobar  2019. godine,

u Svečanoj Sali CFK Vrbas.

Kongres teži stvaranju pozitivne atmosfere za razmenu iskustava, sticanje novih saznaja i uspostavljanju regionalne saradnje. Ovaj kongres ima za cilj da pokrene stvaranje ambijenta za bolju, produktivniju i kvalitetniju komunikaciju  i saradnju istraživača, doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika sa praktičarima metoda tradicionalne medicine, alternativnim metodama lečenja i/ili komplementarnim metodama.

Organizovanje ove konferencije, koja je logični sled prethodnih godina zajednički organizovanih i održanih konferencija u Bosni i Herecegovini,  jeste stimulacija naučne razmene i promociji te stvarne integracije različitih grana medicine. Diskusija i razmena mišljenja na panelima i radionicama obezbediće primarnu analizu realizovanih priprema u procesu početnih postavki i sprovođenja Strategije WHO za razvijanje i uspostavljanje  sistema Integrativne medicinske zaštite (IMZ) do 2023, i davanje predloga za dalji rad na uspostavaljnaju sistema IMZ u Srbiji, regionu i šire. Definisanje, sagledavanje do sada postignutih pozicija praktičara alternativnih, tradicionalnih metoda, na putu profesionalizacije i budući zadaci u izgradnji integrativnog sistema zdravstvene zaštite u zajednici i kroz saradnju sa zdravstvenim radnicima konvencionalne-kalsične medicine radi boljeg razumevanja od strane  svih subjekata budućeg sistem IMZ.   

Cilj ovog međunarodnog naučnog događaja je i da razmenom iskustva, predavanjima i diskusijama (lekara, tehničara, biologa, ekologa i drugih stručnjaka) iz regiona i sveta (predavači po pozivu i gostujući predavači, diskusije , paneli, okrugli stolovi) damo svojevrstan doprinos i pečat iznalaženju mogućnosti i platforme saradnje praktičara metoda ATIM (alternativne, tradicionalne, i integrativne medicine) i zdravstvenih ustanova kao temelj buduće IMZ ( Integrativne medicinske zdravstvene zaštite) i istraživanju budućih modela integracija i razvoja komplementarne medicine u regioanlnim, evropskim i međunarodnim zdravstvenim sistemima. Kroz kritički osvrt na postignuto, do analitičkog pristupa rešavanju i definisanju mesta i uloge praktičara ATIM u budućem procesu, dinamiku ovih aktivnosti i definsanjeneophodnih prilagođavanja kroz etičku i kompetencijsku odgovornost pojedinca praktičara i organizacije koja praktikuje određenu metodu.

Celokupna aktivnost,korz prograsmke cilejve, prilagođena je i dopunskom i obavezom organizatora, Udurženja BIOGEN, da svojim aktivnim radom pomogne u radu Nacionalnog konventa za pristupanje Evropskoj Uniji (NKEU) u okvirima organizacija civilnog društva za poglavlje 28 Zaštita zdravlja i zaštita potrošača, kao aktivnog člana ovog konventa. Ostvarivanjem uvida i razmenom iskustava sa predstavnicima iz zemalja koje su već u EU, kao i sa zemljama koje su kao i Srbija u pregovaračkom ciklusu (na različitom stepenu) formiranju stavova i predloga radi podrške i pomoći pregovaračkom timu Srbije u pripremi za otvaranje pregovara za ovo poglavlje (28).  

Odgovrnost i obaveza nas organizatora je: da reprezentujemo kako grad Vrbas, Pokrajinu Vojvodinu, Republiku Srbiju i tako sve potencijale organizacija civilnog društva (OCD). Ovim aktivnostima ćemo stvoriti sliku odgovornih domaćina i organizatora ovako velikog i značajnog skupa jer očekujemo preko 100 gostiju učesnika sa preko 20 predavača.

U okviru ove manifestacije organizovali smo i RADIONICE ZDRAVLJA-ZNANJEM DO ZDRAVLJA na kojim će se praktičari tradicionalnih, alternativniih metoda, priznatih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti građana R.Srbije (Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015 ; po članu: 235-237) predstaviti regionu i široj javnosti, jer će kongres (otvaranje, početak i tok) biti pokriven  i propraćen medijski (TV i drugi pisani i audio-vizuelni mediji u Republici). 

U toku održavanja kongresa sve kongresne aktivnosti biće dokumentovane, a sponzori i donatori će biti dostojno reprezentovani javnosti kao društveno odgovorni subjekti zajednice. Pored snimanja, celokupna aktivnost biće i fotografisana, a sav materijal će, nakon montaže, biti emitovan u vidu tv reportaža.

Po završetku konferencije, kompletan materijal , sa autorskim pravom organizatora, donatora i  sponzora, biće ustupljen kao TV materijal i drugim zainteresovanim medijima, te će se time obezbediti povećanje vidljivosti i isticanje društveno korporativne odgovrnosti, sponzora i donatora, širem auditorijumu.

Snimljeni materijal će se postaviti i na kanal youtube sa obaveznim isticanjem sponzora i donatora, te na sajtove organizatora , a takođe ustupiti sponzoru (prema zahtevu i u skladu sa dogovrom) za dalje korišćenje u sopstvene svrhe i po sopstvenom nazoru.

Vaše učešće, doprineće ispunjenju svih postavljenih ciljeva, naglasiti i istaći PUNU DRUŠTVENO KORPORATIVNU ODGOVORNOST kao iskrenog i pravog filantropa, humaniste i čuvara najvećeg blaga: ZDRAVALJA I ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE.

ZATO ŠTO ŽELIMO DA SVAKO IMA ISTU ŠANSU, DA REGION BUDE RAVNOPRAVNO INTEGRISAN KAO STRUKTURNO GRADIVNI DEO EU.

DA SOJIM NAPREDNIM IDEJAMA I ISKUSTVOM STEČENIM VIŠEDECENIJSKIM RAZVOJEM I PRIMENOM METODA ALTERNATIVNE I TRADICIONALNE MEDICINE U OKVIRIMA I SARĐUJUĆI SA KLASIČNOM MEDICINOM BUDEMO POZICIONIRANI  ISPRED SVIH.

ZATO ŠTO NAM JE STALO DA AKTIVNO UČESTVUJEMO U IZGRADNJI NAS SAMIH KAKO BI DALI DOPRINOS SVEUKUPNOJ IZGRADNJI DRUŠTVENO PRIHVAĆENOG I ODRŽIVOG SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, OVO JER IMAMO PRAVO NA ZDRAVLJE I ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU.

 ZATO ŠTO IMAMO OBAVEZU DA POTOMSTVU SAČUVAMO ONO ŠTO SMO POZAJMILI OD NEJGA.

ZATO… nam je potrebna,  neophodna i dobrodošla VAŠA pomoć i učešće, na kojoj vam se  u ime svih onih koji su do sda već podržali organizaciju kongresa, svih učesnika i organizatora predstojećeg MEĐUNARODNOG  REGIONALNOG – NACIONALNOG KONGRESA “KATIM-VRBAS 2019”.

UNAPRED ZAHVALJUJEMO NA RAZMEVANJU, IZDVOJENOM VREMENU I

PRUŽENOJ PODRŠCI.

U ime organizatora:

Predsednica Udruženja “NOVI PUT” - Vrbas

Dragica Radović

 

Predsednik Udruženja “BIOGEN”-Beograd

Milan Rogulja

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

Video o štetnom zračenju

Proizvodi

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.