Zenergija

Biogen

2. Regionalna konferencija za nejonizujuća zračenja

 

Poziv za učešće

Organizacijski odbor, 2.REGIONALNE KONFERENCIJE O NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU  "PANDORINA KUTIJA JE OTVORENA " ("PANDORA'S BOX IS OPENED"); koji će se održati 27./28.01.2017. god. u Moravskim toplicama; Slovenija,  a  koji su formirali :

-    UDRUŽENJE „BIOGEN“; Beograd; Republika Srbija
-    HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD ELKTROMAGENTENIH ZRAČENJA „HUZEZ“; Zagreb; Republika Hrvataska i
-    ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ „ZEG“; Ljubljana; Republika Slovenija
-    ALIJANSA JUGOISTOČNE EVROPE ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA „SEENIRPA“ sa sedištem u Beogradu; Srbija ( formirana od strane i na inicajtivu Udruženja BIIOGEN- HUZEZ-ZEG)

POZIVA

Sva: strukovna udruženja, organizacije civilnog društva, naučno istraživačke institucije (institute, labroatorije, akreditovane privredne subjekte koji se bave kontrolom izloženosti i sistematskim merenjima izloženosti nejonizujućim zračenjima), predstavnike teklekomuniakcionih sistema u zemljama u regionu, predstavnike elektrodistributivnih mreža i dispečera, predstavnike lokalnih (sekeretarijati zdarvlja i zaštite životne sredine) i predstavnike državne organa upravljanja (nadležna ministarstva zdravlja i zaštite životne sredine) da se aktivno uključe u pripremi i radu  u okviru ove konferencije sa izradom prijavljivanjem i dostavljanjem radova na sledeće  težišne teme:

-    Nejonizujuće zračenje u službi napretka infomacionih i komunikacionih tehnologija.
-    Nejonizujuće zračenje u svakodnevnom životu i uticaji na zdravlje i životnu sredinu.
-    Istaživanja i isiptivanje uticaja na zdravlje uticaja na zdravlje i životnu sredinu.
-    Zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine od uticaja i dejstva nejonizujućeg zračenja.
-    Ispitivanje i sertifikacija proizvoda z azaštitu od nejonizujućeg zračenja.
 
Osnovna tematika ove konferencije treba da obezbedi konstruktivan i otovren dijalog svih učesnika, a sa jedinstvenim ciljem organizovanja:  razmena iskustava između subjekata u regionu koji su se već prilagodili procedurama i zakonskim pravilima u Evropskoj Uniji sa zemljama koje su u procesu otvaranja pogelavalj ana temu Zaštita zdravlja i potrošla i Zaštita životne sredine ( Za Republiku Srbiju to su poglavlja 27 i 28),  ostvarivanje prekogranične saradnje i pokretanje inicijative umrežavanja udruženja, građanske inicijative i uspostavljanje mehanzama saradnja sa zvaničnim upravnim organima, privrednim subjektima i zainteresovanim institucijama u zemljama regiona na iznalaženju konkretnih rešenja kada je u pitanju uticaj i zaštita građana opšte populacije i profesionlno izloženih delatnika EMZ-NJZ.
Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je postupak prikupljanja radova: predavanja, prezentacija, poster prezentacije i dr, za ovogodišnji događaj OTVOREN.

Argumenti koji se odnose na teme konferencije (dole navedene) su dobrodošle od širokog spektra stručnjaka radi stavaranja što šire platforme za otovrenu diskusiju, analizu i multidisciplinarni pristup ovoj probelmatici i želja nam je da, na naučnim , argumantovanim postulatima damo podršku i izgrađujemo zajednički integracioni put u novu budućnost, u budućnost inforacionih i telekomuniakcionih tehnologija, bez kojih bi svaka ljudska aktivnost bila obesmišljena.

Vaše radove i prajvu radova iz tematike ove konferencije analiziraće i pripremiti stručni odbor organizatora konferencije i balgovremno vas obavestiti o prihvatanju i objavljivanju rada u okviru zbornika konferencje.

U TEMATSKI DEO I RADNI DEO KONFERNCIJE UVRSTIĆEMO RADOVI :

• iz područja merenja - dozimetrije, izloženo sr i procene rizika od elektromagnetskih polja u radnoj i životnoj sredini,

• naičnika koji studiraju biološke i zdravstvene učinke EMZ-NJZ,

• za donošenje , usagalšavaje i razvoj akata i pravilnika o zaštiti od  izloženosti EMZ –NJZ i drugih nedostajeućij akata u ovoj oblasti ( npr. Pravilnik o uoptrebi solarijuma, Pravilnici o zaštitinicima od nejonizujućeg zračenja)

• epidemiologa, biologa, i drugih stručnjaci u društvenim naukama, (komunikolozi, stručnisaradnici zaštite životne sreidne, studenti, itd)

• privrednih subjekata koji promovišu i koriste sredstva telekomunikacije,. Elektrodisdtributivni centri, mreže i sistemi...

•    Iz oblasti strategije razvoja informisanja i edukacije korisnika telekomuniakcionih uređaja, (teleoperaterei, interenet provajderi, distributeri)

•     Organizacije i institucije koje se angažuju na provođenju Aarhuske konvencije sa osvrtom stanja u obalsti zaštite od nejonizujućih zračenja ,i zaštite zdravlja građana i profesionoj izloženosti,

• Sa viosko školskih naučno obrazovnih institucija biloških, medixcinskih,  elektrotehničkih i telekomunikacionih  usmerenja.
Kao i svi drugi koje ova materija i oblast programski i strukovno interesuje

Potencijalni autori trebaju imati u vidu da će samo originalni, prethodno objavljeni ili neobjavljeni radovi biti razmatrani za usmenu ili poster prezentaciju, kao i objavu u Zborniku konferenicju. Sve prezentacije moraju ispunjavati visoke standarde naučnoi tehničkog sadržaja.
Radovi će biti pregledani od strane Organizacijskog odbora, koji zadržava pravo odbjanja, nakon procene konačnog teksta koji je podneo autor. Radfovi će biti prikupljani radi klasifikovanja i formiranja konačnog programa i redosleda izlaganja u okviru rada konferencije 27. I 28.01.2017.g. ili poster-prezentaciju.

Neophodno je do 15.12.2016 dostaviti abstrakt radova, a po odluci Organizacionog odbora, do 25.12.2016.. godine. Pristupuiće se izradi Zbornika radova. Pravilnik i primer rada dobićete u prilogu ovog dopisa.

Organizacijski odbor o svojoj odluci izbora prijavljeninih radova pismeno (putem meila) upoznat će sve koji su prijavili radove o prihvaćanju ili ne prihvaćanju u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kotizacija za učesnike je 170.- € Uplata kotizacije na račun Udruge BIOGEN kod Banke INTESA AD Br. računa 160-338144-70 poziv na broj 2.006.966-24.251.015.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@zdrava-energija.com ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

Video o štetnom zračenju

Proizvodi

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.